Spadek po ojcu gdy żyje matka - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia31 października, 2023

Spadek po ojcu gdy żyje matka

spadek-po-ojcu-gdy-zyje-matka

Komu przypada spadek po ojcu gdy żyje matka? W jakich częściach dziedziczą poszczególni spadkobiercy? Czy małżonek otrzyma większą część spadku? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Dziedziczenie spadku po najbliższym krewnym bywa trudne emocjonalnie. Niemniej jednak warto poświęcić chwilę na zgłębienie tematu dotyczącego przebiegu spraw spadkowych, oraz praw przysługujących spadkobiercom. 

W artykule poruszymy również ważną kwestię nieruchomości dziedziczonej po ojcu w spadku – jak uregulować formalności, jak sprzedać nieruchomość oraz co zrobić, jeżeli spadkobiercy nie potrafią dogadać się co do dalszych losów nieruchomości?

Spadek po ojcu gdy żyje matka – kto dziedziczy i w jakich częściach

Na wstępie, warto podkreślić, że jeżeli małżonków łączyła małżeńska wspólność majątkowa, to do spadku po ojcu wejdzie połowa majątku wspólnego. Jeśli za życia małżonkowie wspólnie nabyli nieruchomość, to po śmierci jednego z nich, przedmiotem spadku będzie 1/2 udziałów w nieruchomości, druga połowa udziałów będzie wyłączną własnością żyjącego małżonka. 

Spadek po ojcu gdy żyje matka – kto odziedziczy majątek po ojcu? Zgodnie z polskim prawem, spadek można nabyć z ustawy lub z testamentu.

1. Gdy nie było ważnego testamentu, spadek po ojcu gdy żyje matka, dziedziczy matka wraz z dziećmi. Ich udziały w spadku są równe, jednak część matki nie może wynosić mniej niż 1/4. Po zmarłym dziedziczą wszystkie jego dzieci: z aktualnego małżeństwa, poprzednich związków, także dzieci pozamałżeńskie. W sytuacji, gdy jedno z dzieci umrze, jego część dziedziczą jego potomkowie.

2. Gdy został sporządzony testament, spadek po ojcu gdy żyje matka, dziedziczy osoba lub osoby wskazane w testamencie. Testament może wprowadzić pewne zmiany w standardowych przepisach dotyczących dziedziczenia i umożliwić testatorowi wyrażenie swoich indywidualnych preferencji co do podziału spadku. Dzięki temu spadek po zmarłym może odziedziczyć tylko żona, lub tylko dzieci, lub inna osoba, również obca. Spadkobiercy mogą dziedziczyć w całości, równych lub nierównych częściach – wszystko zależy od woli testatora.

Spadek po ojcu gdy żyje matka – jak przebiega sprawa spadkowa

Spadek po ojcu gdy żyje matka – co z nim zrobić? Każdy spadkobierca ma prawo, aby spadek przyjąć lub odrzucić, i może to zrobić w terminie 6 miesięcy od powołania do spadku. Poza tym, aby móc sprawnie i w pełni zarządzać przedmiotem spadku np. nieruchomością, środkami na koncie bankowym, samochodem – należy potwierdzić nabyte prawa do spadku. 

Nierzadko, spadek po ojcu gdy żyje matka spadkobiercy chcą formalnie podzielić. Stwierdzenie nabycia spadku daje możliwość przeprowadzenia kolejnej procedury, jaką jest dział spadku. W toku tej procedury ustala się które składniki spadku przyznać na własność konkretnych spadkobierców np. jeden spadkobierca może otrzymać na własność nieruchomość i dzieli się oszczędności zmarłego pomiędzy spadkobierców stosownie do udziałów w spadku. 

Dział spadku eliminuje nieporozumienia. Często, dziedziczony majątek jest problemem i źródłem kłótni w gronie spadkobierców. Gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, trudniej jest zarządzać wspólnym majątkiem – do którego prawa posiada kilka osób. 

Przeprowadzenie sprawy spadkowej nie jest obowiązkowym krokiem. Prawo nie określa też żadnych terminów na przeprowadzenie stwierdzenia nabycia spadku czy działu spadku. Zazwyczaj formalności tych dokonuje się, gdy zachodzi taka potrzeba np. gdy spadkobiercy chcą sprzedać nieruchomość po ojcu. Co istotne, wystarczy, że jeden spadkobierca złoży wniosek do sądu o przeprowadzenie postępowania, a sąd rozpatrzy sprawę. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po ojcu gdy żyje matka – stwierdzenie nabycia spadku

Takie potwierdzenie praw do spadku, nie jest obowiązkowe, jednak z uwagi na powyższe, często bywa niezbędne. Aby formalnie potwierdzić swoje prawa do majątku spadkowego, spadkobiercy mogą skorzystać z rozwiązania notarialnego lub sądowego.

Spadek po ojcu gdy żyje matka, można potwierdzić przez akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza. Aby było to możliwe, żona oraz dzieci zmarłego, a także spadkobiercy testamentowi powinni stawić się u notariusza. Cała procedura notarialna jest szybka i pozwala podczas jednej wizyty uregulować sprawę spadkową.

Stwierdzenie nabycia spadku może zostać przeprowadzone na drodze procedury sądowej, na wniosek spadkobiercy. Sąd wzywa na rozprawę (niekiedy wystarczy obecność tylko jednego spadkobiercy), która kończy się wydaniem postanowienia w sprawie nabycia spadku przez konkretne osoby.

Notarialne i sądowe stwierdzenie nabycia spadku, kończy się otrzymaniem dokumentów, które będą formalnym potwierdzeniem tego kto dziedziczy spadek, z jakiego tytułu, i w jakiej części. Na tym etapie nie określa się co wchodzi w skład spadku, ani kto otrzyma konkretne przedmioty i prawa po zmarłym.

Spadek po ojcu gdy żyje matka – dział spadku

W sytuacji gdy spadkobierca jest tylko jeden, stwierdzenie nabycia spadku wystarczy, aby dopełnić procedur spadkowych. Jeżeli spadkobierców jest kilku – żona zmarłego oraz dzieci, mogą oni zdecydować o podziale majątku spadkowego, tak aby nie pozostawać dłużej we współwłasności. 

Spadek po ojcu gdy matka żyje, można podzielić w sądzie na wniosek choćby jednego spadkobiercy. Najczęściej na taki krok decydują się bliscy, którzy nie mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku po zmarłym. W takiej sytuacji po zbadaniu sprawy, to sąd zadecyduje, w jaki sposób podzielić majątek. 

Jeśli zmarły ojciec posiadał różne aktywa – nieruchomości, samochody czy oszczędności – to właśnie one zostaną podzielone między spadkobierców. Sprawa sądowa kompleksowo rozstrzyga kwestię wspólnego majątku dziedziczonego po bliskim zmarłym. Spadkobiercy mogą między innymi wnieść o rozliczenie nakładów i pożytków. 

Postępowanie sądowe może trwać dłuższy czas, nawet wiele miesięcy, a w skomplikowanych sprawach, sąd może wzywać strony postępowania do wielokrotnego stawiennictwa na rozprawach. 

Jeżeli, spadkobiercy potrafią znaleźć wspólny język, co do podziału majątku, mogą zrobić to w prosty sposób samodzielnie za pomocą umowy pisemnej czy ustnej. Co ważne, gdy spadek po ojcu gdy żyje matka zawiera nieruchomość, taka umowa zawsze musi przybrać formę aktu notarialnego! Trzeba więc udać się do notariusza i dopełnić formalności. 

spadkobiercy-nie-moga-sie-dogadac

Spadek po ojcu gdy żyje matka – nieruchomość dziedziczona przez kilku spadkobierców, czyli udziały w nieruchomości

Spadek po ojcu, gdy żyje matka, najczęściej prowadzi do sytuacji dziedziczenia nieruchomości przez kilku spadkobierców.  Żona zmarłego oraz dzieci stają się współwłaścicielami nieruchomości, i mają określone prawa i obowiązki z tym związane.

Współwłasność nieruchomości między spadkobiercami może rodzić wiele potencjalnych sporów. Aby im zapobiec lub je zakończyć spadkobiercy mogą:

  • sprzedać wspólnie całą nieruchomość, i podzielić się zyskiem,
  • sprzedać udział w nieruchomości,
  • dokonać działu spadku, w toku którego wspólna nieruchomość zostanie: fizycznie podzielona, przyznana na wyłączność jednego spadkobiercy lub sprzedana na licytacji komorniczej, a uzyskana suma zostanie podzielona adekwatnie do udziałów spadkobierców.

Jeżeli spadkobiercy nie chcą dłużej pozostawać we współwłasności nieruchomości lub nie dogadują się co do przyszłości nieruchomości, mogą zdecydować się na jedno z powyższych rozwiązań.

Każdy spadkobierca może sprzedać należący do niego udział w nieruchomości, lub udział w spadku. Sprzedaż całej nieruchomości jest możliwa tylko, gdy wszyscy spadkobiercy wyrażą zgodę. Wtedy są oni obecni podczas transakcji sprzedaży i dokonują zbycia swoich udziałów na korzyść nabywcy. 

Nie można zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości. Jeżeli spadkobierca nie może dogadać się z pozostałymi, może sprzedać udział w nieruchomości i pozbyć się problemu związanego ze współwłasnością. Nabywcą nie musi być drugi spadkobierca, może to być dowolna osoba, która zechce nabyć udział w nieruchomości.

Spadek po ojcu gdy żyje matka – jak pozbyć się kłopotu związanego ze współwłasnością nieruchomości

Chociaż spadek zwykle kojarzymy z pozytywnymi konsekwencjami, nie zawsze tak jest. Spadek po ojcu gdy żyje matka, może być przyczyną wielu problemów – rodzinnych lub finansowych, a to z kolei może spowodować, że będziemy chcieli pozbyć się powstałej w wyniku spadkobrania współwłasności.

Nie możesz porozumieć się ze współspadkobiercami nieruchomości? Spadkobiercy nie dbają o nieruchomość, lub nie chcą płacić kosztów jej utrzymania? Spadek po ojcu jest zadłużony? Posiadasz udział w nieruchomości, którego chcesz się pozbyć?

Problemy związane ze sprzedażą odziedziczonego mieszkania lub udziału w nieruchomości rozwiązuje skup nieruchomości ze spadku Skup.io. 

Skup.io umożliwia sprzedaż nieruchomości oraz sprzedaż udziałów w nieruchomości nabytych w wyniku dziedziczenia. Pomożemy Ci zrealizować skuteczną, sprawną oraz zgodną z przepisami prawa sprzedaż. Nieruchomości nabywamy bezpośrednio za gotówkę, dzięki czemu możesz liczyć na szybką transakcję oraz błyskawiczny przelew środków na konto.

Skup.io zapewni Ci pomoc prawną oraz pomoże w dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności. Nie obciążamy sprzedających żadnymi kosztami związanymi z transakcją sprzedaży.

Sprzedaż współwłasności nieruchomości może być właściwym sposobem na pozbycie się problemów związanych z dziedziczeniem.

Jeżeli spadek oraz odziedziczona nieruchomość stanowi problem, zgłoś się do skupu nieruchomości Skup.io – nasz konsultant,  bezpłatnie wyceni posiadany przez Ciebie udział lub nieruchomość. Pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów i przeprowadzimy sprawną sprzedaż. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadek po ojcu gdy żyje matka – zrzeczenie się spadku a odrzucenie spadku

Spadek po ojcu gdy żyje matka, może wymagać podjęcia pewnych decyzji. Często zdarza się, że dzieci dziedziczące nieruchomość wraz z matką chcą zrzec się spadku na jej korzyść.

Po śmierci ojca nie ma możliwości, aby “zrzec się spadku””. Dziedziczenia po ojcu można się zrzec za jego życia, lub odrzucić spadek po jego śmierci.

Zrzeczenie się dziedziczenia, polega na zawarciu notarialnej umowy ze spadkodawcą, gdy ten jeszcze żyje. Zawarta w ten sposób umowa, sprawia, że potencjalny spadkobierca jest traktowany, jakby nie dożył otwarcia spadku. Istotne jest, aby pamiętać, że taka umowa nie może być jednostronna. Spadkobierca nie może samodzielnie oświadczyć, że nie chce dziedziczyć po swoim krewnym, umowa sporządzana jest między potencjalnym spadkodawcą i spadkobiercą, w obecności obydwu.

Odrzucenie spadku natomiast polega na formalnym odmówieniu przyjęcia spadku po śmierci spadkodawcy. Może to być konieczne w przypadku, gdy spadek pozostawiony przez zmarłego ojca zawiera długi. Na odrzucenie spadku spadkobierca ma pół roku od momentu, gdy dowiedział się o powołaniu do spadku.

Warto jednak pamiętać, że zarówno zrzeczenie się spadku jak i jego odrzucenie ma swoje konsekwencje prawne. Sprawia, że spadkobiercy nie odziedziczą żadnego majątku po zmarłym. Nie jest możliwe dziedziczenie wybranej części spadku, natomiast odrzucenie niewygodnych składników majątku.

Spadek po ojcu gdy żyje matka – spadek a rozwód

Spadek po ojcu gdy żyje matka – a co w sytuacji, gdy przed śmiercią doszło do rozwodu?

Należy podkreślić, że jeżeli między małżonkami doszło do rozwodu, to była żona (matka wspólnego potomstwa) nie dziedziczy po zmarłym – z punktu widzenia prawa jest obcą osobą dla zmarłego. W takiej sytuacji były małżonek jest wyłączony z dziedziczenia, może jednak dziedziczyć w przypadku, gdy zmarły wskazał tę osobę jako spadkobiercę w testamencie.

Po zmarłym może dziedziczyć jego aktualna małżonka. Jeżeli zmarły nie miał żony w momencie śmierci, do dziedziczenia z ustawy powołane są tylko jego dzieci.

Spadek po ojcu gdy żyje matka – podsumowanie

 W artykule omówiliśmy wiele aspektów w temacie: spadek po ojcu gdy żyje matka. Przede wszystkim warto pamiętać, że po śmierci ojca, do spadku z ustawy powoływane są jego dzieci wraz z matką, gdy była ona jednocześnie małżonką zmarłego – dziedziczą oni w równych częściach. Część spadku przypadająca matce, nie może być mniejsza niż 1/4.

Każdy spadkobierca ma prawo spadek odrzucić.

Spadkobiercy mogą potwierdzić swoje prawa do spadku notarialnie lub sądowo jeśli chcą mieć możliwość w pełni zarządzać majątkiem pozostawionym przez zmarłego. Jeśli nieruchomość zostanie odziedziczona przez kilku spadkobierców, mogą ponadto dokonać działu spadku.

Spadek po ojcu gdy żyje matka, najczęściej powoduje powstanie współwłasności majątku. Nieruchomość może być dziedziczona przez spadkobierców w udziałach. 

Jeżeli odziedziczona nieruchomość jest przyczyną problemów finansowych bądź osobistych, można rozważyć sprzedaż udziałów w nieruchomości lub sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jak zrobić to bezpiecznie i szybko?

W przypadku problemów związanych z dziedziczeniem nieruchomości skontaktuj się ze Skup.io skup nieruchomości. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą skutecznie pozbyć się problemu!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń