Ile trwa eksmisja z mieszkania? Co gdy trwa zbyt długo? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia23 stycznia, 2024

Ile trwa eksmisja z mieszkania? Co gdy trwa zbyt długo?

ile-trwa-eksmisja-z-mieszkania

Ile trwa eksmisja z mieszkania? Proces eksmisyjny umożliwia właścicielowi nieruchomości pozbycie się lokatora, który sprawia pewne problemy. To procedura, składająca się z kilku etapów, których nie można pominąć.

Jak wygląda proces eksmisyjny i ile trwają poszczególne jego etapy? Kiedy, sprzedaż mieszkania z lokatorem może być lepszym rozwiązaniem, niż oczekiwanie aż komornik eksmituje lokatora? 

Pewne jest, że właściciel, który podejmuje kroki prawne w celu usunięcia uciążliwego lokatora, powinien uzbroić się w cierpliwość, ponieważ każdy dzień w oczekiwaniu na eksmisję lokatora, który nie płaci i odmawia wyprowadzki, najczęściej jest dla właściciela pełen stresu i nerwów. 

Poniżej znajdziesz przydatne informacje związane z procedurą eksmisyjną. 

Ile trwa eksmisja z mieszkania – co trzeba wiedzieć o procedurze eksmisji 

Procedura eksmisji to jedyny legalnym sposób, aby pozbyć się niepożądanego lokatora z nieruchomości. Najczęściej eksmisja wszczynana jest przeciwko osobie: która zwleka z zapłatą czynszu, nie posiada lub traci tytuł prawny do nieruchomości i odmawia wyprowadzki, lub zachowuje się w sposób znacznie uciążliwy dla innych mieszkańców. 

Eksmisja składa się z etapów: przedsądowego, sądowego oraz komorniczego. Przejście całej procedury zgodnie z przepisami, gwarantuje właścicielowi możliwość usunięcia lokatora ze swojej nieruchomości.

Może cię zainteresować: Dziedziczenie po mężu bez dzieci

Podkreślenia wymaga fakt, że właściciel nieruchomości nie ma prawa sam wyrzucić lokatora ze swojego mieszkania. Wystarczającym powodem nie jest w takim wypadku to, że lokator narusza prawo i to właściciel jest poszkodowany. Właściciel nie może użyć siły czy przymusu, aby wyrzucić lokatora z mieszkania. Takie działania mogą narazić go na sankcje prawne i karne. 

Jedyną dopuszczalną drogą w takiej sytuacji jest procedura eksmisji. Dzięki eksmisji właściciel może odzyskać nieruchomość przejętą przez lokatora. Ile trwa eksmisja z mieszkania? Jaki czas minie, zanim właściciel odzyska nieruchomość i pozbędzie się problematycznego lokatora? 

Właściciel może podjąć pewne działania, zanim wystąpi z pozwem do sądu. Może to obejmować wysłanie formalnego wezwania do opuszczenia nieruchomości lub próbę mediacji. Jednak jeśli te kroki nie przynoszą rezultatów, konieczne będzie wystąpienie z pozwem o eksmisję do sądu.

Podczas etapu sądowego, sąd bada sprawę i podejmuje decyzję w sprawie eksmisji. Jeśli wyrok jest korzystny dla właściciela, kolejno trzeba zwrócić się do komornika, który podejmie dalsze czynności.

Komornik ma za zadanie egzekwować wyrok i dokonać eksmisji lokatora. Komornik musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jest to jedyna osoba, która może eksmitować lokatora z mieszkania.

Na pytanie, o to, ile trwa eksmisja z mieszkania, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Proces ten może trwać zarówno kilka miesięcy jak i rok, dwa lata lub nawet dłużej – wszystko zależy od okoliczności sprawy. 

Ile trwa eksmisja z mieszkania – przedsądowe działania właściciela

Właściciel może sam podjąć pewne działania, aby pozbyć się lokatora bez ingerencji sądu. Nie mówimy tu jednak o odcinaniu prądu, wymianie zamków czy wyrzuceniu rzeczy lokatora z mieszkania – takich czynności zdecydowanie odradzamy, ponieważ właściciel może narazić się na niemiłe konsekwencje swoich czynów. 

Mimo tego, że ewidentnie to lokator jest osobą, która zawiniła w takiej sytuacji, warto spróbować spokojnie z nim porozmawiać lub wspomóc się pomocą profesjonalisty w mediacjach z lokatorem.

Warto spróbować rozwiązać sytuację za porozumieniem stron. To może obejmować rozmowy i negocjacje z lokatorem w celu znalezienia wspólnego rozwiązania problemu. Bycie otwartym na kompromisy może pomóc uniknąć długotrwałych procedur prawnych. W takich rozmowach możemy wspomóc się pomocą profesjonalisty. Czasami uczestnictwo obcej osoby trzeciej pomaga w znalezieniu rozwiązania.

Ile trwa eksmisja z mieszkania? To ile trwa etap przedsądowy, zależy jedynie od właściciela. Często właściciele podejmują wielokrotne próby rozmów i porozumienia, chcąc uniknąć wszczynania postępowania sądowego. Zaś są i tacy, którzy niezwłocznie kierują do lokatora wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie, a jeżeli lokator nie ustosunkuje się do wezwania, podejmują dalsze kroki sądowe. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile trwa eksmisja z mieszkania – pozew o eksmisję

Aby legalnie pozbyć się lokatora z mieszkania, właściciel nieruchomości, któremu nie udało się polubownie rozwiązać sprawy, powinien złożyć pozew do sądu. 

Ile trwa eksmisja z mieszkania? Rozpatrywanie sprawy przez sąd może potrwać od kilku miesięcy wzwyż. Od wniesienia sprawy do sądu, do wyznaczenia pierwszej rozprawy minie około 2-3 miesiące (czasami dłużej). Czas ten zależny jest od obłożenia sądu i ilości spraw, którymi sąd się aktualnie zajmuje – w większych miastach poczekamy na rozprawę dłużej, w mniejszy nieco krócej. 

W mniej skomplikowanych sprawach wyrok może zapaść już po pierwszej rozprawie, jednak bywają też takie sytuacje, kiedy potrzeba kilku rozpraw, aby sąd mógł wydać wyrok w sprawie. Osoba pozwana może bronić swoich interesów przed sądem. To sprawia, że czas trwania etapu sądowego może być bardzo różny. Zanim sprawa sądowa znajdzie swój finał, może minąć wiele miesięcy. 

Następnie, gdy sąd wyda wyrok (a wyrok uprawomocni się), właściciel nieruchomości musi jeszcze wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi powinno trwać do 3 dni.  Kolejno, można już zwrócić się do komornika z wnioskiem o wykonanie eksmisji. 

Ile trwa eksmisja z mieszkania – działania komornika 

Komornik w procesie eksmisji jest nieodłączną częścią tej procedury. Gdy właściciel uzyska wyrok nakazujący eksmisję lokatora, to zadanie wykonania tego wyroku przypada na komornika. Ile trwa ten etap i jakie kroki może podjąć urzędnik?

Po otrzymaniu dokumentów dotyczących sprawy, komornik ustala czy eksmitowanemu przysługuje lokal socjalny. Komornik kieruje do lokatora wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie – 1-2 tygodnie. Jeżeli lokator nie opuści nieruchomości na czas, to komornik dokona eksmisji.

Podczas samych działań związanych z eksmisją, komornik ma za zadanie usunąć lokatora oraz jego mienie z mieszkania. Komornik może usunąć lokatora oraz jego rzeczy z asystą policji. Policja zapewni bezpieczeństwo komornikowi oraz umożliwi mu wykonywanie niezbędnych czynności. Komornik prosi policję o asystę wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że eksmitowany będzie stawiał opór.

Ile trwa eksmisja z mieszkania? Komornik usunie lokatora dopiero wtedy, gdy ten będzie miał się gdzie przenieść. Nie wykonuje się eksmisji na bruk. W związku z tym to, w jakim czasie komornik usunie lokatora, zależy od tego czy ma on tytuł prawny do innego lokalu, w którym mógłby zamieszkać, czy przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego, czy też nie. 

Jeśli lokator posiada tytuł prawny do innego lokalu, eksmisję wykonuje się niezwłocznie. Gorzej jeżeli, lokator nie ma tytułu prawnego do innego lokalu, a gmina przyznała eksmitowanemu w wyroku lokal socjalny. W takim przypadku eksmisja może potrwać dłuższy czas, mimo tego, że sąd orzekł w wyroku na korzyść właściciela. 

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem

Ile trwa eksmisja z mieszkania – wstrzymanie eksmisji z mieszkania do czasu przyznania lokalu socjalnego 

Ile trwa eksmisja z mieszkania? Po uzyskaniu wyroku sądu nakazującego lokatorowi opuszczenie nieruchomości, zanim finalnie dojdzie do eksmisji może minąć jeszcze wiele miesięcy. To, ile trwa eksmisja z mieszkania, jest w zasadzie niewiadomą i jest zależne od wielu czynników danej sprawy. 

Z pewnością eksmisję może wydłużyć fakt przyznania lokatorowi przez sąd prawa do lokalu socjalnego. Taki lokal sąd może przyznać pewnym, określonym grupom społecznym: kobietom w ciąży, małoletnim, niepełnosprawnym, ubezwłasnowolnionym oraz ich opiekunom, ciężko chorym, bezrobotnym, ubogim osobom starszym.

W przypadku eksmisji osób, którym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego, gmina ma obowiązek wskazać lokal, do którego nastąpi eksmisja. Do czasu aż gmina wskaże odpowiedni lokal, eksmisja zostaje wstrzymana, a lokator może nadal przebywać w dotychczasowym miejscu. 

Ile trwa eksmisja z mieszkania? W praktyce może potrwać wiele miesięcy, nawet 1-2 lata, a często można spotkać się z historiami właścicieli, którzy latami próbują pozbyć się intruza z domu. 

Niestety, gminy nie posiadają wiele lokali socjalnych, a kolejki do ich otrzymania są bardzo duże. To wydłuża wykonanie eksmisji. W tym czasie właściciel nieruchomości, który nie otrzymuje zapłaty za mieszkanie, może starać się o odszkodowanie od lokatora, ale również od samej gminy. 

Jeżeli gmina znajdzie lokal, do którego będzie można eksmitować lokatora, to komornik dokona eksmisji niezwłocznie

Ile trwa eksmisja z mieszkania – kiedy można rozważyć sprzedaż mieszkania z lokatorem

Eksmisja jest jedyną skuteczną metodą na pozbycie się uciążliwego lokatora z mieszkania, natomiast nie do końca jest rozwiązaniem idealnym. Nie ma możliwości, aby określić czas, w jakim procedura eksmisji zakończy się. Nierzadko właściciel musi czekać wiele miesięcy, a niekiedy lat, zanim odzyska swój lokal. 

Oczywiście ma możliwość uzyskania odszkodowania, gdy lokator nie płaci, lecz musi ponieść wiele wysiłku i podjąć odpowiednie kroki prawne, aby wywalczyć to, do czego ma prawo i eksmitować nierzetelnego lokatora. 

Często zdarza się, że lokator wpędza właściciela w kłopoty finansowe. Do tego, właściciel musi ponieść koszty postępowania eksmisyjnego oraz opłacić adwokata, którego pomoc bywa niezbędna. 

Kiedy sytuacja z lokatorem staje się nie do zniesienia, eksmisja trwa zbyt długo lub właściciel wolałby uniknąć długotrwałego sądowego postępowania, może rozważyć sprzedaż nieruchomości. Wraz z lokatorem. Taka decyzja może wydawać się drastyczna, lecz to skuteczny sposób, aby szybko odciąć się od problemów z lokatorem, i odzyskać pieniądze zainwestowane w mieszkanie. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem to powszechna transakcja. Sprzedaży można dokonać zarówno gdy lokator jest najemcą wzorowo wywiązującym się z obowiązków, ale także gdy mamy do czynienia z uciążliwą, niepłacącą osobą, która odmawia wyprowadzki, dobrze wiedząc, ile trwa eksmisja z mieszkania i że nie jest to natychmiastowy proces. 

Jeżeli właścicielowi zależy na szybkim pozbyciu się problemów z lokatorem nadużywającym jego gościnności, powinien poznać usługi skupu nieruchomości Skup.io, który pomaga właścicielom w sprzedaży mieszkań z lokatorami.

Skup nieruchomości, odkupuje nieruchomość bezpośrednio od właściciela, ściągając z jego barków konieczność przeprowadzania długotrwałej i kosztownej procedury sądowej zmierzającej do eksmisji. Sprzedający ma zapewnioną gruntowną, bezpłatną pomoc podczas całego procesu sprzedaży nieruchomości. Skup.io gwarantuje opiekę prawną, pomoc w formalnościach, pomoc w skompletowaniu dokumentów.

Nie wiesz, czy sprzedaż mieszkania z lokatorem jest w Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem? Obawiasz się, że eksmisja lokatora z Twojego mieszkania będzie trwać bardzo długo? Nie chcesz brać udziału w postępowaniu przed sądem? Lokator powoduje zadłużenie?

Wobec wszystkich tych problemów warto porozmawiać z konsultantem skupu nieruchomości, który wytłumaczy procedurę związaną ze sprzedażą i przedstawi ofertę szybkiej sprzedaży nieruchomości. Porozmawiaj z naszymi specjalistami po więcej informacji – to nic nie kosztuje! 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile trwa eksmisja z mieszkania – eksmisja lokatora z umową najmu okazjonalnego jest szybsza

Sposobem na to, aby zawczasu zapewnić sobie większą ochronę w przypadku problemów z lokatorem, jest umowa najmu okazjonalnego

Eksmisja lokatora z umową najmu okazjonalnego może być szybsza niż w innych przypadkach. Dlaczego? Najemca, podpisując umowę najmu okazjonalnego dołącza oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji, wskazuje lokal, do którego może przenieść się na wypadek eksmisji. Ponadto umowa zawiera oświadczenie właściciela wskazanego przez lokatora lokalu, który wyraża zgodę na zamieszkanie lokatora w swojej nieruchomości.

Ile trwa eksmisja z mieszkania w przypadku najmu okazjonalnego? Najem okazjonalny powoduje, że właściciel omija etap postępowania sądowego i występuje od razu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Następnie właściciel udaje się do komornika, a lokator zostanie eksmitowany do wskazanego wcześniej przez siebie lokalu. 

Ile trwa eksmisja z mieszkania – podsumowanie

Ile trwa eksmisja z mieszkania? Procedura eksmisji może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od wielu czynników i okoliczności sprawy. Niestety, nie sposób określić dokładnie ile czasu zajmie, zanim komornik opróżni lokal.

Eksmisja wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych i przejścia przez etap sądowy, a następnie egzekucyjny. Właściciel, podejmując próby samodzielnego wyrzucenia lokatora z mieszkania, naraża się na sankcje prawne. Jedynym dostępnym prawnie sposobem, na usunięcie lokatora z naszego mieszkania jest procedura eksmisyjna.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem to opcja warta rozważenia gdy sprawa lokatora spędza sen z powiek, trwa bardzo długo lub jest powodem zadłużenia. Właściciel może rozważyć sprzedaż jako szybszą alternatywę dla eksmisji. Ten krok niekiedy okazuje się dużo korzystniejszy niż bezradne oczekiwanie na wykonanie eksmisji przez komornika.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń