Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 stycznia, 2024

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania?

czy-osoba-wymeldowana-ma-prawo-do-mieszkania

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania? Czy meldunek może mieć wpływ na uprawnienia lokatorów lub właścicieli nieruchomości? Czy wymeldowując się, tracimy swoje prawa do nieruchomości?

Wiele osób uważa, że zameldowanie w nieruchomości jest równoznaczne z prawem do mieszkania i przebywania w niej. Czy jest to prawda? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się tej kwestii bliżej i rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu. Zapraszamy do krótkiej lektury.

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania – czym jest meldunek i jakie daje prawa

Meldunek polega na określeniu stałego lub czasowego miejsca pobytu obywatela. Każdy obywatel może mieć jeden adres zameldowania na pobyt stały, czyli adres miejsca, w którym stale przebywa. Jeżeli przez dłuższy czas przebywamy w innym miejscu niż nasz stały adres, powinniśmy zameldować się na pobyt czasowy.

Jednocześnie można mieć jeden meldunek stały i jeden czasowy. Przebywając pod nowym adresem, powinniśmy zameldować się w ciągu 30 dni od daty przybycia.

Może cię zainteresować: Dział spadku nieruchomość

Obowiązek meldunkowy polega zarówno na zameldowaniu się w danym miejscu jak i wymeldowaniu, gdy nie zamierzamy dłużej przebywać pod danym adresem. Dotyczy to wszystkich obywateli Polski. Formalności związanych z zameldowaniem/wymeldowaniem możemy dopełnić łatwo przez Internet.

Mimo że mowa o obowiązku meldunkowym to prawo nie przewiduje żadnych sankcji za brak dopełnienia formalności.

Meldunek służy jedynie do celów ewidencji ludności. W praktyce nie daje on żadnych większych praw osobie zameldowanej

A więc, czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania?

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania – meldunek a prawo do nieruchomości

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania? Zameldowanie a prawo do lokalu – ta kwestia bardzo często powoduje nieporozumienia. Wciąż wiele osób jest przeświadczonych o tym, że zameldowanie w lokalu daje lokatorowi specjalne uprawnienia, na równi z tymi, jakie posiada właściciel, lub o tym, że osoby zameldowanej nie da się “wyrzucić” z nieruchomości.

Ważne jest zrozumienie, że meldunek a prawo do nieruchomości to dwie różne kwestie. Zameldowanie się w danym miejscu, nie daje automatycznie prawa do posiadania tej nieruchomości, ani nie gwarantuje osobie zameldowanej możliwości zamieszkania w niej.

Osoba zameldowana pod danym adresem nie może żądać wpuszczenia jej do lokalu przez właściciela czy nawet policję.

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania? W związku z powyższym ani zameldowanie, ani wymeldowanie nie wpływa na prawo do mieszkania. Jeżeli poza meldunkiem pod danym adresem osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, to nie ma prawa do przebywania w nim czy zamieszkania.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania – lokator, który posiada prawo do lokalu

Aby móc zajmować lokal, należy dysponować tytułem prawym do nieruchomości. Co to jest tytuł prawny do lokalu? Takim tytułem może być akt własności nieruchomości czy umowa najmu, użyczenia. Nieruchomość może zamieszkiwać np. najemca, który posiada ważną umowę najmu czy sam właściciel nieruchomości.

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania? Wymeldowanie się z danego adresu oznacza, że opuszczenie lokalu ma charakter stały.

Wiele osób uważa, że wymeldowując się z nieruchomości, traci się prawo do korzystania z lokalu. Jest to mylne przekonanie. Należy wiedzieć, że jeżeli osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu dokonuje wymeldowania, nie utraci posiadanych praw do nieruchomości. Podkreślamy, że meldunek jest czynnością administracyjną!

Meldunek lub wymeldowanie nie wpływa w żaden sposób na posiadane prawa do lokalu!

Co ciekawe, wymeldowanie nie powoduje, że osoba automatycznie musi wyprowadzić się z nieruchomości, bo nawet osoba wymeldowana ma prawo korzystać z nieruchomości, gdy posiada do niej tytuł prawny.

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania – lokator bez tytułu prawnego w mieszkaniu

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania? Prawo do mieszkania posiada wyłącznie osoba dysponująca tytułem prawnym do nieruchomości – meldunek nie ma w tej kwestii znaczenia. Osoba, która zajmuje lokal bez tytułu prawnego, może zostać poddana eksmisji.

Warto najpierw wyjaśnić czym dokładnie jest lokator bez tytułu prawnego. Chodzi tutaj o osobę, która przebywa w danym mieszkaniu lub nieruchomości, ale nie posiada umowy najmu ani żadnego innego dokumentu uprawniającego ją do zamieszkiwania tam.

Eksmisji można poddać zarówno osobę wymeldowaną jak i zameldowaną! Meldunek nie jest żadną przeszkodą, gdy lokator nie chce się wyprowadzić z nieruchomości, do której nie posiada żadnych praw.

Jeśli więc osoba zostaje wymeldowana i nie posiada żadnego tytułu prawnego do zamieszkiwania danego mieszkania, to formalnie nie ma już prawa, by tam się znajdować. W takiej sytuacji właściciel ma pełne prawo wystąpić o eksmisję lokatora.

Należy pamiętać, że mimo tego, iż osoba przebywa w nieruchomości bezprawnie, to właściciel nie może jej wyrzucić samodzielnie bez przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego oraz bez ingerencji komornika, jeżeli lokator dobrowolnie nie chce opuścić lokalu.

To, że lokator wymeldował się, nie wpłynie również na ułatwienie pozbycia się go z nieruchomości. 

lokator-nie-chce-sie-wyprowadzic

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania – eksmisja uciążliwego lokatora

Eksmitować można zarówno osobę niezameldowaną jak i zameldowaną, gdy nie posiada ona tytułu prawnego uprawniającego do przebywania w nieruchomości.

Eksmisja to niejednokrotnie proces skomplikowany i wymagający przestrzegania określonych procedur prawnych. Nie można po prostu wyrzucić lokatora na bruk. Właściciel nieruchomości powinien złożyć pozew do sądu o eksmisję lokatora.

Jeżeli sąd wyda pozytywy wyrok dla właściciela, to lokator powinien dobrowolnie opuścić nieruchomość. Jeżeli tego nie zrobi, właściciel nie może na podstawie wyroku sądu wyrzucić lokatora i jego rzeczy z nieruchomości. Musi zaś skierować sprawę do komornika.

Wszelkie samodzielne działania właściciela mające na celu wyrzucenie lokatora mogą przysporzyć jemu samemu kłopotów prawnych. Właściciel powinien złożyć do kancelarii komorniczej wniosek o eksmisję lokatora. To komornik jest jedyną osobą uprawnioną do wykonania eksmisji!

Niestety eksmisja lokatora nie jest prostym i szybkim procesem. Takie sprawy niekiedy trwają latami, a właściciele często pozostają bezradni.

Gdy problemy z lokatorem są nazbyt uciążliwe dla właściciela lub powodują zadłużenie, właściciel nieruchomości może w ostateczności zdecydować się na sprzedaż mieszkania z lokatorem – sprawdź skup mieszkań z lokatorem.

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania – kto może wymeldować lokatora

Kto i kiedy ma prawo wymeldować daną osobę z nieruchomości? To pytanie często nurtuje zarówno właścicieli mieszkań, jak i samych lokatorów. Otóż zgodnie z polskim prawem, lokator powinien wymeldować się sam, lub może zrobić to przez pełnomocnika. Co więcej, wymeldować kogoś może również sam właściciel nieruchomości.

Wymeldowanie bez wiedzy osoby zameldowanej

Czasami zdarza się, że osoba zameldowana pod danym adresem, opuści lokal i zapomni dopełnić obowiązku wymeldowania się. Zameldowanie osoby w nieruchomości może być niemałym utrudnieniem np. gdy właściciel będzie chciał sprzedać nieruchomość. Co prawda, zameldowanie nie wpływa na możliwość sprzedaży nieruchomości, lecz może skutecznie zniechęcić nabywcę, który będzie obawiał się dzikiego lokatora w mieszkaniu.

Wymeldowanie byłego lokatora z mieszkania może nastąpić z urzędu lub na wniosek. Taki wniosek może złożyć właściciel nieruchomości, najlepiej dołączając dowody na to, że lokator rzeczywiście opuścił lokal na stałe. Urzędnicy mogą badać sprawę i np. rozpytać sąsiadów, czy dana osoba rzeczywiście nie przebywa w nieruchomości, sprawdzić lokal, czy nie znajdują się w nim przedmioty należące do lokatora. Na końcu gmina wyda decyzję w powyższej sprawie.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania – co jeśli lokator chce powrócić do mieszkania

Wiemy już, czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania. Wszystko zależy od tego, czy posiada tytuł prawny do lokalu.

Jak zostało wspomniane, meldunek w lokalu nie uprawnia do przebywania w nim i zamieszkania. Zarówno gdy mamy do czynienia z osobą zameldowaną jak i niezameldowaną, która chce powrócić do nieruchomości, właściciel nie musi obawiać się takiej sytuacji.

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania – podsumowanie

Meldunek nie nadaje praw do nieruchomości, a jest jedynie czynnością administracyjną. Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania? 

Jeżeli osoba wymeldowana nie posiada dokumentu potwierdzającego jej tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu, akt własności), to nie ma prawa do mieszkania.

Zaś wymeldowanie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu nie spowoduje utraty praw do nieruchomości.

Meldunek nie jest tożsamy z prawem własności ani nie nadaje żadnych dodatkowych uprawnień do zamieszkania i korzystania z lokalu. Lokator bez tytułu prawnego zajmujący nieruchomość, może zostać poddany eksmisji.

Podsumowując: zameldowanie nie kreuje żadnych praw do lokalu, ani też wymeldowanie nie pozbawia ich, gdy je posiadamy. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń