Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 grudnia, 2023

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza?

licytacja-ulamkowa-czesc-nieruchomosci-co-oznacza

Gdy wierzyciel nie może wyegzekwować spłaty przeterminowanego zobowiązania, może wnieść sprawę do sądu, a wkrótce potem uzyskać pomoc od komornika. Komornik może zająć nieruchomość osoby zadłużonej, aby następnie sprzedać ją na licytacji i z sumy sprzedaży spłacić wierzycieli. Gdy osoba zadłużona jest współwłaścicielem nieruchomości, komornik może zająć jej udział.

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza i jak przebiega?

Co stanie się z udziałem w nieruchomości w przypadku egzekucji komorniczej? Co trzeba wiedzieć o licytacji udziałów? Jak może sobie pomóc osoba zadłużona, której udział został zajęty? Dlaczego lepiej jest sprzedać udział w nieruchomości samodzielnie, unikając licytacji? Dowiedz się więcej!

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – udział w nieruchomości podlega egzekucji komorniczej

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza? Proces ten oznacza, że egzekucja nie dotyczy pełnej własności nieruchomości, a udziału w nieruchomości. Dłużnik nie jest jedynym właścicielem domu czy mieszkania, a współwłaścicielem. Część własności nieruchomości należąca do osoby zadłużonej może podlegać sprzedaży licytacyjnej przez komornika.

Co oznacza ten proces i jakie są jego konsekwencje?

Gdy zobowiązanie nie zostaje uregulowane na czas, wierzyciel ma prawo wystąpić z wnioskiem do sądu. Sąd zobowiąże osobę zadłużoną do zapłaty. W ten sposób, drogą sądową, wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy wobec dłużnika, i następnie wszcząć egzekucję komorniczą. 

Komornik może wykorzystać różne dostępne metody i zająć majątek dłużnika, aby zrealizować przymusową zapłatę zobowiązania. Komornik musi działać zgodnie z przepisami, a jeśli w mniemaniu dłużnika dopuści się czynności niezgodnych z prawem, dłużnik może złożyć skargę na jego działania. 

Osoba zadłużona posiadająca udział w nieruchomości np. na skutek rozwodu czy dziedziczenia, może zostać go pozbawiona w toku egzekucji, lecz najpierw dojdzie do jego zajęcia. 

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – sprawdźmy jak przebiega procedura egzekucji udziałów.

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – co trzeba wiedzieć o egzekucji udziałów w nieruchomości

Warto poznać kilka kluczowych kwestii związanych z tematem egzekucji z nieruchomości, aby wiedzieć, co może nas czekać, oraz co jako osoba zadłużona, możemy zrobić, aby uniknąć egzekucji.

Komornik może zająć udział w nieruchomości dłużnika, skutkiem czego będzie pojawienie się wpisu o prowadzonej egzekucji w księdze wieczystej nieruchomości. Komornik nie może zająć i zlicytować całej nieruchomości, a jedynie część, czyli udział w nieruchomości należący do osoby zadłużonej. 

Jednocześnie z zajęciem nieruchomości, komornik wzywa dłużnika do zapłaty, dając mu 2-tygodniowy termin na realizację płatności pod rygorem przystąpienia do dalszych czynności zmierzających do licytacji, czyli opisu i oszacowania nieruchomości. Uprawniony biegły sporządzi operat szacunkowy całej nieruchomości, natomiast sumą oszacowania części dłużnika, będzie odpowiedni ułamek szacunkowej wartości całej nieruchomości. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza.

Gdy uprawomocni się opis i oszacowanie (w ciągu 2 tygodni), komornik może wyznaczyć termin pierwszej licytacji. Cena wywołania na licytacji komorniczej wynosi 3/4 sumy oszacowania udziału w nieruchomości. Licytanci, którzy biorą udział w aukcji komorniczej, muszą wcześniej wpłacić rękojmie. Wygrywa ta osoba, która zaproponuje najwyższą stawkę.

Jeżeli nikt nie przystąpi do licytacji, na wniosek dłużnika komornik zorganizuje drugą licytację. Podczas kolejnej licytacji, cena wywołania wynosi już 2/3 sumy oszacowania. Osoba zadłużona podczas licytacji ułamkowej części nieruchomości, nie ma wpływu na cenę sprzedaży.

Gdy znajdzie się nabywca, z uzyskanej z licytacji kwoty spłaca się wierzyciela, oraz opłaca koszty prowadzonej egzekucji. Jeżeli po spłacie wszystkich kosztów i należności zostanie jeszcze pewna suma pieniędzy, trafia ona do dłużnika. 

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – czy jest skuteczna

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza? Oznacza to, że komornik ma prawo zająć i zlicytować udział w nieruchomości na poczet spłaty długów. Czy egzekucja z udziału w nieruchomości będzie skuteczna?

Wiele słyszy się o tym, że licytacja udziałów w nieruchomości może nie przynieść wierzycielowi oczekiwanego rezultatu w postaci skutecznej sprzedaży. Powodem takiego stanu rzeczy, jest to, że przedmiotem licytacji jest jedynie udział we własności nieruchomości. 

Udział w nieruchomości oznacza współwłasność. Nabywca takiego udziału musi zaakceptować to, że nie będzie on jedynym właścicielem i musi współpracować z inną osobą bądź osobami nad zarządem nieruchomością. To powoduje, że rzeczywiście niewielu jest chętnych, zainteresowanych nabyciem udziału w nieruchomości. 

Licytacja ułamkowej części nieruchomości nie zawsze więc zakończy się sprzedażą. Można spotkać się z opinią, że licytacja ułamkowej części nieruchomości nie daje wierzycielowi zbyt dużych szans na odzyskanie swoich należności – co może być pewnym pocieszeniem dla dłużnika.

Jednakże właściciel udziałów w nieruchomości nie powinien brać za pewnik tego, że jego udział w nieruchomości nie zostanie skutecznie sprzedany przez komornika.

To czy udział w nieruchomości uda się sprzedać, zależy od indywidualnej sytuacji, a przede wszystkim rodzaju nieruchomości oraz tego czy jest ona atrakcyjna dla nabywców. Udział w nieruchomości może zostać sprzedany przez licytację komorniczą, co nie jest zbyt opłacalne dla dłużnika. 

licytacja-ulamkowej-czesci-nieruchomosci

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – egzekucja komornicza a sprzedaż na własną rękę

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza dla dłużnika? Warto więc  zrozumieć, co oznacza egzekucja komornicza, jakie są jej konsekwencje i kiedy lepiej jest sprzedać udział w nieruchomości przed komornikiem.

Egzekucja komornicza to duży koszt dla dłużnika. W większości sytuacji to osoba zadłużona będzie odpowiedzialna za zapłatę kosztów związanych z windykacją długu przez komornika (rzadko kiedy płaci je wierzyciel). Koszty te związane są z wykonywaniem stosownych czynności przez osobę komornika. Ponadto dłużnik zostanie obciążony kosztami za m.in. dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, czy wykonanie operatu szacunkowego przez biegłego (koszt zależny od formy nieruchomości). 

Koszt przeprowadzenia egzekucji może wynieść 10% wartości świadczenia, jakiego domaga się wierzyciel. Jest to zatem spore, dodatkowe obciążenie dla osoby zadłużonej. Koszty te są pobierane przez komornika w pierwszej kolejności z kwoty wyegzekwowanej od dłużnika np. w wyniku sprzedaży jego majątku na licytacji.

Łatwo więc dojść do wniosku, że doprowadzenie do egzekucji komorniczej i licytacji majątku nie jest zbyt opłacalne dla osoby zadłużonej, bo oprócz tego, że taka osoba musi spłacić zaległe zobowiązanie pieniężne, to dodatkowo zostanie obciążona niemałymi kosztami prowadzenia egzekucji, które zmniejszą ewentualną kwotę pozostałą dla dłużnika. 

Z tego powodu, wiele osób zagrożonych licytacją komorniczą nieruchomości decyduje się samodzielnie sprzedać udział w nieruchomości i spłacić wierzyciela z uzyskanej kwoty. Zadłużony właściciel udziału w nieruchomości, może dzięki takiemu działaniu szybciej zakończyć egzekucję komorniczą, a przede wszystkim uzyskać lepszą cenę i warunki sprzedaży oraz zachować większą część zysku, po spłacie wierzyciela, dla siebie.

Taka transakcja może nastąpić przed rozpoczęciem procedury egzekucyjnej (unika się kosztów egzekucyjnych) lub też po jej wszczęciu (w ten sposób można obniżyć opłatę egzekucyjną) – jeśli dłużnik znajdzie chętnego nabywcę.

Nabywcą udziału w nieruchomości będzie zazwyczaj współwłaściciel lub skup udziałów w nieruchomości. 

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – skup nieruchomości to pomoc dla osób zadłużonych

Osoby zadłużone lub takie, wobec których komornik prowadzi czynności egzekucyjne, mogą sprzedać swój udział w nieruchomości, zanim zrobi to komornik, razem ze skupem nieruchomości Skup.io

Skup.io skup nieruchomości za gotówkę to pomoc dla osób zadłużonych. Sprzedając udział w nieruchomości szybciej, można uniknąć egzekucji komorniczej i licytacji ułamkowej części nieruchomości.

Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się skupem nieruchomości daje szansę na szybką sprzedaż udziału i uniknięcie wszelkich trudności związanych z procesem egzekucji. Dzięki temu możemy uniknąć stresujących sytuacji oraz kosztów wynikających ze sprzedaży licytacyjnej.

Dlaczego warto zdecydować się na sprzedaż udziału w nieruchomości do Skup.io? Przede wszystkim, mamy doświadczenie w pomocy osobom, których nieruchomości są zagrożone licytacją komorniczą. Działamy sprawnie i podejmujemy odpowiednie czynności, aby umożliwić sprzedaż udziałów przed komornikiem. 

Jesteśmy nabywcą udziałów i gwarantujemy zapłatę w gotówce, co oznacza, że sprzedaż realizujemy błyskawicznie, co jest dużym atutem w przypadku prowadzonej egzekucji i zadłużenia, gdzie szczególnie liczy się czas działania. Sprzedaż nieruchomości można sfinalizować w zaledwie kilka dni. 

Pomagamy w formalnościach, doradzimy i chętnie odpowiemy na pytania, zapewnimy pomoc prawnika, porozmawiamy z komornikiem i wierzycielem, oraz zapewnimy sprzedającemu wszystko to, co niezbędne do skutecznej sprzedaży w jego sytuacji. 

Skup nieruchomości może okazać się właściwym rozwiązaniem, w przypadku trudnej sytuacji finansowej i braku możliwości spłaty wierzyciela w inny sposób. Zapewniamy dyskrecję i bezpieczną transakcję. Sprzedający nie płaci żadnych kosztów związanych ze sprzedażą i pomocą specjalistów. 

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami, dowiedz się, jak możemy Ci pomóc oraz skorzystaj z opcji wyceny nieruchomości – to nic nie kosztuje. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – współwłaściciel może przejąć nieruchomość

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza dla współwłaściciela? Komornik może prowadzić egzekucję z udziału w nieruchomości osoby zadłużonej. Udziały pozostałych właścicieli nie będą obciążone, a współwłaściciele nie będą uczestniczyć w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik nie ma prawa zająć i zlicytować całej nieruchomości.

Współwłaściciele zostaną jednak poinformowani o toczącej się egzekucji komorniczej. Komornik zawiadomi wszystkich współwłaścicieli o zajęciu udziału w nieruchomości dłużnika.

W przypadku egzekucji komorniczej udziałów w nieruchomości współwłaściciele zyskają możliwość nabycia udziałów w nieruchomości należących do zadłużonej osoby. Przepisy prawa mówią o tym, że jeżeli podczas drugiej licytacji komorniczej udziału w nieruchomości, nikt nie przystąpi do licytacji, to wierzyciel egzekwujący, hipoteczny oraz współwłaściciel może złożyć wniosek do sądu i przejąć udział podlegający licytacji, za kwotę nie niższą niż 2/3 sumy oszacowania. 

Co więcej, osoba zadłużona może skontaktować się ze współwłaścicielem wcześniej, zanim dojdzie do egzekucji, i zaproponować sprzedaż swoich udziałów w nieruchomości. Bardzo często zdarza się, że współwłaściciel będzie chętny nabyć udział i zaoferować dobrą cenę sprzedaży. W taki sposób współwłaściciel może zyskać pełną własność nieruchomości, a osoba zadłużona łatwo spłacić swoje długi

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – co może zrobić osoba zadłużona

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza? Licytacja może oznaczać utratę udziałów w nieruchomości przez osobę zadłużoną. Dłużnik, który nie chce dopuścić do utraty własności, powinien działać szybko. 

Zajęcie udziału w nieruchomości jest dużym ostrzeżeniem dla osoby zadłużonej. Co ważne, zajęcie komornicze udziału w nieruchomości, nie musi kończyć się licytacyjną sprzedażą. 

Egzekucja komornicza trwa pewien czas, a dłużnik może wykorzystać go na pozyskanie środków na spłatę wierzyciela, lub próbować przekonać wierzyciela do ugody. 

Aby wierzyciel przystał na propozycję dłużnika związaną np. z rozłożeniem zobowiązania na raty, dłużnik powinien przedstawić mu przygotowany, nowy plan spłaty uwzględniający możliwości finansowe osoby zadłużonej. Nowy plan spłaty powinien być realny do wykonania i skrupulatnie realizowany.

Jeżeli wierzyciel nie zgodzi się na ugodę i nie będzie chciał porozumieć się z dłużnikiem, osobie zadłużonej pozostaje znalezienie innego sposobu na spłatę zadłużenia, aby zatrzymać udziały w nieruchomości. Warto spróbować poprosić o pożyczkę bliską osobę. Pamiętajmy jednak, że w przypadku walki z długami, należy zachować dużą ostrożność w zaciąganiu nowych zobowiązań.

Pożyczka od rodziny może być atrakcyjnym sposobem na spłatę długu, lecz także to zobowiązanie będzie trzeba w przyszłości spłacić.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza – podsumowanie

Licytacja ułamkowa część nieruchomości co oznacza? Jest to proces egzekucyjny, w którym udział w nieruchomości jest wystawiany na sprzedaż przez komornika. Sprzedaż komornicza udziału w nieruchomości odbywa się poprzez licytację publiczną. 

Osoby zadłużone mają jednak pewne możliwości działania – mogą podjąć próbę spłaty długu przed licytacją, negocjować warunki spłaty z  wierzycielem, a w ostateczności sprzedać swój udział na własną rękę, zanim zrobi to komornik.

Licytacja ułamkowej części nieruchomości nie jest zbyt korzystna pod kątem finansowym. Egzekucja wiąże się z dodatkowymi sporymi opłatami, które najczęściej jest zobowiązany ponieść dłużnik.

Sprzedaż udziału w nieruchomości można przeprowadzić sprawnie i bezpiecznie ze skupem nieruchomości Skup.io.

Warto pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna, i różne są sposoby, aby poradzić sobie z trudnościami finansowymi. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże zrozumieć osobie zadłużonej, jakie ta ma możliwości w swoim konkretnym przypadku. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń