Wierzyciel nie chce ugody - egzekucja z nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia21 listopada, 2023

Wierzyciel nie chce ugody – egzekucja z nieruchomości

wierzyciel-nie-chce-ugody-egzekucja-z-nieruchomosci

Dłużnik może zaproponować wierzycielowi ugodę, której warunki umożliwią spłatę zadłużenia i uniknięcie negatywnych konsekwencji egzekucji komorniczej. Wierzyciel może, lecz nie musi zgodzić się na zawarcie porozumienia z dłużnikiem. Co można zrobić w sytuacji, gdy wierzyciel nie chce ugody?

Jeżeli wierzyciel odmówi ugody, a dłużnik nie spłaci zobowiązania, najprawdopodobniej rozpocznie się egzekucja komornicza, w toku której wynagrodzenie i oszczędności mogą zostać zajęte, a nieruchomość i inne cenne rzeczy dłużnika mogą zostać zlicytowane na poczet spłaty długu. 

Jeżeli nieruchomość dłużnika będzie zagrożona publiczną licytacją, zdecydowanie lepiej, gdy dłużnik wcześniej samodzielnie zdecyduje się na jej sprzedaż.

Wierzyciel nie chce ugody – ugoda z wierzycielem 

Ugoda z wierzycielem polega na zawarciu porozumienia. Wbrew opinii wielu, ugody nie zawiera z komornikiem, a z wierzycielem. Ugoda powinna zostać opracowana tak, aby dać możliwość uregulowania zadłużenia w sposób bardziej dogodny dla dłużnika.

Taka ugoda, może zawierać przeróżne warunki, zaś najczęściej dotyczy ona rozłożenia długu na raty czy wydłużenia terminu spłaty długu. Ugoda z wierzycielem może zostać zawarta w każdym czasie – zanim dojdzie do postępowania sądowego, ale możliwa jest także ugoda z wierzycielem po wyroku i ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej. Zawarcie ugody może zakończyć się wstrzymaniem bądź umorzeniem prowadzonej egzekucji. 

Założenia ugody powinny zostać opracowane tak, aby rzeczywiście prowadziły do spłaty długu, nie jedynie kupienia sobie czasu. Dłużnik powinien wyrazić gotowość do znalezienia dobrego rozwiązania i być elastyczny w negocjacjach.  W tym celu warto rzetelnie przeanalizować swoją sytuację oraz możliwości spłaty i przedstawić realną propozycję, która będzie dla wierzyciela korzystna. 

Niestety, nie zawsze można liczyć na porozumienie, gdy wierzyciel nie chce ugody.

Kluczowe jest tutaj wyrażenie zgody przez wierzyciela. To on ma prawo zadecydować czy zgadza się na proponowaną ugodę. Bez akceptacji ze strony wierzyciela nie ma mowy o zawarciu ugody.

Wierzyciel może nie być skory do ugody, co często wynika z obawy o to, że mimo porozumienia dłużnik nie wywiąże się ze zobowiązania, co tylko niepotrzebnie wydłuży czas windykacji długu. Bywa, że dłużnik od początku unika kontaktu z wierzycielem, i nie dąży do spłaty. Gdy zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne, na ugodę często jest już za późno, a wierzyciel nie chce ugody, bo po prostu nie ma do dłużnika zaufania.

Jakie mogą być konsekwencje, braku ugody?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Wierzyciel nie chce ugody – konsekwencje dla dłużnika 

W przypadku, gdy wierzyciel nie chce ugody i nie wyraża zgody na żadną formę porozumienia, jedynymi sposobami prowadzącymi do uregulowania długu będzie samodzielna spłata przez dłużnika lub przymusowa na drodze egzekucji komorniczej.

Egzekucja komornicza to proces, w toku którego komornik zajmuje się egzekwowaniem spłaty długu z majątku dłużnika. Komornik może zająć część wynagrodzenia za pracę, oszczędności na koncie bankowym, różnego rodzaju cenne ruchomości, takie jak samochody, sprzęt domowy, ale również nieruchomości. Najbardziej niekorzystną konsekwencją dla dłużnika jest możliwość zlicytowania jego nieruchomości.

Wszczęcie egzekucji komorniczej i egzekwowanie spłaty długu przez komornika dodatkowo obciąży finansowo dłużnika. Dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów prowadzonej egzekucji. Zostanie również wpisany do rejestru dłużników, a gdy dojdzie do zajęcia nieruchomości, stosowny wpis znajdzie się również w księdze wieczystej.

Zajęcie i sprzedaż nieruchomości na licytacji przez komornika, zdecydowanie nie jest dla dłużnika ani przyjemne, ani korzystne pod względem finansowym. 

Wierzyciel nie chce ugody – co można zrobić

Co może zrobić dłużnik, gdy wierzyciel nie chce ugody? Jakie realne kroki można podjąć w takiej sytuacji? 

Przede wszystkim propozycja ugody powinna być dobrze przemyślana i korzystna z punktu widzenia wierzyciela. Propozycję możemy złożyć pisemnie lub osobiście umówić się z wierzycielem na rozmowę. Do negocjacji z wierzycielem powinniśmy dobrze się przygotować.

Dłużnik powinien wyrazić szczery zamiar spłaty zadłużenia i przedstawić racjonalny, najlepiej poparty wyliczeniami, plan spłaty długu. Dłużnik musi przedstawić wierzycielowi solidne korzyści, jakie ten zyska, po zawarciu ugody. Również dłużnik powinien być skory do negocjacji. A więc jeżeli początkowo wierzyciel nie chce ugody, warto spróbować zaproponować mu inne rozwiązanie. 

Wierzyciel nie musi jednak zgodzić się na ugodę zaproponowaną przez dłużnika. Może obawiać się, że dłużnik nie dotrzyma ustalonych w dokumencie ugody warunków, lub np. upłynni majątek, aby uniemożliwić wyegzekwowanie spłaty przez wierzyciela. 

W takiej sytuacji bardzo prawdopodobne, że o ile dłużnik nie znajdzie sposobu na wcześniejszą dobrowolną spłatę zobowiązania, dojdzie do egzekucji komorniczej z majątku dłużnika i spłaty przymusowej.

Jeżeli kwota długu nie jest bardzo duża, można rozważyć sprzedaż wartościowych składników majątku (sprzętów, samochodu), aby pokryć zobowiązanie i uwolnić się od komornika w krótkim czasie.

Jeśli dług jest tak duży, że nie sposób uregulować go w inny sposób, komornik może zająć nieruchomość należącą do dłużnika. Zdecydowanie warto do tego nie dopuścić. W takiej sytuacji dużo korzystniej jest podjąć decyzję o samodzielnej sprzedaży nieruchomości i spłacie długu z uzyskanej ze sprzedaży kwoty. Dlaczego?

ugoda-z-wierzycielem-po-wyroku

Wierzyciel nie chce ugody – sprzedaż mieszkania, zanim dojdzie do licytacji

Jak zostało wspomniane, gdy wierzyciel nie chce ugody, może dojść do zajęcia i licytacji komorniczej majątku dłużnika, a w tym także nieruchomości. Licytacja komornicza może poskutkować sprzedażą domu dłużnika za 2/3 wartości. Dodatkowo dłużnik będzie obciążony kosztami z tytułu prowadzonej egzekucji, które wyniosą nawet 10% wartości egzekwowanego świadczenia. 

Mieszkanie osoby zadłużonej zostanie zlicytowane na publicznej aukcji, a sam właściciel nie będzie miał wpływu na to, jak zakończy się licytacja, oraz kto i za jaką cenę nabędzie lokal. 

Nie bez powodu mówi się, że licytacyjna sprzedaż jest dla dłużnika najgorszym scenariuszem. Jeżeli zagrożenie licytacją nieruchomości jest realne, lepiej, aby dłużnik wziął wcześniej sprawy w swoje ręce i dokonał sprzedaży nieruchomości, zanim zrobi to komornik.

Oczywiście, sprzedaż nieruchomości w obliczu zadłużenia powinno traktować się jako ostateczność, gdy brak jest innych możliwości na wyjście z długów i gdy grozi nam licytacja komornicza!

Co istotne, dłużnik może nawet zrealizować sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym – wbrew pozorom zajęcie nieruchomości nie stanowi przeszkody do skutecznego przeprowadzenia transakcji!

Podczas sprzedaży na wolnym rynku, sprzedający może uzyskać lepszą cenę za nieruchomość, a gdy do transakcji dojdzie odpowiednio szybko, można uniknąć również kosztów postępowania egzekucyjnego. Co więcej, sprzedaż nieruchomości najczęściej pozwala spłacić całe zobowiązanie i w szybkim czasie pozbyć się długu i komornika ze swojego życia. 

Sprzedaż mieszkania warto w takiej sytuacji przeprowadzić z profesjonalną firmą, która zajmuje się skuteczną i bezpieczną sprzedażą w obliczu długów.

Skup nieruchomości Skup.io pomoże Ci błyskawicznie sprzedać nieruchomość i spłacić zadłużenie nie narażając przy tym na żadne dodatkowe koszty. Skup.io to doświadczeni specjaliści, prawa i nieruchomości, którzy m.in. pomogą Ci załatwić formalności, podejmą się negocjacji z wierzycielem, odpowiednio zabezpieczą transakcję, a przy tym zapewnią sprawną transakcję.

Kwota sprzedaży posłuży na spłatę wierzycieli, a pozostałość po dokonaniu spłaty trafi na konto sprzedającego. W ten sposób osoba zadłużona różnego rodzaju długami ma szansę pozbyć się długów, komornika i wszystkich negatywnych konsekwencji zadłużenia w krótkim czasie. 

Możesz liczyć na gruntowne wsparcie Skup.io podczas całego procesu sprzedaży. Sprawdź, jak szybko możemy Ci pomóc! Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami po więcej informacji dotyczących sprzedaży oraz naszych usług!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Wierzyciel nie chce ugody – jak przebiega egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza może zostać wszczęta przez wierzyciela, który nie odnotował spłaty zobowiązania finansowego w terminie. Jak przebiega egzekucja komornicza i co może czekać dłużnika, gdy wierzyciel nie chce ugody?

Zanim do działania wkroczy komornik, najprawdopodobniej spróbuje skontaktować się z nami sam wierzyciel. Jeżeli dłużnik nie odpowie na próby kontaktu i będzie unikał odpowiedzialności i prób ugody, tym szybciej dojdzie do postępowania sądowego i egzekucji długu przez komornika.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania sądowego, wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika, ten rozpocznie swoje działania. Najpierw dłużnik powinien ujawnić, co wchodzi w skład jego majątku, przy czym nie powinien w tej kwestii kłamać ani zatajać prawdy, pod rygorem finansowej kary.

Komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, ruchomości czy nieruchomości – w zasadzie niemal cały majątek dłużnika poza pewnymi ograniczeniami (m.in. komornik może zająć tylko część wynagrodzenia, nie może zająć przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy czy urządzeń domowych).

Przed licytacją ruchomości i nieruchomości dokonuje się oszacowania wartości przez biegłego rzeczoznawcę. 

To, w jaki sposób zostanie spłacony dług, i co zajmie komornik, zależne jest więc od składników majątku dłużnika, wysokości zadłużenia, wierzyciela oraz sądu. Komornik jest jedynie organem wykonującym egzekucję. 

Wierzyciel nie chce ugody – wierzyciel nie jest zobowiązany do ugody z dłużnikiem

Wierzyciel i dłużnik mogą wspólnie zawrzeć ugodę, która będzie dla obu stron korzystnym rozwiązaniem. Wierzyciel może szybciej odzyskać swoje pieniądze, a dłużnik uniknąć postępowania egzekucyjnego.

Nie zawsze jednak, zawarcie umowy ugody będzie możliwe np. gdy wierzyciel nie chce ugody. Wierzyciel może odmówić zawarcia umowy z dłużnikiem. Dłużnik może próbować negocjować i przedstawić solidną propozycję ugody, jednak wierzyciel wcale nie musi na nią przystać, a będzie to jego dobrą wolą jeżeli tak się stanie. 

Wierzyciel może nie zgodzić się na propozycję spłaty długu i wstrzymania egzekucji komorniczej. Najczęściej bywa tak, gdy dłużnik nie jest w oczach wierzyciela osobą wiarygodną, nadwyrężył jego zaufania lub woli, aby to komornik zajął się odzyskaniem należności. 

Może zdarzyć się też tak, że wierzyciel sprzeda dług bez wiedzy dłużnika. Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty skupuje wierzytelności np. od dostawców mediów czy banków. Zmienia się właściciel, lecz dług nadal jest wymagalny!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Wierzyciel nie chce ugody – podsumowanie

Aby uniknąć komornika, osoba zadłużona może spłacić zobowiązanie lub spróbować porozumieć się z wierzycielem i zawrzeć stosowną umowę ugody. 

Co jeżeli, wierzyciel nie chce ugody? Należy wiedzieć, że może tak postąpić. Aby zawrzeć ugodę, obie strony muszą wyrazić wolę współpracy. 

Dłużnik może spróbować zaproponować wierzycielowi inną propozycję ugodową, lub poszukać sposobu na spłatę długu, zanim dojdzie do egzekucji, która dodatkowo obciąży go kosztami czynności komorniczych.

Sprzedaż mieszkania przed komornikiem, to jeden ze sposobów na pozbycie się długów o dużej wartości. Szczególnie warto rozważyć tę opcję, gdy zagraża nam licytacja komornicza nieruchomości. Jesteś w takiej sytuacji? Zadzwoń do Skup.io skup nieruchomości, a my pomożemy Ci bezpiecznie i skutecznie sprzedać nieruchomość i raz na zawsze pozbyć się długów.

Dłużnik nie powinien liczyć na przedawnienie długu, ani na to, że wierzyciel lub komornik przestanie ścigać go ze spłatą. W przypadku zadłużenia, warto wziąć sprawy w swoje ręcę, i nie chować się przed zobowiązaniami, bo tylko tak możemy się go skutecznie pozbyć. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń