Zrzeczenie się praw do mieszkania po spadku - jak to zrobić - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 kwietnia, 2024

Zrzeczenie się praw do mieszkania po spadku – jak to zrobić

zrzeczenie-sie-praw-do mieszkania-po-spadku-jak-to-zrobic

Osoby, które interesuje temat, jakim jest zrzeczenie się praw do mieszkania, zazwyczaj są to osoby, chcące uniknąć kłopotliwego dziedziczenia nieruchomości, bądź osoby, które chciałyby zrezygnować z dziedziczenia na korzyść wybranego, drugiego spadkobiercy.

Jak wygląda zrzeczenie się praw do mieszkania po ich odziedziczeniu? Co zrobić, gdy chcemy pozbyć się udziałów w nieruchomości, lecz inni spadkobiercy nie są zainteresowani ich przyjęciem? Poznaj ważne aspekty związane ze zrzeczeniem się praw do mieszkania i dowiedz się jak zrezygnować z dziedziczenia nieruchomości, jeśli zajdzie taka potrzeba!

Zrzeczenie się praw do mieszkania – czy możliwe jest obecnie zrzeczenie się praw do mieszkania po śmierci spadkodawcy

Zrzeczenie się praw do mieszkania to temat, który może budzić wiele pytań i wątpliwości. Czy jest możliwe zrezygnowanie z odziedziczonej własności nieruchomości poprzez zrzeczenie się jej? 

Warto wiedzieć, że zrzeczenie się własności nieruchomości nie jest możliwe, w takim sensie jak odbywało się to jeszcze kilkanaście lat temu. Do roku 2006 przepisy stanowiły, że właściciel nieruchomości może się jej pozbyć, zrzekając się jej na korzyść gminy. Właściciel mógł więc jednostronnie, w formie aktu notarialnego zrzec się nieruchomości.

W roku 2006 przepis ten jednak uchylono, a zrzeczenie się praw do mieszkania w powyższy sposób nie jest możliwe!

Myśl o zrzeczeniu się praw do mieszkania często wynika z chęci przekazania korzyści w postaci własności nieruchomości drugiej osobie. Właściciel lub współwłaściciel mieszkania nabytego w spadku, ma możliwość swobodnie rozporządzać odziedziczonym majątkiem. To oznacza, że udział w nieruchomości lub cała nieruchomość może podlegać sprzedaży, lub np. darowiźnie. 

Spadkobierca może zrzec się dziedziczenia po spadkodawcy, jeszcze za jego życia, spisując z nim umowę notarialną. W efekcie nie odziedziczy mieszkania, ale także żadnego innego majątku. 

Co więcej, spadkobierca, może również rozważyć odrzucenie spadku, jednak to skutkuje zrezygnowaniem z wszystkich praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia. 

W zależności od potrzeb i pożądanego efektu spadkobierca ma pewne możliwości, które dają efekt podobny do działania, jakim jest zrzeczenie się praw do mieszkania.

Zanim jednak takie zrzeczenie się praw do mieszkania poprzez rozporządzenie własnością będzie w ogóle możliwe, należy formalnie potwierdzić swoje prawa jako spadkobiercy nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się praw do mieszkania po spadku – zanim rozporządzimy majątkiem w spadku…

Zrzeczenie się praw do mieszkania odziedziczonego w spadku, poprzez sprzedaż czy darowiznę, będzie możliwe po dokonaniu stwierdzenia nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku ma na celu formalne wskazanie wszystkich spadkobierców z imienia i nazwiska oraz określenie wysokości posiadanych udziałów w spadku każdego z nich.

Stwierdzenie nabycia spadku to procedura, którą można przeprowadzić w sądzie jak również u notariusza. 

Aby wszcząć procedurę w sądzie wystarczy, że pojedynczy spadkobierca złoży do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd wyznaczy termin rozprawy, na której będzie musiał stawić się co najmniej jeden spadkobierca. Postępowanie sądowe zakończy się wydaniem przez sąd postanowienia w powyższej sprawie. Uzyskany w ten sposób dokument otwiera spadkobiercy drogę do rozporządzenia swoim udziałem.

Inną drogą, aby potwierdzić swoje prawa do odziedziczonego mieszkania, jest droga notarialna. U notariusza muszą się jednak stawić jednocześnie wszyscy spadkobiercy powołani z ustawy oraz testamentu. Notariusz sporządzi dokument zwany aktem poświadczenia dziedziczenia. Jest to dokument równorzędny do postanowienia sądu. Dysponując aktem poświadczenia dziedziczenia również możemy rozporządzać udziałami w nieruchomości. 

Zrzeczenie się praw do mieszkania – darowizna, sprzedaż udziałów w nieruchomości lub całej nieruchomości

Należy podkreślić, że właściciel udziałów w nieruchomości nie może jednostronnie się ich pozbyć. Nie wystarczy więc, że stwierdzi, iż chce zrezygnować z dziedziczenia nieruchomości, czy też porzucić nieruchomość, ani też nie wystarczy, że samodzielnie złoży oświadczenie woli o zrzeczeniu się swoich praw. Zrzeczenie się praw do mieszkania (w rozumieniu rezygnacji z własności nieruchomości), aby było legalne i zgodne z przepisami prawa nie może być jednostronne.

Osoba, która chce pozbyć się praw do mieszkania, musi znaleźć kogoś, komu przekaże swój udział – nowego nabywcę, który przejmie prawo własności. 

  1. Zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz innej osoby – darowizna

Zdarza się, że dziedzicząc udział w nieruchomości na przykład po mamie, z góry wiemy, że nie będziemy chcieli zatrzymać odziedziczonego majątku i wolimy przekazać go siostrze, która dotychczas mieszkała i opiekowała się mamą. Mamy więc konkretną osobę, której chcielibyśmy przekazać swój udział nabyty w spadku. 

W takim przypadku, jeśli zależy nam na nieodpłatnym przekazaniu własności nieruchomości, możemy skorzystać z instytucji darowizny. Swój udział w nieruchomości możemy darować dowolnie wybranej osobie. Wymaga to zawarcia umowy darowizny mieszkania w formie aktu notarialnego. Taka umowa ma charakter nieodpłatny, zatem osoba, który wyzbywa się swoich praw do mieszkania, nie otrzyma nic w zamian. 

Darowizna może podlegać opodatkowaniu, dlatego warto zapoznać się bliżej z przepisami podatkowymi. Darowizna przekazywana w obrębie najbliższej rodziny może być całkowicie zwolniona z podatku. 

  1. Zrzeczenie się praw do mieszkania – sprzedaż

Zrzeczenie się praw do mieszkania może przybrać formę sprzedaży udziałów w nieruchomości lub całej nieruchomości. Jest to odpłatna forma przekazania praw do nieruchomości, cenę ustalają strony transakcji.

Sprzedaż również wymaga zachowania formy aktu notarialnego, niezbędna zatem będzie wizyta w kancelarii notarialnej. 

zrzeczenie-sie-wlasnosci-nieruchomosci

Zrzeczenie się praw do mieszkania – komu można przekazać udział w nieruchomości 

Jak już zostało wspomniane zrzeczenie się praw do mieszkania rozumiane przez darowiznę lub sprzedaż udziałów w nieruchomości, lub całej nieruchomości nie jest jednostronnym oświadczeniem woli. Aby sprzedaż lub darowizna były możliwe, konieczne jest znalezienie drugiej strony transakcji, która będzie chętna nabyć oferowane przez nas prawo własności. 

Zarówno darowizna jak i sprzedaż udziałów w nieruchomości to transakcje, które można zrealizować z dowolnie wybraną osobą.

Najczęściej rezygnacja z odziedziczonych praw do nieruchomości dotyczy sytuacji, kiedy to właściciel wie komu konkretnie chce przekazać swoją własność. W przypadku spadkobierców nabywcą jest często drugi spadkobierca, czy osoba z bliskiej rodziny – rodzeństwo, rodzic, dziecko. Nabywca przejmie prawa własności, których wyzbywa się sprzedający. 

Niekoniecznie jednak musimy rezygnować ze swoich praw na korzyść drugiego spadkobiercy. Decyzja o tym komu przekazać odziedziczoną własność zależy tylko i wyłącznie od naszych własnych preferencji. Możemy zdecydować, że przekażemy udziały w nieruchomości drugiemu spadkobiercy (jeśli on również wyrazi chęć ich nabycia), ale możemy również sprzedać udziały w nieruchomości niespokrewnionej osobie lub firmie, która specjalizuje się w nabywaniu udziałów w nieruchomościach.

Opcja przekazania udziałów innej dowolnej osobie spoza grona spadkobierców, może być ciekawa w sytuacji gdy relacje między spadkobiercami nie są najlepsze. Zdarza się, że spadkobiercy nie utrzymują kontaktu, są skłóceni, bądź nawet się nie znają. Właściciel udziałów w nieruchomości ma pełną swobodę dotyczącą tego, komu przekazać swoją własność. Nie ma przeszkód, aby udział w nieruchomości sprzedać osobie spoza grona spadkobierców.

Wspomniana firma specjalizująca się w nabywaniu udziałów w nieruchomościach pochodzących ze spadku to skup nieruchomości za gotówkę Skup.io. Skup nieruchomości oferuje usługi szybkiej, bezpiecznej sprzedaży nieruchomości, również tych obciążonych różnego rodzaju problemami. Do Skup.io możesz z powodzeniem sprzedać udział w nieruchomości lub całą odziedziczoną nieruchomość.

Skup nieruchomości zapewnia bezpłatną wycenę nieruchomości, oferuje doradztwo, pomoc prawną oraz pomoc w realizacji wszelkich formalności. Wsparcie specjalistów skupu nieruchomości nigdy nie obciąża kosztami sprzedającego, dla którego taka transakcja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Warto sprawdzić ofertę skupu nieruchomości, gdy zależy nam na pozbyciu się odziedziczonych udziałów bądź nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się praw do mieszkania – zrzeczenie się dziedziczenia

Czy zrzeczenie się dziedziczenia będzie dobrym pomysłem, gdy rozważamy zrzeczenie się praw do mieszkania

Zrzeczenie się dziedziczenia polega na zawarciu umowy notarialnej między potencjalnym spadkobiercą i spadkodawcą. Taką umowę można ustanowić jedynie przed śmiercią spadkodawcy, ponieważ jest on stroną umowy. W ten sposób spadkobierca rezygnuje z dziedziczenia masy spadkowej po spadkodawcy, i jest traktowany jakby nie dożył momentu otwarcia spadku (podobnie jak przy odrzuceniu spadku).

Zawierając powyższą umowę, osoba z kręgu spadkobierców ustawowych spadkodawcy, nie dziedziczy po nim spadku – ani majątku (mieszkania, samochodu, gotówki itp.), ani ewentualnych zadłużeń.

Zrzeczenie się praw do mieszkania – odrzucenie spadku może nie być najlepszym rozwiązaniem 

Czy odrzucenie spadku to dobre rozwiązanie, gdy chodzi nam po głowie zrzeczenie się praw do mieszkania ze spadku?

Odrzucenie spadku może wydawać się najprostszym rozwiązaniem, gdy nie chcemy przejmować nieruchomości po śmierci spadkodawcy. Jednak warto zastanowić się głębiej nad konsekwencjami tego kroku. Istnieje ryzyko, że osoba, którą faktycznie chcielibyśmy obdarować przedmiotem spadku poprzez jedo odrzucenie, w rezultacie wcale go nie otrzyma.

Zrozumienia wymaga fakt, że odrzucenie spadku przez spadkobiercę, nie uprawnia go do wyboru osoby, która odziedziczy część spadku, z której spadkobierca rezygnuje. Osoba odrzucająca spadek jest traktowana jakby nie dożyła otwarcia spadku, a więc nie dochodzi ona do dziedziczenia. W konsekwencji tego, odrzuconą część spadku może odziedziczyć następna w kolejności dziedziczenia według ustawy osoba np. potomek osoby, która odrzuciła spadek.

W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące kolejności dziedziczenia, spadkobierca odrzucający spadek nie ma możliwości zadecydować o tym, komu go przekazać.

Co więcej, odrzucając spadek nie tylko rezygnujemy z nieruchomości, ale całego majątku, jaki odziedziczylibyśmy po spadkodawcy. 

Zrzeczenie się praw do mieszkania – gdy drugi spadkobierca nie chce przejąć udziałów w nieruchomości… 

Może zdarzyć się też tak, że spadkobierca będzie chciał pozbyć się udziałów w nieruchomości odziedziczonej w spadku, lecz z pewnych powodów nie będzie mógł lub nie będzie chciał zbyć ich na korzyść innych spadkobierców. Może być to spowodowane przez aspekty finansowe, czy niezbyt dobre relacje między spadkobiercami.

Jeżeli między spadkobiercami zachodzą konflikty o majątek spadkowy, jednym z rozwiązań jest przeprowadzenie działu spadku skutkiem czego, zniesiona zostanie współwłasność nieruchomości odziedziczonej wspólnie przez spadkobierców. W takim przypadku to sąd zdecyduje o najlepszym sposobie na podział nieruchomości – podział fizyczny, przejęcie nieruchomości przez jednego spadkobiercę z jednoczesnym zobowiązaniem do spłaty pozostałych lub licytacja komornicza nieruchomości i podział gotówki.

Dział spadku między skłóconymi spadkobiercami przybiera formę postępowania sądowego, które może być czasochłonne i emocjonalnie trudne dla spadkobiercy.

Innym, zdecydowanie szybszym sposobem, aby zaradzić sytuacji, w której nie możemy pozbyć się udziałów w mieszkaniu na korzyść drugiego spadkobiercy, jest wspomniany wcześniej skup udziałów w nieruchomości. Właściciel udziału w nieruchomości może samodzielnie rozporządzić jego własnością i bez zgody współwłaścicieli sprzedać swoją własność innej osobie lub profesjonalnej firmie.  

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się praw do mieszkania – podsumowanie

Zrzeczenie się praw do mieszkania to zagadnienie, które najczęściej dotyczy spadkobierców, którzy chcą pozbyć się odziedziczonej w spadku nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, ale też tych spadkobierców, którzy z pełną świadomością chcą zrezygnować z nieruchomości na korzyść wybranej przez siebie osoby.  

W tej kwestii należy pamiętać o kilku ważnych informacjach:

  • spadkobierca może zrzec się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy, co poskutkuje całkowitym wyłączeniem z kręgu osób dziedziczących (spadkobierca nie odziedziczy nieruchomości, ani nic innego),
  • spadkobierca po przyjęciu spadku może nieodpłatnie darować nieruchomość lub udział w nieruchomości dowolnej osobie, również niespokrewnionej ze spadkobiercą,
  • udział w nieruchomości lub cała nieruchomość może podlegać transakcji sprzedaży, nabywcą również może być dowolnie wybrana osoba,
  • odrzucenie spadku poskutkuje rezygnacją z całego majątku przypadającego spadkobiercy w wyniku spadkobrania, spadkobierca nie ma możliwości wyboru, komu przekazać odrzucany udział w nieruchomości. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń