Spadek po dziadku - nieruchomość - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia24 maja, 2024

Spadek po dziadku – nieruchomość

spadek-po-dziadku

Według kolejności dziedziczenia wskazanej w przepisach ustawy, dzieci i małżonek są osobami, które staną się właścicielami spadku w pierwszej kolejności. Jednak w pewnych przypadkach majątek po spadkodawcy mogą odziedziczyć jego wnuki. 

Spadek po dziadku – temat pełen emocji i ważnych decyzji. Kto dziedziczy spadek gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu? Co z odziedziczonym spadkiem mogą zrobić spadkobiercy? Jak wygląda postępowanie spadkowe? Z czym wiąże się sprzedaż nieruchomości odziedziczonej w spadku?

Odpowiedzi na te inne pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Spadek po dziadku bez testamentu

Kto odziedziczy spadek po dziadku gdy nie sporządzono testamentu? W takiej sytuacji obowiązują przepisy dotyczące dziedziczenia. Zgodnie z ustawą spadek odziedziczą najbliżsi krewni zmarłego. 

Zgodnie z prawem, w pierwszej kolejności do dziedziczenia zostają powołani: małżonka i dzieci zmarłego. Oni dziedziczą majątek w równych częściach. Jeśli jedno z dzieci spadkodawcy nie żyje w momencie śmierci rodzica – wtedy spadek odziedziczą potomkowie zmarłego dziecka spadkodawcy. Właśnie w takim przypadku spadek po dziadku dziedziczą wnuki. 

Należy wiedzieć, że małżonka oraz dzieci zmarłego dziedziczą spadek w częściach równych, z tym wyjątkiem, że spadek przypadający małżonce musi wynosić co najmniej 1/4 spadku. 

Może cię zainteresować: Darowizna domu od rodziców 2024

Jeżeli małżonka dziadka nie żyje w momencie jego śmierci, to dziedziczą tylko dzieci spadkodawcy – w częściach równych. Jeżeli zaś jedno z dzieci spadkodawcy nie żyje w momencie śmierci dziadka, to wnuki (potomkowie zmarłego dziecka spadkodawcy) dziedziczą jego część, także w częściach równych. 

Przykład. 

Zmarł Pan Jan, który w momencie swojej śmierci był wdowcem. Miał 2 dzieci, lecz jedno zmarło wcześniej niż Pan Jan, samemu pozostawiając 2 potomków. Jak wygląda dziedziczenie spadku w takim przypadku? Dzieci Pana Jana powinny odziedziczyć równe części spadku, czyli po 1/2 każde, jednak z uwagi na to, że jedno zmarło szybciej niż pan Jan, spadek odziedziczy: żyjące dziecko 1/2 spadku, oraz dzieci zmarłego dziecka po 1/4 spadku każde. 

Spadek po dziadku bez testamentu – o czym jeszcze trzeba pamiętać.

  1. Jeżeli wszystkie dzieci dziadka żyją, wnuki nie dojdą do dziedziczenia spadku.
  2. Jeżeli wszystkie dzieci dziadka żyją, spadek po dziadku mogą odziedziczyć wnuki, tylko jeżeli ich rodzic (dziecko spadkodawcy) odrzuci spadek. 
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po dziadku z testamentem 

Inną sytuacją, gdy spadek po dziadku odziedziczą wnuki, jest uwzględnienie ich przez dziadka w testamencie. Testament jest to dokument wyrażający ostatnią wolę spadkodawcy. Poprzez testament można swobodnie wybrać komu przekazać cały spadek, część spadku czy konkretne przedmioty majątkowe.

W ten sposób spadkobiercą może stać się każda osoba, niekoniecznie spokrewniona ze spadkodawcą, np. bliski przyjaciel, czy obca osoba, która zajmowała się spadkodawcą. Spadek po dziadku może odziedziczyć wnuk lub wnuki, jeżeli właśnie taka jest treść pozostawionego przez dziadka testamentu. 

Należy pamiętać, że aby testament był ważny, musi spełniać określone warunki. Testament można sporządzić samodzielnie w domu lub u notariusza. Dzięki testamentowi można uniknąć nieporozumień i sporów między członkami rodziny o pozostawiony majątek. Ostatnia wola spadkodawcy musi być respektowana przez spadkobierców.

Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, toteż rozporządzenie przez dziadka całym majątkiem w testamencie spowoduje, że nie dojdzie do dziedziczenia ustawowego.

Co istotne, spadkobiercy testamentowi również mają prawo odrzucić spadek zapisany przez spadkodawcę.

Spadek po dziadku – przyjęcie i odrzucenie spadku przez wnuki

Każdy spadkobierca może samodzielnie zadecydować, co zrobić z odziedziczonym spadkiem. Wnuki mogą spadek po dziadku przyjąć na dwa sposoby lub odrzucić. 

Spadek może zostać przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy będzie ograniczona do wartości aktywów przejętych przez spadkobiercę w spadku. Ta opcja może być tą bezpieczną, gdy wiemy, że spadek po dziadku opiewa na długi. W sytuacji gdy długi przewyższają wartość dziedziczonego spadku, spadkobierca będzie odpowiedzialny za spłatę  tylko do wysokości uzyskanych dóbr. 

Przyjęcie spadku wprost sprawia, że spadkobierca staje się odpowiedzialny za wszystkie długi pozostawione przez spadkodawcę. Jeśli jednak długi są większe niż wartość spadku, może się okazać, że spadkobierca będzie musiał także wpłacić dodatkowe środki ze swojego osobistego majątku na ich uregulowanie.

Odrzucenie spadku jest ostatnią możliwością spadkobiercy. Chcąc uniknąć dziedziczenia długów spadkodawcy, można odrzucić spadek, ale wtedy nie odziedziczymy także żadnych aktywów. W takim przypadku zostaniemy potraktowani, jakbyśmy nie dożyli momentu otwarcia spadku. 

W ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się, że został powołany do spadku, może on zadecydować czy spadek przyjąć, czy odrzucić, składając odpowiednie oświadczenie w sądzie lub u notariusza. Jeżeli nie złoży żadnego oświadczenia, przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Spadek po dziadku gdy ojciec nie żyje

Wiele osób zastanawia się kto odziedziczy spadek po dziadku gdy ojciec nie żyje. Jest to standardowa sytuacja, w której do dziedziczenia zostaną powołane wnuki spadkodawcy.

Jeżeli syn lub córka dziadka, nie żyją już w momencie jego śmierci, to w takim przypadku dziedziczą wnuki, czyli dzieci zmarłego syna lub córki. Wnuki dziedziczą część spadku, którą odziedziczyłby ich rodzic. Spadek ten dzielony jest między wnuki w równych częściach.  

Co dalej powinny zrobić wnuki, które dziedziczą spadek po dziadku? Jakie formalności czekają na spadkobierców? Jak wygląda postępowanie spadkowe?

spadek-po-dziadku-gdy-ojciec-nie-zyje

Spadek po dziadku – sprawa spadkowa po dziadku

Spadkobiercy często uważają, postępowanie spadkowe za uciążliwe. Jakich formalności mogą spodziewać się spadkobiercy? 

Przyjęcie lub odrzucenie spadku w ciągu 6 miesięcy

Po pierwsze, każdy spadkobierca powołany z ustawy lub testamentu może samodzielnie zadecydować, czy w ogóle chce dziedziczyć majątek po spadkodawcy. Zdarza się, że dziedziczenie spadku nie jest pożądane, szczególnie gdy spadkobierca dziedziczy niewielki ułamek własności spadku wraz z innymi lub spadkodawca pozostawił po sobie niespłacone zobowiązania finansowe. 

Aby przyjąć spadek wprost lub odrzucić spadek, spadkobierca musi podjąć odpowiednie działania, a mianowicie złożyć stosowne oświadczenie u notariusza lub w sądzie w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku. Spadkobierca nie musi podejmować żadnych czynności jeżeli chce odziedziczyć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – takie przyjęcie spadku następuje automatycznie gdy spadkobierca nie złoży innego oświadczenia. 

Stwierdzenie nabycia spadku

Następną formalnością jest stwierdzenie nabycia spadku, czyli formalne potwierdzenie tego, że zostało się spadkobiercą. Potwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkiem, i nie ma też wyznaczonego żadnego terminu, w którym powinno zostać dokonane. Najczęściej formalność ta będzie jednak niezbędna, gdy chcemy uregulować kwestię spadku, który odziedziczyło kilka osób, lub gdy chcemy w pełni rozporządzać przedmiotami nabytymi w spadku (np. sprzedać odziedziczoną nieruchomość, wypłacić pieniądze z konta spadkodawcy).

Stwierdzenia nabycia spadku można dokonać w sądzie lub u notariusza. Droga notarialna wymaga stawiennictwa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych w kancelarii notarialnej jednocześnie. Wtedy notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, w którym będą wskazani wszyscy spadkobiercy po dziadku (z imienia i nazwiska). W dokumencie znajdziemy też informacje o tym, jaki ułamek spadku nabył każdy ze spadkobierców. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jeśli w gronie spadkobierców dochodzi do sporów i konfliktów dotyczących testamentu lub tego kto dziedziczy po zmarłym to nie będzie można skorzystać z drogi notarialnej, a stwierdzenie nabycia spadku musi nastąpić poprzez postępowanie w sądzie.

Każdy spadkobierca jest uprawniony, aby złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd wyznaczy termin i wezwie spadkobiercę lub spadkobierców, a rezultatem będzie wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Dokument uzyskany na drodze notarialnej jak i postanowienie sądu są równorzędne i posłużą spadkobiercom, gdy Ci będą chcieli rozporządzać odziedziczonym mieniem lub postanowią o wszczęciu postępowania zwanego działem spadku. 

Dział spadku

Kolejnym etapem postępowania spadkowego jest dział spadku. Działu spadku, czyli podziału majątku spadkowego między spadkobierców można dokonać w dowolnym czasie i tak jak w przypadku stwierdzenia nabycia spadku, mamy do wyboru drogę sądową i notarialną. 

Spadkobiercy, którzy mają zgodny pogląd na to, w jaki sposób podzielić się majątkiem po spadkodawcy, mogą zrobić to w formie umowy. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Umowny dział spadku jest możliwy tylko w przypadku pełnego porozumienia między spadkobiercami. 

Jeżeli porozumienia między spadkobiercami nie ma, a spadkobiercy nie chcą pozostawać dłużej we współwłasności spowodowanej przez spadkobranie, to każdy z nich ma prawo złożyć do sądu wniosek o dział spadku, a sąd zobowiązany będzie rozpatrzyć sprawę. Sądowy dział spadku może być długotrwały, bo nie zawsze sprawa zakończy się po jednej rozprawie. Często spadkobiercy posiłkują się podczas postępowań sądowych odpłatną pomocą adwokata. 

Spadek po dziadku – nieruchomość w spadku

Spadek po dziadku często składa się z nieruchomości niegdyś do niego należącej. W wyniku dziedziczenia dom lub mieszkanie dziadka może stać się własnością jednego spadkobiercy, lub współwłasnością kilku spadkobierców. 

Jeżeli spadkobierca jest jeden, to może on samodzielnie i zupełnie swobodnie decydować co dalej z odziedziczoną nieruchomością. Warto pamiętać, że nawet w przypadku gdy spadkobierca jest jeden, powinien potwierdzić swoje prawa do spadku, aby mógł dysponować nieruchomością. 

Jeżeli spadkobierców jest kilku, to posiadają oni udziały w nieruchomości określone ułamkiem. Nieruchomość jest współwłasnością, co oznacza współpracę nad zarządem i wspólne podejmowanie decyzji. Taka współwłasność często jest problematyczna, bo spadkobiercy mają różne potrzeby, plany, a zdarza się, że wcale nie interesują się odziedziczoną nieruchomością, lub przeciwnie, przejmują ją całą tylko dla siebie. 

Rozwiązaniem powyższych problemów może być sprzedaż nieruchomości ze spadku, jednak na taką czynność muszą wyrazić zgodę wszyscy spadkobiercy bez wyjątku. Jeżeli nie uda się uzyskać pełnej zgody, wtedy można znieść współwłasność podczas działu spadku w sądzie, lub alternatywnie i łatwiej – pozbyć się udziałów w nieruchomości.

Spadkobierca może sprzedać udział w nieruchomości, jeżeli nie chce podejmować kroków prawnych i sądowych, oraz wtedy gdy chciałby pozbyć się problemów wynikających ze współwłasności szybko. Jak to zrobić? Najprościej skontaktować się ze Skup.io – marką, która specjalizuje się w sprzedaży udziałów w nieruchomości

Skup udziałów w nieruchomościach Skup.io odkupuje udziały bezpośrednio od właściciela, co skutkuje błyskawiczną transakcją. Firma zapewnia bezpłatną opiekę specjalistów prawa i pomoc w formalnościach. Transakcja jest w pełni bezpieczna, a dzięki specjalistycznej pomocy sprawna i zgodna z przepisami prawa. 

Odziedziczyłeś spadek po dziadku, a w związku z tym również udział w nieruchomości? Masz problemy ze współwłaścicielami i szukasz sposobu na bezproblemowe pozbycie się udziału w nieruchomości? A może potrzebny Ci dodatkowy zastrzyk gotówki? Sprawna i bezpieczna sprzedaż udziału w nieruchomości to specjalność Skup.io. Porozmawiaj z naszymi kompetentnymi doradcami, dowiedz się więcej o transakcji i uzyskaj bezpłatną wycenę już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po dziadku – spadek po dziadkach po latach

Jak wspomnieliśmy polskie prawo, nie wymusza, aby spadkobiercy przeprowadzili postępowanie spadkowe w określonym terminie. Mogą to zrobić w dowolnym czasie, a często bywa tak, że postępowanie wszczyna się wiele lat po śmierci bliskich osób. Spadek po dziadkach po latach z pewnością nie przepadnie. 

Postępowanie spadkowe można wszcząć nawet 30 lat po śmierci spadkodawcy i nie ma ku temu przeszkód, bo prawo do spadku się nie przedawnia. Wystarczy, że uprawniona osoba złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. 

Spadek po dziadkach po latach i postępowanie w tej sprawie, może być bardziej skomplikowane, niż gdyby postępowanie wszcząć niedługo po śmierci dziadków. Dlaczego? Ponieważ z biegiem tak wielu lat, sytuacja rodzinna zmienia się. Niektórzy spadkobiercy mogą umrzeć, a w rodzinie rodzą się nowe dzieci, co może wpłynąć na to, że prawa do spadku będzie miało więcej osób niż na początku. Niektórzy bliscy mogą wyjechać, a gdy nie mamy z nimi kontaktu, sąd w toku postępowania może poszukiwać nieobecnych spadkobierców. 

Może cię zainteresować: Odrzucenie spadku u notariusza

Mimo to, spadek po dziadkach można skutecznie uregulować nawet wiele lat po śmierci spadkodawców. 

Spadek po dziadku – podsumowanie

Spadek po dziadku dziedziczą w pierwszej kolejności: małżonka, czyli babcia, wraz z dziećmi dziadka. 

 Wnuki mogą odziedziczyć spadek gdy:

  • dzieci dziadka, czyli rodzice wnuków odrzucą spadek, 
  • dzieci dziadka umrą przed nim,
  • wnuki zostaną powołane do spadku z testamentu.

Po przyjęciu spadku przez spadkobierców mogą oni przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku a w następnej kolejności podzielić spadek w postępowaniu sądowym o dział spadku lub zawierając między sobą umowę. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń