Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 stycznia, 2024

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela?

kto-ma-prawo-do-mieszkania-po-smierci-wlasciciela

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela? Dziedziczenie nieruchomości może powodować pewne wątpliwości, związane z tym, kto stanie się nowym właścicielem mieszkania.

Co mówi prawo o dziedziczeniu nieruchomości? Kiedy nieruchomość będzie miała kilku nowych właścicieli? Kto reguluje opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela? Czy zameldowanie w mieszkaniu nadaje prawa do nieruchomości? 

Spadkobierca nieruchomości, jako nowy właściciel, może decydować o jej przyszłości. Odziedziczoną nieruchomość można sprzedać od razu po jej nabyciu w spadku, jak zrobić to najłatwiej, aby uniknąć długotrwałego procesu sprzedaży i formalności? Porozmawiaj ze specjalistami Skup.io i sprawdź jak szybko i bezpiecznie sprzedać odziedziczone mieszkanie bezpośrednio i bez zbędnych problemów!

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – problematyczny spadek nieruchomości

Dziedziczenie nieruchomości po zmarłym właścicielu może być skomplikowaną kwestią. Często wiąże się z trudnościami i sporami między osobami, które roszczą sobie prawa do nieruchomości, niekiedy bezpodstawnie.

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela? To, kto uzyska prawa do mieszkania po śmierci właściciela, ustalają przepisy prawa dotyczące dziedziczenia nieruchomości. Jednakże istnieje również możliwość, że właściciel nieruchomości za życia sporządził testament. W takiej sytuacji to osoby wskazane w testamencie odziedziczą nieruchomość, i nie dojdzie do dziedziczenia według ustawy.
Dziedziczenie ustawowe jak i dziedziczenie z testamentu może sprawić, że spadkobiercami nieruchomości będzie kilka osób jednocześnie. Kilku spadkobierców nieruchomości wspólnie zarządza odziedziczonym mieszkaniem. Wszelkie decyzje podejmuje się w porozumieniu z innymi. 

Należy pamiętać, że każdy spadkobierca testamentowy lub ustawowy może odrzucić spadek i nie dziedziczyć po zmarłym jeżeli nie chce. 

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela, gdy zmarły nie sporządził testamentu? Sprawdźmy, co mówią przepisy.

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – ustawowe dziedziczenie nieruchomości

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela, jeżeli nie sporządzono testamentu?

Zgodnie z polskim prawem, w przypadku braku testamentu, obowiązuje ustawowe dziedziczenie. Oznacza to, że majątkiem zostaną objęte osoby najbliższe należące do rodziny osoby zmarłej. Istnieje pewna, z góry określona hierarchia dziedziczenia spadku. 

Do dziedziczenia nieruchomości mogą zostać powołane różne osoby z rodziny zmarłego. Również dalsi krewni (np. kuzyn, ciotka) mogą odziedziczyć mieszkanie, np. w sytuacji, gdy osoby powołane do spadku przed nim, nie dożyją otwarcia spadku, lub odrzucą spadek. 

Hierarchia dziedziczenia:

  1. W pierwszej kolejności do dziedziczenia są powoływane dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie żyje, lecz żyją jego dzieci, to one odziedziczą część spadku, jaka przypadłaby ich rodzicowi. Co istotne, dzieci i małżonek dziedziczą w równej części, lecz część małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 spadku (wtedy pozostałe 3/4 spadku dzielone jest między dzieci). Jeżeli małżonek nie żyje, to dziedziczą tylko dzieci, w częściach równych.
  2. Jeżeli zmarły nie miał dzieci. Dziedziczy małżonek (1/2 spadku) oraz rodzice zmarłego (po 1/4 spadku). Jeżeli nie ma małżonka, to dziedziczą wyłącznie rodzice zmarłego.
  3. Jeżeli nie żyje jeden z rodziców zmarłego, to jego część spadku dziedziczą z kolej jego zstępni, czyli rodzeństwo zmarłego, a pozostałą część dziedziczy żyjący rodzic. W sytuacji, gdy nie żyje jedno z rodzeństwa, jego część odziedziczą jego dzieci.
  4. W dalszej kolejności, jeżeli nie ma powyższych krewnych, spadek dziedziczą dziadkowie zmarłego, a następnie zstępni dziadków.
  5. Kolejnymi w hierarchii dziedziczenia są pasierbowie, czyli dzieci nieżyjącego małżonka.

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela, jeżeli zmarły nie miał krewnych? W takiej sytuacji nieruchomość dziedziczy Gmina lub Skarb Państwa.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – testamentowe dziedziczenie nieruchomości

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela, jeżeli zmarły pozostawił testament? 

Testament pozwala zmarłemu swobodnie przedstawić swoją wolę, co do przekazania mieszkania po swojej śmierci. Sporządzając testament, można powołać spadkobiercę do dziedziczenia lub zapisać poszczególne przedmioty majątku zmarłego na własność wybranych osób. 

Spadkobiercą testamentowym może być każda wybrana osoba, nie tylko z grona rodziny, lecz również ktoś niespokrewniony ze zmarłym. 

Jeżeli zmarły pozostawił testament, w którym wyraźnie określił swoją dyspozycję dotyczącą nieruchomości, to osoba lub osoby wymienione w testamencie mają pierwszeństwo do dziedziczenia mieszkania. Testament ma pierwszeństwo przed ustawową hierarchią dziedziczenia. W przypadku braku testamentu lub podważenia istniejącego testamentu obowiązuje ustawowe dziedziczenie.

Spadkobierca testamentowy, powinien wiedzieć czym jest zachowek. Jeżeli spadkodawca wskaże spadkobiercę testamentowego, wykluczając tym samym spadkobierców ustawowych, to najbliższym z grona spadkobierców ustawowych (małżonek, zstępni, rodzice) przysługuje zachowek, który jest formą zadośćuczynienia pieniężnego. Najczęściej w wysokości 1/2 wartości spadku, który przysługiwałby wykluczonemu spadkobiercy z ustawy. 

kilku-spadkobiercow-nieruchomosci

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Sprzedaż mieszkania ze spadku można przeprowadzić niemal od razu po odziedziczeniu, wystarczy, że spadkobierca zaopatrzy się w dokument stwierdzający nabycie spadku – w sądzie lub od notariusza. Ten, kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela, jest uprawniony do jego sprzedaży.

Jeżeli spadkobierca jest jeden, to tylko on decyduje o warunkach i terminie sprzedaży. Jeśli jest kilku spadkobierców nieruchomości, to wszyscy muszą wyrazić zgodę na sprzedaż mieszkania. 

Jak sprzedać mieszkanie ze spadku łatwo i wygodnie? Aby zapewnić sobie szybką sprzedaż odziedziczonego mieszkania, skontaktuj się ze skupem nieruchomości Skup.io.

Sprzedaż mieszkania lub domu odziedziczonego w spadku prosto do skupu nieruchomości jest bardzo szybka. Transakcję możesz zrealizować nawet w kilka dni. Sprzedający otrzymuje pieniądze ze sprzedaży bezzwłocznie w dniu zawarcia aktu notarialnego. 

Transakcja ze skupem nieruchomości za gotówkę Skup.io jest dla sprzedającego maksymalnie bezpieczna. Każdy klient ma zapewnioną opiekę prawną, a w przypadku jakichkolwiek problemów specjaliści Skup.io doradzą i zadbają o prawidłowy przebieg sprzedaży.

Do skupu nieruchomości Skup.io sprzedasz nieruchomość bez względu na jej stan, zadłużenie i problemy prawne.  Skup.io pomaga współwłaścicielom pozbyć się udziału w nieruchomości – również niewielkich ułamków własności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń i porozmawiaj z kompetentnym doradcą, który chętnie odpowie na wszystkie pytania, opowie o procesie sprzedaży nieruchomości i bezpłatnie wyceni nieruchomość. 

Szybka chęć sprzedaży? Problemy z odziedziczoną nieruchomością? Udziały w spadku? Sprawdź Skup.io!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – kilku spadkobierców nieruchomości

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela, jeżeli spadkobierców jest kilku? Każdy spadkobierca bez względu na wysokość posiadanego udziału w nieruchomości, ma prawo do współposiadania i korzystania ze wspólnej nieruchomości, ale w takim zakresie, jaki da się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych spadkobierców.

Udział w nieruchomości będącej przedmiotem spadku nie uprawnia właściciela do określonej, fizycznej części mieszkania. Każdy spadkobierca może korzystać z całej nieruchomości wspólnie z innymi. 

Zdarza się, że osób dziedziczących nieruchomość jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Taka ilość spadkobierców sprawia, że nietrudno o spory związane z wykorzystaniem z mieszkania.

Współwłaściciele powinni porozumieć się co do sposobu korzystania z mieszkania czy ponoszenia kosztów jego utrzymania. Ważne jest zachowanie komunikacji między współspadkobiercami oraz znajomość praw przysługujących każdemu współwłaścicielowi.

Jeśli nie ma porozumienia, między spadkobiercami, możliwe jest wystąpienie do sądu o podział nieruchomości. Częstym rozwiązaniem jest również wspólna sprzedaż mieszkania. Alternatywnie, kiedy nie wszyscy spadkobiercy są skorzy do sprzedaży nieruchomości, każdy z osobna może sprzedać należące do niego udziały w nieruchomości (sprawdź – https://skup.io/sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci-nabytej-w-drodze-spadku/).

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela i ich terminowe regulowanie to często spotykany problem wśród spadkobierców.

Po śmierci właściciela nieruchomości, opłaty za mieszkanie nie ustają automatycznie. Opłaty obciążają tego, kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela, a więc spadkobierców nieruchomości. Spadkobiercy stają się odpowiedzialni za ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją lokalu.

Nawet jeżeli, w nieruchomości nikt nie mieszka, to warto pamiętać, aby systematycznie regulować opłaty – czynsz, media, podatki itp. – aby nie zadłużyć odziedziczonego mieszkania

W przypadku współwłasności, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości obciążają spadkobierców stosownie do posiadanych udziałów. Im większy udział w nieruchomości, tym większy udział w kosztach i opłatach. 

Niekiedy zdarza się, że tylko jeden ze spadkobierców reguluje opłaty, a pozostali nie interesują się nieruchomością. W takiej sytuacji płacący spadkobierca może skierować sprawę do sądu i wytoczyć powództwo pozostałym, aby odzyskać od nich zapłatę poniesionych kosztów. 

Jeżeli spadkobiercy nie chcą płacić kosztów utrzymania, nieruchomość można sprzedać. Nie warto jednak dopuszczać do zadłużenia, ponieważ zadłużoną nieruchomość może być trudniej sprzedać. 

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe 

W związku z dziedzieczenim często pojawia się również pytanie, czy osoba zameldowana w nieruchomości dziedziczy w przypadku śmierci właściciela mieszkania

Osoba zameldowana w danym mieszkaniu, nawet gdy mowa o meldunku stałym, nie nabywa żadnych praw do nieruchomości zarówno za życia właściciela jak i po jego śmierci. Meldunek to obowiązek każdego obywatela i czynność służąca celom administracyjnym, jednak nie daje on żadnych dodatkowych przywilejów w zakresie własności nieruchomości. 

Zameldowanie w lokalu po śmierci właściciela nieruchomości nie stanowi tytułu prawnego do lokalu, ani nie stanowi podstawy do tego, aby osoba zameldowana mogła pozostać w nieruchomości. Nie można korzystać z nieruchomości, tylko i wyłącznie na podstawie zameldowania.  

Osoba zameldowana, która nie jest spadkobiercą, nie może rościć sobie praw do nieruchomości tylko na podstawie meldunku.  Korzystanie z nieruchomości mimo braku tytułu prawnego może skutkować eksmisją

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – eksmisja osoby bez tytułu prawnego

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela? Spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stają się nowymi właścicielami nieruchomości. Nieznajomość przepisów prawa sprawia jednak, że czasami, praw do nieruchomości domagają się osoby zameldowane lub ci, którzy mieszkali z byłym właścicielem przed jego śmiercią. 

Takie osoby, często odmawiają opuszczenia lokalu, mimo wypowiedzenia lub rozwiązania umowy najmu czy użyczenia.

Osoba przebywająca w danym mieszkaniu, lecz nie posiadająca żadnego tytułu prawnego do nieruchomości może zostać eksmitowana na wniosek aktualnego właściciela nieruchomości.

Eksmisja jest procesem, który wymaga podjęcia czynności prawnych i sądowych, mających na celu usunięcie osoby bezprawnie przebywającej w danym lokalu. Sąd po zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy nakaże lokatorowi opuszczenie mieszkania. 

Wyrok sądu w sprawie eksmisji to jednak nie wszystko. Lokator nie może zostać wyrzucony samodzielnie przez właściciela dysponującego wyrokiem sądu, ani też nie może zostać wyrzucony na bruk, a do pomieszczenia o odpowiednim standardzie. 

Należy przestrzegać przepisów prawa dotyczących eksmisji, i nie podejmować samodzielnych działań, które mają na celu wypędzenie intruza z nieruchomości, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne. Obecne przepisy chronią lokatorów, nawet tych, którzy działają na szkodę prawowitego właściciela lokalu. 

Eksmisja musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa. 

Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela – podsumowanie

Kiedy właściciel nieruchomości umiera, pojawia się wiele pytań dotyczących dziedziczenia. Kto ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela? Spadkobiercy, których określają przepisy prawa, lub też spadkobiercy samodzielnie wskazani przez zmarłego w testamencie. 

Praw do nieruchomości nie uzyskają osoby, które są zameldowane w nieruchomości. 

Spadkobiercy są zobowiązani do uiszczania opłat za nieruchomość od momentu śmierci poprzedniego właściciela. Muszą oni współpracować nad zarządem nieruchomością i wspólnie decydować o podejmowanych czynnościach. 

Kilku spadkobierców może znieść współwłasność nieruchomości powstałą w wyniku dziedziczenia w sądzie lub polubownie u notariusza.

Spadkobiercy nieruchomości, lub jedyny spadkobierca nieruchomości może sprzedać odziedziczone mieszkanie. Aby zapewnić sobie gruntowną pomoc i szybką transakcję sprzedaży skontaktuj się ze Skup.io. 

Potrzebujesz więcej informacji? Daj nam znać, odpowiemy na wszystkie pytania i bezpłatnie wycenimy Twoją nieruchomość.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń