Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce - spadek po matce - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia25 kwietnia, 2023

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce – spadek po matce

mieszkanie-wlasnosciowe-po-zmarlej-matce

Śmierć rodzica to z pewnością bardzo emocjonalne i trudne doświadczenie. W takiej sytuacji trudno jest myśleć o pozostawionym przez rodzica majątku, lecz sprawy spadkowe warto jest uregulować możliwie szybko, aby móc nim w pełni rozporządzać lub z niego korzystać. 

Spadek po matce, mogą odziedziczyć różne osoby, w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej osoby zmarłej, co postaramy się wyjaśnić w poniższym artykule. Jeżeli w skład spadku wchodzi mieszkanie własnościowe po zmarłej matce, musimy dopilnować stosownych formalności, aby zaktualizować dane w księdze wieczystej, a w konsekwencji móc zarządzać nieruchomością w dowolny sposób. 

W tym artykule omówimy kilka ważnych tematów, aby dowiedzieć się, jak działa proces dziedziczenia mieszkania własnościowego po zmarłej matce. Sprawdzimy, kto dziedziczy spadek po matce gdy ojciec nie żyje, oraz co w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzą również długi. Zapraszamy do lektury.

Spadek po matce – odrzucenie i przyjęcie spadku

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce, to bardzo często najważniejszy i najbardziej wartościowy składnik majątku. Jednak, w niektórych przypadkach dziedziczenie nieruchomości może okazać się obciążeniem finansowym lub prawnym dla spadkobiercy. Należy wiedzieć, że spadek po matce możemy przyjąć lub odrzucić, w krótkim czasie po śmierci bliskiej osoby.

Osoba uprawniona do spadku po bliskiej osobie, ma sześć miesięcy, aby złożyć oświadczenie o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku. Termin ten, zaczyna swój bieg od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku. W wielu przypadkach, szczególnie gdy chodzi o spadek po matce, czyli najbliższej osobie, termin ten zaczyna biec od dnia, w którym spadkobierca np. dzieci, dowiedziały się o śmierci matki.

Odrzucenie spadku ma miejsce, gdy osoba uprawniona do dziedziczenia decyduje się na rezygnację ze swojego udziału w majątku pozostawionym przez osobę zmarłą. Na takie działanie często decydują się np. osoby, które są świadome długów w spadku po matce.

Przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie majątku po zmarłej z pełną odpowiedzialnością za długi, zaś przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza przyjęcie z ograniczeniem długów do wartości otrzymanego spadku. Jeśli sześciomiesięczny termin zostanie przekroczony, bez jakiegokolwiek oświadczenia, to według przepisów prawa, przyjęto spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce – spadek po matce z testamentem

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce może stać się przedmiotem dziedziczenia testamentowego. W przypadku, gdy zmarła pozostawiła testament, jest on wiążący dla wszystkich spadkobierców i nie dojdzie do dziedziczenia ustawowego.

Testament zawiera wolę spadkodawcy dotyczącą rozporządzenia jego majątkiem po śmierci. Poprzez sporządzony testament spadek po matce może przypaść w całości jednej osobie np. małżonkowi lub w ułamkowych częściach dzieciom zmarłej. 

Trzeba pamiętać, że w sytuacji gdy mieszkanie własnościowe po zmarłej matce zostało przekazane przez zmarłą w testamencie, jednej wybranej osobie, pozostali uprawnieni do dziedziczenia mają prawo do zachowku. Zachowek ma na celu chronić interesy osób pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce – spadek po matce bez testamentu

Gdy zmarła sporządziła ważny testament, sposób dziedziczenia wynikający z jego treści ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. A jak dziedziczony jest spadek po matce bez testamentu?

W przypadku spadku po matce bez testamentu ważne są przepisy Kodeksu cywilnego, które określają kolejność dziedziczenia. W takim wypadku, mieszkanie własnościowe po zmarłej matce oraz inne składniki spadku w pierwszej kolejności dziedziczą: małżonek, oraz dzieci zmarłej (o ile żyją). Jeśli jednak nie ma potomków i partnerów życiowych, to spadek zostanie podzielony między kolejne osoby według ustawy. Poniżej przedstawiamy kolejność dziedziczenia według ustawy.

  1. Dzieci spadkodawcy i małżonek
  2. Wnuki spadkodawcy
  3. Rodzice i małżonek
  4. Rodzeństwo spadkodawcy
  5. Dzieci rodzeństwa spadkodawcy
  6. Dziadkowie spadkodawcy
  7. Dzieci dziadków spadkodawcy
  8. Pasierbowie spadkodawcy
  9. Gmina

To, kto odziedziczy spadek po matce, jest zależne od tego, jak wielu bliskich miała zmarła. Zdarza się, że sprawy dotyczące dziedziczenia są bardzo skomplikowane, a uprawnionych do spadku jest duża grupa osób, i każda osoba dziedziczy spadek w małych częściach. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – kto dziedziczy mieszkanie

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – jak może wyglądać kwestia dziedziczenia w takim wypadku? Jeżeli nie było ważnego testamentu, w takiej sytuacji spadkobiercy zostają wyznaczeni przez kodeks cywilny.

Zgodnie z prawem spadek po matce gdy ojciec nie żyje, dziedziczą w pierwszej kolejności dzieci. Dzieci dziedziczą w równych częściach. Przykładowo, gdy matka pozostawiła po sobie troje dzieci, każde z nich dziedziczy spadek w wysokości 1/3.

Może zdarzyć się też tak, że spadek po matce gdy ojciec nie żyje, przypadnie wnukom zmarłej. Dzieje się tak, gdy dziecko spadkodawczyni zmarło, lecz żyje jego potomstwo. Przykładowo, spadkodawczyni miała troje dzieci, lecz jedno z nich zmarło pozostawiając po sobie jednego potomka – wnuka spadkodawczyni. W momencie śmierci spadkodawczyni spadek dziedziczą w wysokości  po 1/3 – dwoje dzieci i wnuk.

W innej sytuacji, gdy spadkodawczyni miała troje dzieci, lecz jedno z nich zmarło pozostawiając po sobie dwoje własnych dzieci, to są one uprawnione do dziedziczenia spadku, jaki przypadałby ich rodzicowi w równych częściach. 

Spadek po matce gdy ojciec żyje – kto dziedziczy mieszkanie

Wiemy już, jak może wyglądać dziedziczenie spadku po matce gdy ojciec nie żyje, jednak jak wygląda podział spadku gdy małżonek zmarłej nadal żyje? Komu i w jakich częściach może przypaść mieszkanie własnościowe po zmarłej matce?

Gdy po śmierci matki ojciec nadal żyje, kwestia dziedziczenia mieszkania może być bardziej skomplikowana. W takim przypadku ojciec staje się jednym ze spadkobierców razem z dziećmi. Co do zasady, osoby te (małżonek i dzieci) dziedziczą spadek po matce w częściach równych. Należy jednak wiedzieć, że według przepisów prawa, część spadku przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4.

Gdy uprawnionymi do spadku po matce są małżonek i troje dzieci, wszyscy dziedziczą po 1/4 udziałów. Natomiast, gdy uprawnionymi do spadku są małżonek i 4 dzieci, mąż zmarłej otrzyma 1/4 udziałów, a między dzieci należy podzielić pozostałe 3/4 spadku po zmarłej. W takiej sytuacji każde z czwórki dzieci dziedziczy po 3/16.

spadek-po-matce

Spadek po matce gdy ojciec żyje – małżeńska wspólność majątkowa

U wielu małżeństw w naszym kraju panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Jeżeli zmarła matka pozostawała w takim ustroju ze swoim mężem, w skład spadku wchodzi majątek osobisty zmarłej oraz  połowa majątku wspólnego, czyli to, co zgromadzili małżonkowie razem podczas wspólnego życia. Połowę majątku wspólnego zachowa żyjący małżonek, a druga połowa (ta, należąca do matki) wejdzie do masy spadkowej. Wyjaśnimy to na poniższym przykładzie.

Zmarła matka, do momentu śmierci pozostawała we wspólności majątkowej ze swoim małżonkiem. Mieli 2 dzieci. W trakcie trwania małżeństwa wspólnie nabyli mieszkanie. Po śmierci matki, połowa nieruchomości pozostaje własnością małżonka, natomiast druga połowa wchodzi do spadku. Spadek po matce, czyli 1/2 udziału w nieruchomości przypada w równych częściach – po 1/3  – mężowi oraz dwójce dzieci. 

Finalnie oznacza to, że do męża będzie należało 4/6 udziałów w nieruchomości, zaś do dzieci po 1/6. 

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce – spadek a zachowek

Dziedziczenie mieszkania własnościowego po zmarłej matce może być skomplikowane, szczególnie jeśli chodzi o podział spadku pomiędzy różne osoby. Jednym z aspektów, które należy wziąć pod uwagę, gdy doszło do dziedziczenia testamentowego jest zachowek.

Rozporządzenie majątkiem w ten sposób, że mieszkanie własnościowe po zmarłej matce otrzyma na wyłączność małżonek, wcale nie oznacza, że pominięte w testamencie dzieci nie dostaną nic. W takiej sytuacji dzieciom przysługuje prawo do zachowku. Co do zasady, wysokość zachowku, jakiej mogą domagać się dzieci, od ojca wynosi 1/2 tego co otrzymałyby, gdyby testamentu nie było, a więc poprzez dziedziczenie z ustawy.

Jeżeli mieszkanie własnościowe po zmarłej matce to jedyny składnik majątku spadkowego, to warto wiedzieć, że zachowek liczy się od wartości mieszkania, lecz nie zawsze jest to prosta kalkulacja, bo przy obliczeniach bierze się pod uwagę m.in. darowizny dokonane za życia przed spadkodawczynię – matkę. 

 Zachowek jest roszczeniem pieniężnym, i przedawnia się po 5 latach od ogłoszenia testamentu.

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce – potwierdzenie praw do spadku

Dziedzicząc spadek po matce, warto, aby spadkobiercy potwierdzili swoje prawa do majątku. Można to zrobić poprzez przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie jest to jednak czynność obligatoryjna i wielu spadkobierców przez lata nie decyduje się na potwierdzenie swoich praw do spadku. 

Jeżeli mieszkanie własnościowe po zmarłej matce jest częścią spadku, to brak działania ze strony spadkobierców sprawi, że mimo śmierci matki, nadal będzie ona figurować w księdze wieczystej mieszkania. To może powodować problemy, w sytuacji, gdy spadkobierca lub spadkobiercy zamierzają sprzedać nieruchomość.

Notarialnie lub sądowo – to dwa sposoby, na jakie spadkobiercy mogą potwierdzić prawa do majątku po zmarłej matce. Droga notarialna jest szybsza, lecz wymaga, aby u notariusza stawili się wszyscy spadkobiercy, którzy ponadto przedstawiają zgodne stanowisko. Droga sądowa, bywa długotrwała, zwłaszcza gdy spadkobiercy kłócą się o przedmiot spadku.

Potwierdzając prawa do spadku, możemy aktualizować dane właściciela nieruchomości w treści księgi wieczystej. Dzięki temu możliwa staje się sprzedaż całej nieruchomości lub udziałów należących do poszczególnych spadkobierców. 

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce – dział spadku

Potwierdzenie praw do majątku po zmarłej matce otwiera również inną drogę. Możliwe staje się przeprowadzenie postępowania o dział spadku. W toku postępowania przed sądem lub notariuszem, mieszkanie własnościowe po zmarłej matce może m.in. zostać przyznane konkretnemu spadkobiercy na wyłączność (jeżeli wyrazi chęć przejęcia nieruchomości).

W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców chce stać się właścicielem mieszkania własnościowego po zmarłej matce, sąd ustali wysokość spłat lub dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców. To jak będzie wyglądać spłata, jest zależne od sytuacji finansowej osób zainteresowanych. Spłata może zostać rozłożona na raty, maksymalnie na okres 10 lat. 

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce – wspólna sprzedaż nieruchomości lub sprzedaż udziału

W przypadku spadku po matce często rodzeństwo dziedziczy nieruchomość wspólnie. Jeżeli żadne z nich nie chce lub nie ma możliwości finansowych, aby przejąć nieruchomość, mieszkanie własnościowe po zmarłej matce spadkobiercy mogą wspólnie zbyć.

Wspólna sprzedaż nieruchomości zakończy się podziałem kwoty uzyskanej z transakcji między spadkobierców, stosownie do wysokości posiadanych przez nich udziałów. Aby taka transakcja była możliwa, wszystkie osoby dziedziczące muszą wyrazić zgodę na sprzedaż.

Inną możliwością, jest zbycie udziałów w spadku. Na sprzedaż udziałów w spadku często decydują się spadkobiercy, których udział w spadku jest niewielki, lub nie chcą uczestniczyć w postępowaniu sądowym dotyczącym podziału dóbr po zmarłej. Zbycie udziałów w spadku jest dopuszczalne po przyjęciu spadku, i wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Niezależnie od tego czy razem z pozostałymi spadkobiercami chcesz sprzedać mieszkanie własnościowe po zmarłej matce, czy może zbyć należący do ciebie udział, możesz skorzystać z wygodnej opcji sprzedaży, jaką jest skup nieruchomości Skup.io.

 Wiemy, że sprawy spadkowe bywają skomplikowane, więc jeśli interesuje Cię sprzedaż odziedziczonej nieruchomości, lecz nie wiesz, jak przeprowadzić taką transakcję, możesz porozmawiać z doświadczonymi doradcami, którzy rozwieją twoje wątpliwości. W krótkim czasie otrzymasz od nas niezobowiązującą ofertę wykupu Twojej części spadku lub nieruchomości. Jest to szybki sposób na spieniężenie nieruchomości, a zarazem bardzo komfortowy – pomożemy Ci w formalnościach, a gdy odziedziczona nieruchomość położona jest z dala od stałego miejsca zamieszkania, możemy przeprowadzić bezpieczną sprzedaż bez konieczności osobistego stawiennictwa u notariusza. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po matce – kto spłaca długi po śmierci matki

Spadek po matce może zawierać aktywa np. mieszkanie własnościowe po zmarłej matce, ale również pasywa, czyli długi pozostawione przez spadkodawczynię. Bez wątpienia należy pamiętać o tym, że długi przechodzą na spadkobierców, którzy spadek przyjęli. 

Niekiedy, gdy mamy wiedzę o tym, że pozostawione w spadku długi są bardzo duże, korzystnym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku. Warto mieć na uwadze termin ostateczny, w którym spadek możemy jeszcze odrzucić. 

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce – podsumowanie

Spadek po matce, mogą odziedziczyć różne osoby nie tylko dzieci, a wielkość ich udziałów również może być różna. W zależności od tego ile osób należało do najbliższej rodziny zmarłej, do dziedziczenia mogą dojść: małżonek, dzieci czy wnukowie, a nawet inne osoby. 

Mieszkanie własnościowe po zmarłej matce może stanowić problematyczny element spadku. W przypadku gdy współwłasność spowodowana śmiercią bliskiej osoby skutkuje częstymi kłótniami, spadkobiercy mogą przeprowadzić dział spadku. Gdy żaden ze spadkobierców nie chce objąć mieszkania w posiadanie, korzystną opcją będzie sprzedaż nieruchomości i sprawiedliwy podział pieniędzy ze sprzedaży.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń