Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia26 października, 2023

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka

wspolwlasnosc-mieszkania-a-smierc-malzonka

Śmierć bliskiej osoby to trudny i emocjonalnie wymagający moment w życiu. Oprócz żałoby często musimy zmierzyć się z formalnościami dotyczącymi dziedziczenia majątku pozostawionego przez zmarłego. Jednym z takich przypadków jest współwłasność mieszkania między małżonkami oraz kwestia tego, co stanie się z nieruchomością po śmierci jednego ze współmałżonków.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu – współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – i omówimy najważniejsze aspekty dotyczące dziedziczenia. Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę automatycznie? Jak wyglądają zasady dziedziczenia i czy małżonek ma prawo do większej części spadku po zmarłym? Co w przypadku chęci sprzedaży nieruchomości – jak wyglądają formalności?

Jeżeli chcesz sprzedać odziedziczone mieszkanie lub udział w nieruchomości zgłoś się do Skup.io. Bez względu na stan prawny i komplikacje, zapewnimy Ci niezbędne wsparcie i pomożemy przeprowadzić komfortową i sprawną sprzedaż. 

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – kto zostanie spadkobiercą nieruchomości

Co stanie się ze wspólną nieruchomością, gdy umiera jeden z małżonków? Głównie zależy to od tego, czy został sporządzony testament. Jeżeli zmarły małżonek pozostawił testament, to przede wszystkim zawarte w nim treści należy wziąć pod uwagę, a majątek zmarłego trafi do wskazanej w dokumencie osoby lub osób.

Jeżeli nie sporządzono testamentu, albo okazał się on nieważny, obowiązują ustawowe zasady dziedziczenia, określone przez przepisy prawa.

Według przepisów, po śmierci małżonka, majątek zostanie podzielony w równych częściach między drugiego współmałżonka oraz dzieci. Co istotne, część spadku należąca do małżonka, nie może być mniejsza niż 1/4 (dotyczy to np. sytuacji, gdy dzieci jest więcej niż troje). Po zmarłym dziedziczą dzieci z aktualnego małżeństwa, z poprzednich oraz nieślubne. Była żona, nie dziedziczy po byłym mężu. 

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – co w sytuacji, gdy małżeństwo nie miało potomków? Wtedy, do dziedziczenia z ustawy powołani zostaną: małżonek oraz rodzice zmarłego. Część spadkowa żyjącego małżonka wyniesie 1/2, zaś rodziców, po 1/4 spadku. 

Jak widać, w przypadku dziedziczenia ustawowego, bardzo często dochodzi do współwłasności majątku spadkowego. Małżonek może odziedziczyć nieruchomość wspólnie z dziećmi lub teściami. W takim przypadku, jako współwłaściciele powinni oni wspólnie zarządzać mieniem po zmarłym, mogą też dokonać działu spadku i podzielić majątek.

Jeżeli nieruchomość  była przedmiotem współwłasności małżonków, to do spadku po zmarłym wejdzie jedynie jego część, czyli najczęściej 1/2 udziału w nieruchomości. Druga część, będzie nadal własnością żyjącego małżonka. 

Najczęściej, małżonek samodzielnie odziedziczy wspólne mieszkanie, w przypadku dziedziczenia z testamentu. 

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – testament sporządzony przez małżonka

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – co w sytuacji gdy zmarły zostawi ważny testament?

Jeśli chodzi o kwestię dziedziczenia nieruchomości, istotną rolę może odegrać testament sporządzony przez zmarłego małżonka. Testament jest dokumentem prawnym, w którym można określić swoją ostatnią wolę dotyczącą dziedziczenia majątku po śmierci.

W przypadku współwłasności mieszkania, jeśli jeden z małżonków zostawi testament wskazujący drugiego jako jedynego spadkobiercę jego części nieruchomości, to taką wolę zmarłego należy uszanować – testament ma pierwszeństwo nad dziedziczeniem z przepisów ustawy. Oznacza to, że drugi małżonek stanie się samodzielnym właścicielem całej nieruchomości.

Jednak ważne jest pamiętać, że testament musi zostać uznany za ważny zgodnie z polskim prawem. 

Co istotne, małżonek w testamencie może powołać dowolną osobę jako swojego dziedzica. Może to być drugi małżonek, niespokrewniona osoba, lub kilka osób jednocześnie. W testamencie małżonek może wskazać kilka osób jako spadkobierców swojej części nieruchomości, i w ten sposób powstanie współwłasność.

Małżonek, który chce zabezpieczyć drugiego, odpowiednim zapisem w testamencie, może skonsultować się ze specjalistą prawnym lub notariuszem przy sporządzaniu dokumentu. Będzie to gwarancją tego, że testament będzie spełniać wszystkie wymogi prawne i zapewni pełną ochronę dla drugiego małżonka po śmierci pierwszego.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę

Po śmierci współmałżonka często zadajemy sobie pytanie, co stanie się ze wspólną nieruchomością. Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę w całości? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Sam fakt trwania w małżeństwie nie jest wystarczający, aby współmałżonek odziedziczył całą nieruchomość.

Przede wszystkim, mieszkanie może przejść na żonę, lub w odwrotnej sytuacji na męża, w całości gdy zmarły wskaże go, jako jedynego spadkobiercę w testamencie. W przypadku dziedziczenia ustawowego, małżonek może stać się współspadkobiercą części mieszkania należącej do zmarłego. 

Co więcej, żyjący małżonek zawsze ma możliwość odrzucić spadek i nie przyjąć majątku po zmarłym. Nie zawsze spadek daje same korzyści. Dziedziczeniu podlegają także różne zobowiązania i długi. Właśnie dlatego, spadkobiercy testamentowi i ustawowi mają 6 miesięcy na odrzucenie spadku.

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – odrzucenie spadku następuje tylko w całości, nie można zatrzymać mieszkania a odrzucić inne składniki majątku. 

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – sprzedaż mieszkania po śmierci współmałżonka 

To, co stanie się z mieszkaniem po śmierci współmałżonka, jest decyzją żyjącego małżonka posiadającego część własności oraz  spadkobierców części zmarłego małżonka.

Często zdarza się, że małżonek, który pozostał w nieruchomości, nie chce dalej zamieszkiwać jej w pojedynkę, lub nie może zatrzymać mieszkania ze względu na koszty utrzymania.

Sprzedaż mieszkania po śmierci współmałżonka to kwestia, która wymaga uwagi. Po śmierci jednego małżonka, przepisy prawa pozwalają na sprzedaż nieruchomości, wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy wyrażą na to zgodę. 

Przykładowo, jeżeli po śmierci jednego z małżonków, nieruchomość w wyniku spadkobrania stanie się własnością drugiego małżonka, oraz dwójki dzieci, to wszystkie te trzy osoby muszą jednogłośnie wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości ze spadku. Jeżeli choć jedna, z powyższych osób, nie zgodzi się na transakcję, nie będzie można sprzedać całego mieszkania.

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – co trzeba wiedzieć w przypadku sprzedaży nieruchomości w udziałach? Nie ma znaczenia to, że udział w nieruchomości dzieci, jest mniejszy niż żyjącego małżonka – potrzebna jest pełna zgoda wszystkich spadkobierców. 

W przypadku braku zgody wszystkich spadkobierców na sprzedaż mieszkania można wystąpić do sądu o dział spadku, w wyniku którego nieruchomość może przypaść na własność jednemu spadkobiercy np. żyjącemu małżonkowi, który zyska pełną swobodę nad zarządem mieszkania. Jednak to może wiązać się z długotrwałym procesem sądowym i kosztami.

czy-po-smierci-meza-mieszkanie-przechodzi-na-zone

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – jak sprzedać mieszkanie ze spadku

Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie? Można to zrobić w komfortowy sposób do skupu nieruchomości Skup.io.

Skup.io to sprawna i bezpieczna sprzedaż każdej nieruchomości. Nad transakcją czuwają specjaliści prawa i nieruchomości, którzy pomogą Ci w każdym etapie sprzedaży. Odciążymy Cię z wybranych lub wszystkich formalności, aby sprzedaż była dla Ciebie wygodna i bezpieczna. Skup nieruchomości oferuje bezpośrednią sprzedaż mieszkania za gotówkę – bez oczekiwania na znalezienie nabywcy i z natychmiastową wypłatą środków na konto. 

Skup.io to trafiony wybór w przypadku problemów z nieruchomością m.in. zadłużenia, współwłasności, komplikacji prawnych. Pomożemy Ci rozwiązać problemy i skutecznie sprzedać nieruchomość.

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny i porozmawiaj z naszymi konsultantami już dziś. 

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – spadkobiercy mogą sprzedać udziały w nieruchomości

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – co jeszcze warto wiedzieć? To, że każdy spadkobierca i współwłaściciel nieruchomości, może zbyć należący do niego udział w nieruchomości.

Spadkobiercy mają możliwość sprzedaży udziałów w nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności. To dostępne rozwiązanie dla tych osób, które nie chcą pozostawać we współwłasności, i nie decydują się na postępowanie sądowe znoszące wspólność majątku.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości może zrealizować każdy z uprawnionych do dziedziczenia spadkobierców – małżonek, dzieci czy rodzice zmarłej osoby. Sprzedaż udziałów nie wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli jako małżonek, posiadasz udziały w nieruchomości, i zależy Ci na ich sprawnej sprzedaży, również warto skontaktować się ze Skup.io skup nieruchomości, który skutecznie realizuje również takie transakcje. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – dziedziczenie mieszkania przez małoletniego a sprzedaż

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – jak wygląda procedura sprzedaży nieruchomości, gdy w wyniku śmierci małżonka nieruchomość stanie się własnością również małoletnich dzieci?

Małoletni może stać się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości po zmarłym rodzicu. Małoletnie dziecko nie posiada jednak zdolności do czynności prawnych i samodzielnie nie jest w stanie dokonać czynności, którą jest sprzedaż nieruchomości. Dlatego konieczna jest interwencja opiekuna prawnego oraz sądu rodzinnego.

Do momentu ukończenia 18 lat, zarząd nad majątkiem małoletniego sprawują jego opiekunowie prawni, którymi najczęściej są rodzice. Sprzedaż nieruchomości, gdy małoletni jest współwłaścicielem lub właścicielem jest możliwa, pod warunkiem że opiekun prawny uzyska zgodę na taką czynność od sądu rodzinnego.

Rodzic, składając wniosek do sądu, powinien wskazać racjonalne argumenty przemawiające za dokonaniem sprzedaży. Sąd po rozpatrzeniu wniosku, wyda postanowienie, biorąc pod uwagę dobro małoletniego. Postanowienie sądu należy następnie przedłożyć notariuszowi, dokonując transakcji.

Takie rozwiązanie może budzić pewne trudności praktyczne, jednak sprzedaż nieruchomości, gdy jednym ze współwłaścicieli jest małoletni, jest jak najbardziej możliwa. 

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – mieszkanie na kredyt

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka to temat, który często jest poruszany w kontekście dziedziczenia nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym. Co w sytuacji gdy małżonkowie, nabyli wspólne mieszkanie na kredyt? Czy po śmierci jednego z małżonków drugi nadal musi spłacać dług?

W przypadku, gdy obydwoje małżonkowie byli współkredytobiorcami, żyjący małżonek będzie odpowiedzialny za spłatę hipoteki. Musi on kontynuować spłatę rat tak jak dotychczas. Jeśli nie będzie tego robić regularnie i terminowo, bank może podjąć działania mające na celu odzyskanie należności przez egzekucję długu.

Wiele małżeństw decyduje się na ubezpieczenie kredytu. Ubezpieczenie może spowodować, że część zobowiązania zostanie pokryta przez ubezpieczyciela, tym samym żyjący małżonek może łatwiej podołać spłacie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – podsumowanie

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka – o czym warto wiedzieć? Po śmierci małżonka wspólne mieszkanie może stać się przedmiotem współwłasności. Oprócz żyjącego małżonka spadkobiercami i współwłaścicielami mogą stać się np. potomkowie małżonków. 

Udział w nieruchomości żyjącego małżonka podlega dziedziczeniu ustawowemu i testamentowemu.

Ważnym aspektem jest fakt, że sprzedaż mieszkania po śmierci współmałżonka wymaga zgody wszystkich spadkobierców. Dlatego często najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie się między spadkobiercami w celu znalezienia kompromisu dotyczącego przyszłości nieruchomości. Ponadto, spadkobiercy (w tym także małżonek) mają możliwość indywidualnej sprzedaży swoich udziałów w nieruchomości.

Nieletnie dziecko będące spadkobiercą może dziedziczyć mieszkanie. W przypadku zamiaru sprzedaży lokalu rodzic powinien uzyskać zgodę sądu rodzinnego na transakcję.

Gdy wspólna nieruchomość została kupiona na kredyt, jego spłatą może zostać obciążony w całości żyjący małżonek, a gdy kredyt był ubezpieczony, część długu może pokryć firma ubezpieczeniowa. 

W przypadku zamiaru sprzedaży odziedziczonej nieruchomości warto skorzystać z pomocy Skup.io. Skup nieruchomości zapewni Ci niezbędną pomoc, odciąży z formalności i zapewni pełny komfort sprzedaży. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń