Odrzucenie spadku u notariusza - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 maja, 2024

Odrzucenie spadku u notariusza

odrzucenie-spadku-u-notariusza

Szybkim i łatwym sposobem, na to, aby dopełnić formalności, gdy spadkobierca nie chce dziedziczyć po spadkodawcy, jest odrzucenie spadku u notariusza. Procedura notarialna wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów i złożenia oświadczenia w określonym przez przepisy czasie.

Odrzucenie spadku u notariusza – kiedy można dokonać i dlaczego warto podjąć taką decyzję?

W dzisiejszym artykule omówimy wszystkie istotne kwestie dotyczące odrzucenia spadku u notariusza. Poznaj skutki, koszty oraz przebieg procedury notarialnej. 

Odrzucenie spadku u notariusza – skutki odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku u notariusza spowoduje, że spadkobierca odrzucający spadek zostanie wyłączony z dziedziczenia i traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Każdy spadkobierca powołany z ustawy lub testamentu, ma prawo swobodnie zadecydować o tym, czy spadek chce przyjąć, czy też odrzucić. Odrzucenie spadku to poważna decyzja, która ma swoje konsekwencje.

Jednym z głównych skutków odrzucenia spadku jest utrata wszelkich praw do mienia, którego niegdyś należało do zmarłego. Odrzucenie spadku wiąże się z rezygnacją z dziedziczenia majątku, którym mogą być nieruchomości, gotówka, samochody, i inne. Jednocześnie dzięki odrzuceniu spadku unikamy odpowiedzialności za wszelkie długi, jakie pozostawił spadkodawca (niespłacone pożyczki, kredyty i inne).

Odrzucając spadek, nie dziedziczymy ani aktywów, ani pasywów. Spadkobierca nie może przyjąć spadku w części, a w części odrzucić!

Odrzucenie spadku u notariusza może nastąpić jedynie po śmierci spadkodawcy. Spadkobierca, który chce spadek odrzucić, musi podjąć odpowiednie działania i ma na nie określony czas. Na złożenie odpowiedniego oświadczenia, spadkobierca ma 6 miesięcy liczone od dnia, w którym dowiedział się on o tytule powołania do spadku – tym dniem może być np. dzień śmierci spadkodawcy, lub dzień, w którym dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy, jeżeli nastąpiło to później niż w dniu jego śmierci. 

Odrzucenie spadku u notariusza – kiedy warto spadek odrzucić 

Istnieje wiele powodów, dla których odrzucenie spadku, czyli uniknięcie dziedziczenia może być najlepszą decyzją dla spadkobiercy.

Przede wszystkim, jeśli spadek obarczony jest długami, odrzucenie go może uchronić nas przed potencjalnymi kłopotami i konsekwencjami finansowymi. W przypadku wysokich kwot długów a przede wszystkim takich, które przewyższają wartość aktywów, odrzucenie spadku może uchronić nas przed uciążliwościami związanymi z egzekwowaniem należności przez wierzycieli spadkodawcy. 

Warto pamiętać, że przyjęcie spadku z długami nadal może być korzystne, jeżeli aktywa spadkowe przewyższają wartość długów, lecz zawsze w przypadku zobowiązań pozostawionych przez spadkodawcę, należy dobrze przemyśleć decyzję czy spadek odrzucić, czy też przyjąć.

Dziedzicząc ułamek majątku spadkodawcy oraz długi miejmy na uwadze to, że taka sytuacja może być dla spadkobiercy korzystna nawet mimo długów spadkodawcy. Odziedziczyłeś w spadku nieruchomość lub udział w nieruchomości? Poznaj bezpłatną wycenę skupu udziałów w spadkach i nieruchomościach Skup.io i sprawdź, co możesz zyskać, dzięki sprzedaży nieruchomości ze spadku. Zapraszamy Państwa do kontaktu i rozmów z kompetentnymi doradcami!

Inną sytuacją, gdy warto rozważyć odrzucenie spadku u notariusza, jest brak chęci dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Może to wynikać z różnych przyczyn: osobistych, emocjonalnych czy finansowych, które sprawiają, że nie chcemy przejmować odpowiedzialności za majątek niegdyś należący do spadkodawcy.

Dodatkowo często wśród spadkobierców pojawia się obawa przed sporami o wspólny majątek, która także może skłonić do decyzji o odrzuceniu spadku. Uniknięcie potencjalnych konfliktów i nieporozumień często jest priorytetem dla osób stojących przed wyborem przyjęcia, bądź odrzucenia dziedzictwa.

Inną przyczyną, dla której decydujemy o odrzuceniu majątku, jest brak konieczności udziału w postępowaniu spadkowym. Odrzucenie spadku spowoduje wyłączenie z grona spadkobierców, dzięki czemu spadkobierca będzie zwolniony z udziału w postępowaniu dotyczącym podziału spadku. Takie postępowania, w przypadku sporów w gronie spadkobierców, mogą trwać nawet lata. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Odrzucenie spadku u notariusza – procedura 

Odrzucenie spadku u notariusza polega na złożeniu stosownego oświadczenia woli przed dowolnie wybranym notariuszem. Notariusz sporządzi akt notarialny zawierający treść oświadczenia, po czym prześle odpis tego aktu do właściwego sądu. 

Jako spadkobiercy, powinniśmy pamiętać o tym, że na odrzucenie spadku u notariusza mamy 6 miesięcy! Aby móc skutecznie odrzucić spadek, należy umówić wizytę w kancelarii notarialnej tak, aby zmieścić się w narzuconym przez przepisy terminie. Wybór kancelarii jest dowolny, a na umówienie wizyty najczęściej poczekamy maksymalnie kilka dni. 

Procedura odrzucenia spadku u notariusza jest bardzo prosta, wygodna i szybka, bo formalności można dopełnić podczas jednej wizyty w kancelarii. 

Alternatywą dla odrzucenia spadku u notariusza jest odrzucenie spadku w sądzie. Procedura odrzucenia spadku w sądzie polega na wyznaczeniu przez sąd terminu posiedzenia, na które stawia się spadkobierca i ustnie składa oświadczenie o odrzuceniu spadku. Procedura sądowa potrwa dłużej niż notarialna, bo spadkobierca musi poczekać na wyznaczenie odpowiedniego terminu przez sąd. 

Należy pamiętać, że przekroczenie terminu 6-miesięcznego poskutkuje utratą prawa do odrzucenia spadku!

Odrzucenie spadku u notariusza – jak liczyć 6 miesięcy na odrzucenie spadku

Jak zostało wspomniane, odrzucenie spadku u notariusza powinno mieć miejsce w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku. Często będzie to dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy, choć nie zawsze. Dla różnych spadkobierców data ta może być różna – jak liczyć 6 miesięcy na odrzucenie spadku? 

I tak dla spadkobierców powołanych z ustawy w pierwszej kolejności – małżonek, dzieci – dzień ten, będzie najczęściej dniem, w którym dowiedzieli się o śmierci spadkodawcy. 

Dla spadkobierców dziedziczących w dalszej kolejności, dniem, w którym rozpoczyna swój bieg 6-miesięczny termin, będzie najczęściej dzień, w którym dowiedzieli się, że spadkobierca powołany do spadku przed nimi, odrzucił spadek. 

Jeżeli spadkobierca wiedział wcześniej, że spadkodawca ujął go jako spadkobiercę w testamencie, to termin na odrzucenie spadku liczy się dla niego od dnia śmierci spadkodawcy. Jeżeli zaś spadkobierca po pewnym czasie od śmierci spadkodawcy dowie się, że istnieje testament, w którym został on powołany do dziedziczenia, to 6-miesięczy termin zaczyna biec właśnie od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu w testamencie. 

Jak widać, w różnych sytuacjach, termin na odrzucenie spadku u notariusza będzie różny, a wszystko zależy od okoliczności indywidualnego przypadku. Chcąc odrzucić spadek, warto pamiętać o terminie, jaki narzucają przepisy, bo odrzucenie spadku po terminie nie jest prostą sprawą. 

Ważne! Na odrzucenie spadku, każdy spadkobierca ma 6 miesięcy, w ciągu których powinien podjąć odpowiednie działania sądowe lub notarialne, aby uchronić się od dziedziczenia niechcianego majątku. Jednakże należy wiedzieć, że spadkobierca nie może odrzucić spadku przed powołaniem. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed rozpoczęciem biegu 6-miesięcznego terminu (który może być różny dla spadkobierców!) będzie bezskuteczne.

odrzucenie-spadku-po-terminie-u-notariusza

Odrzucenie spadku u notariusza – odrzucenie spadku po terminie u notariusza 

Jeżeli spadkobierca nie zdąży odrzucić spadku u notariusza w terminie 6-miesięcy, to spadek będzie przez niego automatycznie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Czy odrzucenie spadku po terminie u notariusza będzie jeszcze możliwe?

Należy podkreślić, że odrzucenie spadku po terminie u notariusza będzie niemożliwe. 

Jeśli minęło już 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule powołania do spadku, a spadkobierca z pewnych względów będzie chciał zrezygnować z przyjęcia spadku, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do sądu. W takiej sytuacji kluczowe staje się posiadanie uzasadnionych podstaw prawnych i powołanie się na wady oświadczenia woli.

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może nastąpić tylko i wyłącznie przed sądem, oraz wtedy gdy zaistniały wady oświadczenia woli – groźba lub błąd. Możliwość odrzucenia spadku po terminie jest związana z wystąpieniem wad oświadczenia woli. Sprawa będzie badana przez sąd, który zadecyduje o możliwości uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia odpowiedniego oświadczenia woli w terminie.

Warto zdawać sobie sprawę, że powyższa procedura sądowa dotycząca odrzucenia spadku po terminie może być skomplikowana i nie zawsze będzie możliwa. Dlatego też należy podejść do tematu odrzucenia spadku z rozwagą i odpowiednią starannością.

Odrzucenie spadku u notariusza koszt

Odrzucenie spadku u notariusza nie jest bezpłatne. Taksa notarialna za przyjęcie przez notariusza oświadczenia o odrzuceniu spadku, została z góry określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2008 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i wynosi maksymalnie 50 zł netto plus opłata za sporządzenie wypisu aktu notarialnego – 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę aktu – oraz podatek VAT 23%.

Powyższy koszt poniesie każda osoba, która będzie chciała odrzucić spadek u notariusza

Koszt odrzucenia spadku u notariusza nie jest więc zbyt wygórowany. Stojąc przed wyborem czy odrzucić spadek w sądzie, czy u notariusza, warto mieć na uwadze, że procedura sądowa również wiąże się z pewną stałą opłatą od wniosku w wysokości 100 zł. Obydwa rozwiązania są dostępne dla spadkobiercy chcącego odrzucić spadek, a koszt obydwu jest mniej więcej podobny, natomiast zdecydowanie szybciej odrzucimy spadek u notariusza, bo podczas jednej wizyty. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w sądzie wymaga wyznaczenia przez sąd terminu posiedzenia. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Odrzucenie spadku u notariusza jakie dokumenty

Zarówno gdy decydujemy się na odrzucenie spadku u notariusza, jak i w sądzie, musimy przedłożyć pewne wymagane dokumenty. Ważne jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających relacje pokrewieństwa między spadkobiercą a spadkodawcą.

W toku procedury notarialnej konieczne będzie dostarczenie odpisu skróconego aktu zgonu osoby zmarłej, po której chcemy spadek odrzucić oraz dowodu tożsamości spadkobiercy. Notariusz może również poprosić o informacje dotyczące innych spadkobierców, dziedziczących po zmarłym.

Oprócz powyższych dokumentów notariusz może potrzebować również innych, niezbędnych w określonym przypadku. O wszystkich potrzebnych dokumentach, zawsze poinformuje notariusz, z którego usług zamierza skorzystać spadkobierca. 

Odrzucenie spadku u notariusza i co dalej?

Odrzucenie spadku u notariusza i co dalej? Odrzucenie spadku u notariusza może otworzyć drzwi dla kolejnych, potencjalnych spadkobierców. Jeśli jeden spadkobierca zdecyduje o odrzuceniu spadku, to w jego miejsce mogą zostać powołani kolejni, według kolejności wskazanej przez ustawę.

Jeżeli spadkobierca posiada dzieci, to powinien wiedzieć, że odrzucenie spadku poskutkuje tym, że do dziedziczenia jego części zostaną powołani jego zstępni. Jeżeli spadek jest problematyczny i spadkobierca nie chciałby, aby dziedziczyły jego dzieci, to powinien zadbać o to, aby odrzucić spadek również w ich imieniu. 

Ile trwa odrzucenie spadku u notariusza?

Odrzucenie spadku u notariusza jest bardzo szybkie. Spadkobierca może skorzystać z usług wybranego notariusza, a więc jeżeli nie będzie odpowiadać nam data proponowana przez jednego z urzędników, możemy bez problemu skontaktować się z kolejnym. Zwykle oczekiwanie na termin wizyty w kancelarii notarialnej wynosi kilka dni. 

Sama wizyta u notariusza nie potrwa długo, około godziny.

Zdecydowanie dłużej poczekamy na odrzucenie spadku w sądzie. W sądzie nie załatwimy procedury tak sprawnie jak u notariusza. Po złożeniu wniosku do odpowiedniego sądu należy poczekać na wyznaczenie terminu posiedzenia, podczas którego spadkobierca będzie mógł złożyć ustne oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Odrzucenie spadku u notariusza – podsumowanie

Odrzucenie spadku u notariusza to decyzja, która skutkuje całkowitym wyłączeniem spadkobiercy z grona osób dziedziczących. Taki spadkobierca nie odziedziczy żadnego majątku po osobie zmarłej – ani aktywów, ani długów. 

Każdy spadkobierca ustawowy i testamentowy ma prawo, aby spadek odrzucić, lecz musi przestrzegać terminów, jakie przewiduje prawo. Spadek można skutecznie odrzucić w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania do spadku. 

Odrzucenie spadku u notariusza możemy sfinalizować wygodnie i szybko, bo nawet w ciągu kilku dni. Wystarczy ustalić dogodny termin z notariuszem i stawić się na wizycie, na której urzędnik dopełni formalności. Alternatywnie, spadek można odrzucić w sądzie, lecz procedura będzie z pewnością dłuższa. Koszty w przypadku drogi notarialnej i sądowej są podobne. 

Na odrzucenie spadku mogą zdecydować się osoby, które obawiają się lub wiedzą o istniejących długach spadkowych. Odrzucenie spadku to także sposób na uniknięcie sporów o dziedziczony majątek oraz postępowania sądowego związanego z podziałem spadku między spadkobierców. 

Odziedziczyłeś spadek lub udział w spadku, który chciałbyś odrzucić ze względu na zadłużenie lub inne kwestie osobiste? Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, koniecznie sprawdź, co może zaoferować Ci skup udziałów w spadkach i nieruchomościach Skup.io!

Zapraszamy po więcej informacji i bezpłatną wycenę!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń