Czy można wyrzucić kogoś z domu? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 lutego, 2024

Czy można wyrzucić kogoś z domu?

czy-mozna-wyrzucic-kogos-z-domu

Czy można wyrzucić kogoś z domu? Takie pytanie, pada często od osób wynajmujących swoje nieruchomości, które doświadczają różnych problemów z lokatorami. 

Temat wyrzucenia kogoś z domu jest bardzo kontrowersyjny. Jak pozbyć się lokatora z mieszkania w sposób legalny i kiedy w ogóle można to zrobić? Jakie konsekwencje prawne grożą osobie, która siłą wyrzuci lokatora z mieszkania? 

W dzisiejszym artykule podpowiemy, co zrobić, aby pozbyć się uciążliwe osoby z nieruchomości w sposób legalny i bezpieczny. Zapraszamy do lektury!

Czy można wyrzucić kogoś z domu – legalne i nielegalne wyrzucenie kogoś z domu

Czy można wyrzucić kogoś z domu? Na wstępie należy zaznaczyć, że gdy osoba zamieszkująca naszą nieruchomość to lokator, który sprawia problemy, a przede wszystkim nie płaci i odmawia opuszczenia lokalu, jak najbardziej możliwe jest, aby został on usunięty z nieruchomości.

Legalnym sposobem, na pozbycie się lokatora z nieruchomości jest eksmisja. Oczywiście, wniosek o eksmisję można złożyć do sądu wtedy, gdy zachodzą przesłanki ku przymusowemu pozbyciu się lokatora. Postępowanie sądowe jest nieuniknione, gdy lokator nie chce dobrowolnie opuścić nieruchomości.

Eksmisja stanowi jedyny legalny sposób pozbycia się niechcianego lokatora, choć niestety nie jest błyskawicznym rozwiązaniem problemów z lokatorem. 

Aby pozbyć się lokatora szybciej, właściciele nieruchomości, często podejmują różne ryzykowne działania, które z punktu widzenia prawa są zabronione i mogą prowadzić do konsekwencji prawnych. Próbowanie wyrzucić kogoś z domu na własną rękę, bez przejścia przez procedurę eksmisji jest nielegalne.

Może cię zainteresować: Meldunek a tytuł prawny do lokalu

Czy można wyrzucić kogoś z domu na własną rękę? Nie. Lepiej, aby właściciel nie próbował wyrzucać lokatora z nieruchomości. Sprawdźmy, co grozi za wyrzucenie lokatora z domu. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można wyrzucić kogoś z domu – co grozi za wyrzucenie lokatora z domu samodzielnie

Bardzo ważne jest przestrzeganie praw lokatorów. Samodzielna eksmisja problematycznego lokatora z nieruchomości, jak i inne czynności, które będą prowadzić do zmuszenia lokatora do opuszczenia lokalu, mogą zakończyć się sankcjami prawnymi wymierzonymi w kierunku właściciela nieruchomości.

Bez znaczenia jest to, że to lokator zachowuje się nagannie, ignoruje próby kontaktu, nie płaci ustalonego czynszu, odmawia wyprowadzki. Właściciel NIE MOŻE bez narażania się na konsekwencje prawne lub karne:

 • odcinać lokatorowi mediów (prądu, gazu…),
 • wymieniać zamków w drzwiach pod nieobecność lokatora, 
 • wyrzucać jego rzeczy z domu,
 • zastraszać lokatora,
 • używać przemocy i siły fizycznej, aby wymusić opuszczenie nieruchomości.

Czy można wyrzucić kogoś z domu samodzielnie? Wyrzucenie lokatora z domu samodzielnie może być kuszące, bo właściciele nieruchomości często uważają, że w tej sposób, szybciej pozbędą się problemu. Należy jednak podkreślić, że powyższe działania są nielegalne. Takie próby mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla osoby, która dokonuje bezprawnej eksmisji czy też inaczej dzikiej eksmisji.

Najważniejsze jest zrozumienie, że wyrzucenie kogoś z mieszkania bez spełnienia określonych warunków i procedur jest niezgodne z prawem. Samodzielne próby eksmisji mogą skutkować procesem sądowym wymierzonym w kierunku właściciela.

Przede wszystkim, wyrzucenie lokatora z nieruchomości może poskutkować nawet karą pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto, sankcje za nielegalną eksmisję mogą obejmować konieczność zapłaty odszkodowania lokatorowi. Lepiej jest więc unikać działań na własną rękę i skonsultować się z profesjonalistami w przypadku trudności z lokatorem.

Podejmując powyższe samodzielne działania, zawsze narażamy się na konsekwencje prawne i karne. Jak pozbyć się lokatora z mieszkania w sposób legalny?

Czy można wyrzucić kogoś z domu – jak pozbyć się lokatora z mieszkania w sposób legalny 

Może zdarzyć się tak, że osoba, która wynajmuje nasz lokal, zacznie sprawiać problemy i np. zwlekać z zapłatą czynszu. W takiej sytuacji najpierw warto jest skontaktować się z lokatorem i porozmawiać o problemach z zapłatą. Jeżeli lokator nie podejmie próby kontaktu, należy jak najszybciej podjąć odpowiednie działania, aby pozbyć się uciążliwego lokatora.

Czy można wyrzucić kogoś z domu w sposób legalny? Jeżeli zajdą ku temu ważne powody i lokator naruszy warunki umowy najmu, właściciel  powinien zainicjować proces mający na celu legalne pozbycie się lokatora. 

W pierwszej kolejności właściciel powinien wypowiedzieć umowę najmu. Przy wypowiedzeniu powinien postępować zgodnie z przepisami prawa oraz treścią umowy i z zachowaniem odpowiednich terminów. Wypowiedzenie umowy najmu najlepiej jest wysłać lokatorowi listem za potwierdzeniem odbioru, a w jego treści zawrzeć powód wypowiedzenia oraz dać lokatorowi czas na opuszczenie nieruchomości. 

Jeżeli problematyczny lokator, nie opuści nieruchomości dobrowolnie w wyznaczonym mu terminie, należy zgłosić sprawę do sądu, aby dokonać eksmisji lokatora. Należy przestrzegać procedur określonych przez prawo. Postępowanie sądowe jest nieodłącznym elementem eksmisji. Aby móc przeprowadzić eksmisję, sąd musi wydać wyrok nakazujący lokatorowi opuszczenie nieruchomości. 

Czy można wyrzucić kogoś z domu, dysponując wyrokiem sądu w sprawie eksmisji? Może zrobić to jedynie komornik. Dysponowanie wyrokiem sądu nie daje właścicielowi prawa do samodzielnego wyrzucenia lokatora! Nawet pozytywny wyrok sądu, nie uprawnia właściciela do wyrzucenia lokatora na własną rękę. Przymusowo usunąć lokatora, może jedynie komornik. 

Niestety dla właściciela nieruchomości, procedura zmierzająca do eksmisji lokatora, bywa czasochłonna, wymaga zaangażowania i poniesienia pewnych kosztów. Najczęściej wymaga pomocy prawnika, co wiąże się z zapłatą jego wynagrodzenia. Należy wiedzieć, że lokator podczas postępowania o eksmisję może się również bronić.

Ile trwa eksmisja? Eksmisja może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Media nagłaśniają sytuacje, kiedy to właściciele nieruchomości latami walczą o odzyskanie nieruchomości z rąk nieuczciwego lokatora. Są to sytuacje skrajne, natomiast eksmisja na pewno nie jest procesem błyskawicznym i nie spowoduje, że odzyskamy nieruchomość w perspektywie kilku dni lub miesiąca. 

To jest często najtrudniejsze do zaakceptowania przez właścicieli nieruchomości, szczególnie gdy lokator powoduje poważne straty, problemy finansowe i zadłużenie. Wtedy mogą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, “czy można wyrzucić kogoś z domu”. 

Eksmisja to jedyny, przewidziany przez prawo sposób na pozbycie się lokatora z mieszkania. 

skup-nieruchomosci-z-lokatorami

Czy można wyrzucić kogoś z domu – eksmisja osoby zameldowanej

Czy można wyrzucić kogoś z domu, gdy ta osoba jest zameldowana w nieruchomości? Jak najbardziej. Zameldowanie w nieruchomości nie spowoduje, że lokator będzie podlegał specjalnemu traktowaniu i uchroni się przed eksmisją. 

Meldunek służy ewidencji ludności, nie nadaje praw do nieruchomości. Lokator, który nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, czyli np. ważnej umowy najmu, lecz jest zameldowany, jak najbardziej będzie podlegał eksmisji. Tak więc meldunek nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia.

Niezbędne będzie skierowanie sprawy o eksmisję do sądu. Gdy lokator dobrowolnie opuści nieruchomość, lub komornik przeprowadzi przymusową eksmisję, dopiero wtedy będzie można wymeldować taką osobę z nieruchomości. 

Czy można wyrzucić kogoś z domu – eksmisja członka rodziny

Czy można wyrzucić kogoś z domu, gdy jest to członek rodziny? Eksmisja członka rodziny jest kwestią szczególnie delikatną, lecz również jest możliwa. W przeciwieństwie do zwykłego lokatora wyrzucenie bliskiej osoby z domu rodzi wiele emocji. 

Możliwe jest eksmitowanie z domu pełnoletniego członka rodziny. Najczęściej, może dojść do eksmisji w stosunku do osoby, która nie pomaga w utrzymaniu mieszkania, nie pracuje i nie chce się wynieść, do kogoś, kto stosuje przemoc, czy nadużywa alkoholu. 

W każdym przypadku jednak proces eksmisji musi odbywać się z poszanowaniem przepisów prawa.

Jeżeli problematyczna osoba, nie jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, to prawdopodobnie przebywa w nieruchomości na zasadzie użyczenia. Umowę użyczenia właściciel może wypowiedzieć, a następnie jeżeli problematyczna osoba nie opuści nieruchomości dobrowolnie, to należy skierować wniosek do sądu. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można wyrzucić kogoś z domu – kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania 

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania

Wiele osób, przekonanych jest, że pewnych grup osób nie da się pozbyć z nieruchomości. Prawdą jest natomiast to, że nie ma takich osób, których nie da się eksmitować. Eksmisji można poddać każdą osobę. 

Co jednak istotne, pewne grupy społeczne są szczególnie chronione przez prawo i ich eksmisja może potrwać dłużej. Wobec poniższych osób sąd orzeknie o przyznaniu lokalu socjalnego:

 • małoletni oraz ich opiekunowie,
 • ubezwłasnowolnieni, niepełnosprawni oraz ich opiekunowie,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby obłożnie chore,
 • emeryci i renciści, uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby o statusie bezrobotnego.

Dlaczego eksmisja takich lokatorów może potrwać dłużej? Ponieważ, sąd przyznając prawo do lokalu socjalnego, zobowiąże gminę do wskazania lokalu o odpowiednim standardzie. Gmina nie dysponuje dużą ilością takich mieszkań. W wielu miastach są długie kolejki osób, które oczekują na przyznanie im lokalu socjalnego.

Do czasu, aż gmina wskaże lokal, do którego zostaną eksmitowani lokatorzy, nie muszą oni opuszczać nieruchomości, w której aktualnie przebywają. To zła wiadomość dla właścicieli mieszkań, bo taki lokator może pozostać w nieruchomości długi czas, mimo wyroku sądu. Niestety, nie jest wiadome, ile taki lokator będzie czekał na przyznanie lokalu.

Czy można wyrzucić kogoś z domu – skup nieruchomości z lokatorami

Czy można wyrzucić kogoś z domu? Właściciel nieruchomości może wszcząć postępowanie sądowe i uzyskać wyrok w sprawie eksmisji lokatora. Eksmisja sądowa to właściwy sposób postępowania w przypadku, gdy:

 • lokator nie płaci czynszu przez 3 pełne okresy rozliczeniowe,
 • lokator używa lokalu niezgodnie z umową lub przeznaczeniem nieruchomości, 
 • zachowuje się nagannie, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • podnajmuje, wynajmuje lub oddaje do bezpłatnego używania nieruchomość wbrew woli właściciela.

Eksmisja uciążliwego lokatora, to nie jedyny sposób, aby pozbyć się powyższych problemów. Innym rozwiązaniem, przydatnym szczególnie wtedy, gdy właściciel chce szybko uporać się z problemem, jest sprzedaż mieszkania z lokatorem. 

Pozbycie się lokatora z nieruchomości nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Jeśli właściciel, nie chce brać udziału w rozprawach sądowych, czekać miesiącami na eksmisję lub doświadcza poważnych problemów finansowych przez niepłacącego lokatora, może skorzystać z usług skupu nieruchomości z lokatorami, który odkupuje nieruchomość wraz z problemem, eliminując wszystkie powyższe kwestie. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem to transakcja, która jest jak najbardziej możliwa z punktu widzenia prawa. Właściciel nie musi uczestniczyć w procesie eksmisji jeżeli nie chce. Może sprzedać nieruchomość wraz z problemem i odzyskać pieniądze w nią zainwestowane. 

Skup nieruchomości z lokatorami pomaga właścicielom sprzedać nieruchomość w krótkim czasie i w pełni bezpiecznie. Skup nieruchomości to specjaliści prawa i nieruchomości, którzy od ręki kupią nieruchomość, która jest problemem dla właściciela. Bez znaczenia jest to, czy lokator jest zameldowany, czy nie ma z nim kontaktu, czy jest agresywny, czy zadłużył nieruchomość, czy nieruchomość jest w złym stanie, lub też czy problematycznych lokatorów jest w nieruchomości kilku – skup nieruchomości z lokatorami to odpowiedź na powyższe problemy.

Skup nieruchomości z lokatorami działa bardzo sprawnie, i jest to rozwiązanie dużo szybsze niż sądowy proces eksmisji. Jeżeli masz problem z lokatorem, i zastanawiasz się – czy można wyrzucić kogoś z domu – mamy dla Ciebie szybkie rozwiązanie, które nie narazi Cię na żadne konsekwencje prawne. 

Porozmawiaj z kompetentnym doradcą już dziś i uzyskaj darmową wycenę nieruchomości – to nic nie kosztuje. Sprawdź i zdecyduj, czy sprzedaż nieruchomości z lokatorem to w Twoim wypadku dobre rozwiązanie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można wyrzucić kogoś z domu – podsumowanie

Czy można wyrzucić kogoś z domu? Tak, jednak takie “wyrzucenie” polega na procesie sądowym i eksmisji dokonanej przez uprawnioną osobę – komornika.

Nie można jednak samodzielnie wyrzucić kogoś z nieruchomości siłą lub podstępem! Takim działaniem można narazić się na bardzo dotkliwe konsekwencje, a w tym nawet na pozbawienie wolności do trzech lat. Nie warto więc ryzykować.

Eksmisji mogą zostać poddane osoby, które nie płacą czynszu, łamiące warunki umowy najmy, osoby zameldowane, a także członkowie rodziny. Jeżeli obawiamy się, że proces eksmisyjny będzie trwał zbyt długo, niepłacący lokator postawił nas w bardzo trudnej sytuacji finansowej, lub mamy dość problemów spowodowanych przez lokatora i chcemy szybko zostawić ten temat za sobą możemy rozważyć rozwiązanie, jakie proponuje skup nieruchomości z lokatorami. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń