Mieszkanie przekazane testamentem - co może zrobić nowy właściciel - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia2 stycznia, 2024

Mieszkanie przekazane testamentem – co może zrobić nowy właściciel

mieszkanie-przekazane-testamentem

Nieruchomość po śmierci właściciela trafi do jego spadkobierców wskazanych przez przepisy. Właściciel nieruchomości ma również możliwość przekazania nieruchomości dowolnie wybranej osobie lub osobom, także tym, którzy nie są bezpośrednio spokrewnieni z właścicielem. 

Mieszkanie przekazane testamentem po śmierci testatora stanie się własnością spadkobiercy testamentowego i od tej pory to on będzie odpowiedzialny za jego dalsze losy. 

Co dokładnie oznacza posiadanie mieszkania przekazanego testamentem? Jakie prawa i obowiązki ma nowy właściciel? Co może zrobić spadkobierca z odziedziczoną nieruchomością? Jak wygląda kwestia podatków i zachowku? Sprawdźmy 

Mieszkanie przekazane testamentem – ostatnia wola wyrażona testamentem  

Mieszkanie przekazane testamentem to ostatnia wola właściciela, wyrażona poprzez sporządzenie testamentu. Testament pozwala samodzielnie nominować osoby, które staną się spadkobiercami całego majątku lub poszczególnych przedmiotów i praw należących do spadkodawcy.

Bez sporządzonego testamentu, do dziedziczenia dochodzą najbliższe osoby z rodziny spadkodawcy – małżonek, dzieci, a następnie rodzice, rodzeństwo, itd. Krąg osób dziedziczących, oraz kolejność powołania do spadku jest z góry określony prepisami ustawy, a testament daje tę możliwość, aby samodzielnie wskazać, kto ma po nas dziedziczyć.

Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. 

Mieszkanie przekazane testamentem może stać się własnością osoby zupełnie niespokrewnionej ze spadkodawcą np. osoby, która pielęgnowała spadkodawcę przed jego śmiercią, partnera, z którym nie łączyły spadkodawcy więzy małżeństwa czy po prostu osoby, która według dziedziczenia ustawowego nie doszłaby do dziedziczenia w pierwszej kolejności.

Niewątpliwym atutem testamentu jest fakt, że można dokładnie określić, komu zostanie przyznana cała nieruchomość lub przydzielić konkretne udziały w nieruchomości wybranym osobom. Testament pozwala, aby spadkodawca podzielił nieruchomość między kilku spadkobierców w równych częściach lub wskazując wysokość udziałów. 

Dzięki testamentowi można uniknąć nieporozumień i potencjalnych sporów między spadkobiercami po śmierci właściciela. Jednak może zdarzyć się tak, że spadek czy mieszkanie przekazane testamentem nie zawsze będzie prezentem oczekiwanym przez spadkobiercę. 

Co może zrobić spadkobierca nieruchomości? 

Mieszkanie przekazane testamentem – przyjęcie lub odrzucenie spadku

Każdy spadkobierca testamentowy i ustawowy ma wybór czy chce przyjąć spadek, czy też może korzystniejsze byłoby jego odrzucenie. Decyzja ta może mieć znaczący wpływ na dalsze losy nieruchomości oraz sytuację finansową spadkobiercy.

Przyjęcie spadku oznacza, że osoba obejmuje pełne prawa i obowiązki wynikające z posiadania mieszkania. Nowy właściciel staje się odpowiedzialny za opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości, decyduje o remontach, może pobierać czynsz za wynajem nieruchomości. Przyjmując spadek, należy mieć na uwadze też to, że zadłużenie zostawione przez poprzedniego właściciela będzie odpowiedzialnością nowego nabywcy. 

Jeżeli dziedziczenie spadku nie jest na rękę spadkobiercy, może on odrzucić spadek. Jest wiele powodów, dla których taka decyzja będzie korzystna – np. bardzo zły stan techniczny nieruchomości, długi odziedziczone w spadku.

Odrzucenie spadku wiąże się z dopilnowaniem pewnych formalności. Odrzucić spadek można w sądzie lub u notariusza, w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku. 

Nie można odrzucić pewnej części spadku, a zachować innej. Spadek odrzucany jest w całości. 

Mieszkanie przekazane testamentem – co zrobić z odziedziczonym mieszkaniem

Spadkobierca testamentowy decyduje o tym, co zrobić z odziedziczoną nieruchomością. Może pozostawić ją w swoim majątku i wynająć, aby czerpać dodatkowy dochód, może przeznaczyć ją pod zamieszkanie lub sprzedać i uzyskać środki na swoje potrzeby. 

Jeżeli mieszkanie przekazane testamentem zostało więcej niż jednej osobie, to współspadkobiercy nieruchomości wspólnie decydują o tym, co zrobić z nieruchomością – mogą przeprowadzić dział spadku i podzielić między sobą odziedziczony majątek.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie przekazane testamentem – sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Mieszkanie przekazane testamentem, nowy właściciel może sprzedać. Decyzja o sprzedaży może wynikać z różnych powodów, takich jak potrzeba szybkiego uzyskania gotówki lub brak możliwości korzystania z nieruchomości.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania można przeprowadzić po potwierdzeniu nabycia spadku – po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego bycie spadkobiercą z sądu lub od notariusza. Jest to ważny krok, który umożliwia prawidłowe przeniesienie własności na nowego nabywcę.

Jak najłatwiej sprzedać odziedziczone mieszkanie? Mieszkanie przekazane testamentem sprzedamy błyskawicznie i bez zbędnych formalności do skupu nieruchomości. 

Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io oferuje szybką sprzedaż odziedziczonych mieszkań. Taka forma sprzedaży będzie odpowiednia dla osób, które chcą sprawnie pozbyć się odziedziczonej własności i uzyskać gotówkę na własne potrzeby. Jest to sprzedaż mieszkania bez pośredników, nabywcą nieruchomości jest sam skup.

Skup nieruchomości to kompleksowa obsługa sprzedaży. Zapewnia sprzedającemu pełną pomoc w formalnościach, doradztwo i opiekę prawną – bezpłatnie.

Sprzedający może zostać odciążony ze wszystkich czynności związanych ze sprzedażą, co jest wyjątkowo korzystne, gdy mieszka z dala od miejsca położenia odziedziczonego mieszkania, lub za granicą. Skup nieruchomości może również pomóc w przeprowadzeniu bezpiecznej sprzedaży na odległość – bez konieczności uczestniczenia sprzedającego w czynnościach notarialnych. 

To komfortowa i bezpieczna metoda sprzedaży, bo nad całym procesem czuwają pomocni specjaliści.

sprzedaz-odziedziczonego-mieszkania

Mieszkanie przekazane testamentem – jak najłatwiej sprzedać

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania do Skup.io jest prosta i bezproblemowa. Po skontaktowaniu się z konsultantem i przekazaniu niezbędnych danych dotyczących mieszkania, specjaliści dokonają darmowej wyceny nieruchomości. Nasi konsultanci zawsze informują, na jakiej podstawie wyliczana jest oferta cenowa.

W przypadku problemów prawnych zespół Skup.io zapewni niezbędną pomoc, i rozwiąże trudności stojące na przeszkodzie sprzedaży. Prowadzimy transakcje sprzedaży m.in. w przypadku nieruchomości: zadłużonych, z komornikiem, z problemami prawnymi, w złym stanie technicznym czy takich, które są przedmiotem współwłasności. 

Działamy szybko, a dopełnienie wszystkich formalności przy sprzedaży może zająć zaledwie kilka dni – to wynika ze sprawnego działania i doświadczenia naszych specjalistów. Zysk przekazujemy w gotówce, terminowo, zawsze w dniu sprzedaży. 

Sprzedaż jest prosta, a zasady współpracy przejrzyste. Nie wymagamy od Ciebie podpisywania żadnych dodatkowych umów i formalności. Jesteśmy drugą stroną sprzedaży oraz kompetentnym wsparciem w przypadku problemów. 

Skup.io to skup nieruchomości za gotówkę działający na terenie całego kraju. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach lub sprawnie sprzedać mieszkanie przekazane testamentem? Zapraszamy do rozmów z kompetentnym doradcą.

 Już dziś sprawdź jak łatwo i szybko sprzedać odziedziczone mieszkanie!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie przekazane testamentem – sprzedaż mieszkania ze spadku bez podatku

Sprzedaż mieszkania ze spadku bez podatku – kiedy można przeprowadzić transakcje, nie narażając się na koszty podatkowe?  

Według aktualnych przepisów sprzedaż odziedziczonego mieszkania będzie opodatkowana, gdy od momentu nabycia przez spadkodawcę do sprzedaży realizowanej przez spadkobiercę nie minęło 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Powyższe oznacza, że sprzedaż przeprowadzona po wspomnianym 5-letnim terminie, będzie zwolniona z zapłaty 19% podatku dochodowego. W praktyce większość odziedziczonych mieszkań, które spadkodawca użytkował wiele lat przed śmiercią, będzie zwolniona z podatku przy sprzedaży. 

Warto wspomnieć, że nawet jeżeli na sprzedającym będzie ciążył obowiązek podatkowy, a ten będzie chciał sprzedać nieruchomość jak najszybciej, to przy sprzedaży może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która obniży wartość podatku lub całkowicie go zniweluje. 

Mieszkanie przekazane testamentem – potwierdzenie nabycia spadku u notariusza lub w sądzie

Aby móc sprzedać mieszkanie przekazane testamentem, sprzedający musi potwierdzić nabyte prawa do spadku. Jest to krok niezbędny do sprzedaży, bo spadkobierca musi przedłożyć notariuszowi dokument uzyskany z sądu lub od notariusza. 

Nawet jeżeli mieszkanie przekazane testamentem zostało jednemu spadkobiercy, to nadal musi on formalnie potwierdzić nabyte prawa do nieruchomości. Aby to zrobić, można skorzystać z drogi notarialnej lub sądowej. 

Formalności związane z sądowym stwierdzeniem nabycia spadku, rozpoczynają się na wniosek spadkobiercy. Sąd przeprowadzi rozprawę, i wezwie osobę będącą w posiadaniu testamentu, do jego złożenia. Testament będzie otwarty i ogłoszony. Sąd wyda postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. 

Notariusz, sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Dokument można sporządzić wtedy, gdy w kancelarii notarialnej zbiorą się wszystkie osoby, które wchodzą do grona potencjalnych spadkobierców ustawowych i testamentowych. Jest to szybka alternatywa dla postępowania sądowego, które może potrwać kilka miesięcy. 

Postanowienie sądu oraz akt notarialny poświadczający dziedziczenie – jeden z tych dwóch dokumentów będzie potrzebny, aby móc przeprowadzić sprzedaż odziedziczonego mieszkania.

Warto również pamiętać, że w przypadku dziedziczenia wymagane jest uregulowanie podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem uprawomocnienia się postanowienia sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub gdy notariusz zarejestruje akt poświadczenia dziedziczenia. 

Mieszkanie przekazane testamentem – komu przysługuje zachowek

Mieszkanie przekazane testamentem może być powodem sporów między spadkobiercami. Jednym z zagadnień, które w takich przypadkach często się pojawia, jest kwestia zachowku. Komu przysługuje zachowek, kiedy oraz w jakiej wysokości. 

Zachowek to świadczenie, które przysługuje osobom najbliższym, pominiętym w testamencie.

Jeżeli osoba najbliższa, która odziedziczyłaby spadek w przypadku dziedziczenia z ustawy, nie otrzyma nic lub otrzyma mniej, niż wynika z ustawy, to może domagać się pewnej kwoty pieniężnej jako formy zadośćuczynienia. Prawo do zachowku mają jedynie najbliższe osoby spadkodawcy uprawnione do dziedziczenia z ustawy – małżonek, rodzice i zstępni – dzieci, wnuki itd.

Spadkobierca może domagać się 1/2 wartości majątku, który przysługiwałby mu w przypadku dziedziczenia z ustawy, a jeżeli spadkobierca jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy, to przysługuje mu 2/3 wartości majątku, który przysługiwałby mu z ustawy.

Skorzystanie z instytucji zachowku wiąże się jednak z pewnymi warunkami. Osoba ubiegająca się o zachowek musi zgłosić swoje roszczenie w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku, po tym terminie prawo do zachowku przedawnia się. Osoba uprawniona może, ale nie musi skorzystać z prawa do zachowku, jest to wyłącznie jej decyzją. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie przekazane testamentem – kiedy testament jest nieważny

Kwestia ważności testamentu często budzi wiele pytań i wątpliwości, bowiem w niektórych przypadkach testament może zostać uznany za nieważny. Kiedy tak będzie?

Testament może zostać uznany za nieważny w przypadku wady oświadczenia woli np. błędu, groźby czy braku świadomości i swobody. 

Innym częstym powodem, który sprawi, że testament będzie nieważny, będzie sporządzenie jednego dokumentu przez wiele osób jednocześnie, np. wspólnie przez oboje małżonków. Testament powinien być sporządzony przez jedną osobę i zawierać jej wolę dysponowania majątkiem.

Ponadto nieważny będzie testament niezawierający podpisu osoby sporządzającej, daty lub taki, który co prawda został opatrzony podpisem testatora, lecz wydrukowany na komputerze. 

Jeszcze innym powodem, dla którego testament może zostać unieważniony, jest poddanie w wątpliwość tego, czy testament został sporządzony samodzielnie przez spadkodawcę. W takiej sytuacji powołuje się biegłego grafologa, który oceni, czy testament został sporządzony przez zmarłego. 

Jeżeli ostatnia wola zmarłego zostanie skutecznie podważona, dojdzie do dziedziczenia z ustawy. Mieszkanie przekazane testamentem trafi do spadkobierców ustawowych.

Mieszkanie przekazane testamentem – podsumowanie

Mieszkanie przekazane testamentem, może spowodować różnorodne konsekwencje dla nowego właściciela. Niekiedy nabycie nieruchomości będzie bardzo korzystne, lecz nie jest tak w każdej sytuacji. Spadkobierca testamentowy może przyjąć lub odrzucić spadek.

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od powołania do spadku nie odrzuci go, to automatycznie przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Testament daje spadkodawcy możliwość przekazania swojej nieruchomości dowolnej osobie, spokrewnionej lub niespokrewnionej, natomiast najbliższym spadkobiercom ustawowym pominiętym w testamencie będzie przysługiwał zachowek.

Po przyjęciu spadku, nowy właściciel może dowolnie rozporządzać nieruchomością. Wielu spadkobierców decyduje się na sprzedaż nieruchomości po jej odziedziczeniu.

Aby móc sprzedać odziedziczone mieszkanie, spadkobierca powinien zadbać o dopełnienie formalności i potwierdzić swoje prawa do majątku po zmarłym poprzez akt poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku. 

Nieruchomość w spadku można sprzedać szybko, bezpiecznie i z pełną pomocą specjalistów do skupu nieruchomości Skup.io.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń