Mieszkanie za odstępne, co to znaczy i o czym warto wiedzieć? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia7 czerwca, 2021

Mieszkanie za odstępne, co to znaczy i o czym warto wiedzieć?

Mieszkanie za odstępne

Gwarancja stałej kwoty czynszu, meldunek oraz długookresowy wynajem bez niepewności o wypowiedzenie umowy – tak w krótkich słowach, można określić czym jest mieszkanie za odstępne. Jest to nabycie prawa do zamieszkania w danym lokalu w zamian za odpowiednią sumę pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że rozwiązania, jakim jest odstępne, nie chroni, ani nie reguluje Ustawa o ochronie praw lokatorów, dlatego warto poświęcić chwilę i dowiedzieć się co znaczy mieszkanie za odstępne i jakie prawa, taka forma wynajmu, z sobą niesie.

Mieszkanie za odstępne, co to znaczy?

Odstępne to oprócz czynszu i kaucji, dodatkowa kwota, jaką płaci wynajmujący w zamian za określone przywileje. Tą instytucję, regulują przepisy kodeksu cywilnego, a mianowicie art. 396.  Najczęściej występującymi przywilejami przysługującymi lokatorowi są: niższy czynsz i gwarancja, że nie zostanie on podniesiony przez cały z góry określony czas trwania umowy (może wzrosnąć jedynie o procent inflacji), zameldowanie pod danym adresem i pewność, że właściciel nie wypowie nam umowy. Odstępne jest bezzwrotne, i nie jest tożsame z kaucją! Kaucja, to jednorazowa kwota wpłacana właścicielowi mieszkania na poczet nieuregulowanych zobowiązań lub ewentualnych szkód spowodowanych przez najemcę, Kaucja, pomniejszona o ewentualne starty, podlega zwrotowi z końcem rozwiązania umowy. Zaś odstępne, to kwota jednorazowa, lecz nie podlegająca zwrotowi, ponieważ w zamian za nią, wynajmujący zyskuje określone korzyści.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Plusy mieszkania za odstępne

Dla właściciela mieszkania, odstępne oznacza, duży jednorazowy zastrzyk gotówki oraz lokatora, który zamieszka w wynajmowanym mieszkaniu dłuższy okres. Mieszkanie za odstępne co to znaczy dla wynajmującego? Najemca nie musi martwić się, że właściciel niespodziewanie wypowie mu umowę, i w ciągu miesiąca będzie musiał znaleźć nowe mieszkanie. Wynajmujący zyskuje również zameldowanie i niezmienną, comiesięczną opłatę czynszową. 

Wiele mieszkań za odstępne, wymaga większego lub mniejszego remontu. Właściciele takich mieszkań, idą na ugodę z najemcami i w zamian za obniżony czynsz, najemcy zobowiązują się wyremontować mieszkanie na własną rękę, doprowadzając lokal do pożądanego standardu lub przeprowadzając określone prace w lokalu.  W takim przypadku odstępne nie przybiera formy pieniężnej – lokator na swój koszt przeprowadza prace remontowe. Niekiedy zdarza się, że takie mieszkanie za odstępne, po okresie najmu, właściciele są w stanie sprzedać najemcy. Strony umowy, mogą  w takim wypadku wprowadzić do dokumentu zapis zabezpieczający interesy lokatora – prawo pierwokupu. Kwestię ewentualnego wykupu mieszkania, warto poruszyć już podczas podpisywania umowy najmu mieszkania. 

 

Warto również, zawrzeć zapis w umowie, że po remoncie mieszkania, właściciel nie ma prawa podnieść czynszu z powodu podniesienia standardu mieszkania. A po zakończeniu umowy najmu, najemca nie może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu remontu, ponieważ w zamian za remont zgodził się na niższy czynsz.

Mieszkanie za odstępne – sporządź umowę na piśmie!

Jaką zawrzeć umowę? Bardzo ważną kwestią mieszkania za odstępne jest pisemne potwierdzenie warunków korzystania z nieruchomości, aby w razie spornych sytuacji, dochodzić swoich praw. Wystarczy zwykła umowa cywilnoprawna. Oprócz danych osobowych właściciela i nabywcy ,w umowie powinny znaleźć się: termin obowiązywania umowy, wysokość odstępnego oraz wysokość czynszu, informacja mówiąca o możliwości wykupu mieszkania po okresie obowiązywania umowy, oraz jak najwięcej szczegółów dotyczących najmu.  

Sporządzając taką umowę, można skorzystać z pomocy prawnika, który przeanalizuje umowę pod kątem zgodności z prawem, wskaże zapisy warte rozwinięcia oraz braki w umowie. Ponadto dokument może zostać sporządzony i podpisany przy udziale świadków np. bliskich krewnych

Ile kosztują mieszkania za odstępne?

Wysokość odstępnego ustalana jest indywidualnie. W przeciwieństwie do kaucji, której wysokość nie może przekraczać dwunastokrotności stawki czynszu, wysokość odstępnego nie jest regulowana przepisami prawa. A zatem wysokość odstępnego zależy od czasu obowiązywania umowy najmu, standardu nieruchomości, jej powierzchni czy lokalizacji. W praktyce może wynosić kilka tysięcy złotych, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Sprawdź właściciela zanim zdecydujesz się na mieszkanie za odstępne

Osobą, która może zaoferować mieszkanie za odstępne, jest tylko i wyłącznie pełnoprawny właściciel lokalu. Dlatego przed podpisaniem umowy, szczególnie warto sprawdzić, czy wynajmujący posiada tytuł prawny do danego lokalu. Takie informacje sprawdzisz weryfikując akt własności lub poprzez wgląd w księgę wieczystą lokalu.

Kto nie może wynająć mieszkania za odstępne?

Właściciele, posiadający mieszkania należące do gminy, miasta czy spółdzielni mieszkaniowej nie mogą oferować mieszkania za odstępne, bez wiedzy i zgody formalnego właściciela. Tak samo, najemcy, którzy sami wynajmują lokal, nie mogą, na zasadzie odstępnego, podnająć go kolejnej osobie. Umowa podpisana z takimi osobami jest nieważna. Unieważniona umowa mieszkania za odstępne, co to znaczy w praktyce? Wynajmujący może bezpowrotnie stracić kwotę odstępnego, jak również zostać prawnie eksmitowany z mieszkania.

Czy wynajem mieszkania za odstępne się opłaca?

Takie mieszkanie, może stanowić korzystną i bezpieczną formę, szczególnie dla długookresowego najmu, gdy zainteresowany posiada określone rezerwy pieniężne, pozwalające na wpłatę wysokości odstępnego. Właściciel wynajmowanego lokalu oprócz zastrzyku gotówki zyskuje rzetelnego najemcę, który pozostanie w nieruchomości dłuższy okres. Z punktu widzenia lokatora, zawarcie umowy z odstępnym może wiązać się z dużą oszczędnością i brakiem obaw o wypowiedzenie. 

Zanim jednak zdecydujemy się zawrzeć taką umowę najmu i zapłacić sporą sumę odstępnego, warto poświęcić swój czas lub skorzystać z pomocy prawoznawcy, by zadbać o szczegółowe ustalenia zawieranej umowy, ponieważ odstępne nie jest formą jednoznacznie uregulowaną w prawie.

“”Odstępne za mieszkanie” nie jest opcją dla osób, które preferują wynajem krótkookresowy, bądź w niedalekiej perspektywie chcą nabyć własną nieruchomość.

Odstępne za lokal użytkowy

Nie tylko lokal mieszkalny, ale także użytkowy może zostać wynajęty, posługując się instytucją odstępnego.  To dobry sposób na zarezerwowanie nieruchomości w pożądanej lokalizacji pod własny interes, na dłuższy okres czasu. Kwotę odstępnego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu – traktując go jako wydatek poniesiony na uzyskanie praw do danej nieruchomości.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń