Gdy spadkobierca nie interesuje się spadkiem. Wspólna nieruchomość. - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 kwietnia, 2024

Gdy spadkobierca nie interesuje się spadkiem. Wspólna nieruchomość.

gdy-spadkobierca-nie-interesuje-sie-spadkiem-wspolwlasnosc-nieruchomosci

Spadkobierca, który nie interesuje się spadkiem i odziedziczoną nieruchomością, może sprawić niemały kłopot. Brak zainteresowania spadkiem może być spowodowany brakiem świadomości, że odziedziczyło się pewien majątek. Czasami jednak spadkobierca nie interesuje się spadkiem celowo, uznając, że nie jest to jego problemem, powodując tym samym problemy z zarządzaniem i dysponowaniem majątkiem.

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – co mogą w takiej sytuacji zrobić pozostali spadkobiercy? 

Jeśli masz problemy ze spadkiem lub chcesz jak najszybciej uporać się z kwestią dziedziczenia, warto rozważyć skorzystanie z usług skupu nieruchomości ze spadku Skup.io. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów chcą szybko pozbyć się współwłasności. Dzięki temu unikniesz stresu, wydatków na sądowe procesy oraz długotrwałych formalności związanych ze spadkiem. 

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – współwłasność nieruchomości ze spadku

Nieruchomość może stać się współwłasnością dwóch lub kilku osób w wyniku dziedziczenia. Spadkobiercy mogą korzystać z nieruchomości, czerpać pożytki jak również powinni wspólnie regulować koszty jej utrzymania (adekwatnie do wysokości udziału w spadku). Razem decydują też o wszystkich czynnościach, które należy podjąć: remontach, wynajmie, czy też sprzedaży nieruchomości ze spadku. 

Współwłasność nieruchomości nakłada więc na spadkobierców pewne prawa i obowiązki. Jak łatwo zauważyć, gdy jeden spadkobierca nie interesuje się spadkiem, to sytuacja może stać się problematyczna dla pozostałych – mogą zostać obciążeni pełnym kosztem utrzymania nieruchomości, a poza tym może to wpłynąć na wstrzymanie planów i ważnych decyzji dotyczących nieruchomości.

Istotne byłoby więc uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości, w taki sposób, aby spadek nie nastręczał problemów pozostałym spadkobiercom. Jak można to zrobić?

Sytuację, gdy spadkobierca nie interesuje się spadkiem, można rozumieć na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to sytuacja, gdy ze spadkobiercą nie ma kontaktu, gdyż nieznane jest jego miejsce zamieszkania, bądź nawet imię i nazwisko. W takim przypadku spadkobierca może nie wiedzieć, że odziedziczył spadek, a w nim nieruchomość.

Po drugie, gdy spadkobierca nie interesuje się spadkiem, może to wynikać z celowego unikania wszelkich formalności spadkowych. Zdarza się, że spadkobierca doskonale wie, iż odziedziczył majątek, lecz nie chce uczestniczyć w kosztach, formalnościach i nie interesuje go wspólny spadek.

Obydwie sytuacje mogą być bardzo problematyczne, dla pozostałych spadkobierców chcących uregulować kwestie prawne. Jak można to zrobić?

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – brak kontaktu ze spadkobiercą

Dlaczego nieznany spadkobierca może być kłopotem? Dlatego, że jest on osobą współdecydującą o losach majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Bez zgody wszystkich spadkobierców nie można w pełni swobodnie dysponować odziedziczoną nieruchomością, np. sprzedać jej. To samo dotyczy innych dóbr spadkowych.

W przypadku, gdy spadkobierca jest nieznany, problemy możemy napotkać już w momencie zamiaru potwierdzenia swoich praw do spadku. Można to zrobić poprzez stwierdzenie nabycia spadku w sądzie, które ma na celu ustalenie tożsamości wszystkich osób dziedziczących po spadkodawcy oraz wskazanie wysokości ich udziałów w spadku. Jest to jedynie formalność, bo spadek nabywa się już z momentem śmierci spadkodawcy.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Brak kontaktu z jednym ze spadkobierców może opóźnić załatwienie spraw związanych ze spadkiem.

W zależności od tego, jaką wiedzę o tymże spadkobiercy posiadają pozostali (jedynie imię i nazwisko, lecz nie znają adresu, czy może w ogóle nie znają danych spadkobiercy), sąd w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku może ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, który zabezpieczy jej interesy, lub może też poszukiwać spadkobiercy, gdy jego dane są nam nieznane, przez ogłoszenie w ogólnokrajowej prasie.

Sąd może ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, który zabezpieczy interesy nieobecnej osoby i przeprowadzić postępowanie. Zanim jednak sąd ustanowi kuratora, spadkobiercy muszą wykazać, że nie znają aktualnego adresu nieobecnej osoby, lecz podjęli pewien trud i czynności, aby poznać te dane.

Jeżeli chodzi o poszukiwanie spadkobiercy przez ogłoszenie, po upływie terminu 6 miesięcy od opublikowania ogłoszenia, wyznacza się rozprawę, w której uczestniczą również osoby, które zgłosiły dzięki ogłoszeniu. Jeżeli nikt nie odpowie na ogłoszenie, sąd i tak wyda postanowienie o nabyciu spadku, jedynie na rzecz znanych spadkobierców.

Jeżeli więc spadkobierca nie interesuje się spadkiem, pozostali nie mają z nim kontaktu, lub jest on po prostu nieznany, lecz zależy im aby uregulować kwestię majątku spadkowego, powinni dążyć do stwierdzenia nabycia spadku w sądzie. 

Gdy pierwszy etap postępowania spadkowego, jakim jest stwierdzenie nabycia spadku, jest już dokonany, spadkobiercy mogą kolejno dążyć do działu spadku, czyli przydzielenia konkretnych przedmiotów i praw wskazanym spadkobiercom na wyłączność – tutaj również brak informacji o spadkobiercy może utrudnić sprawę, choć jest możliwy.

Spadkobiercy nieruchomości, dążący do podziału odziedziczonej nieruchomości, mają w takiej sytuacji jeszcze jedną możliwość, a mianowicie, mogą dokonać sprzedaży udziałów w nieruchomości. Skutkuje to odciążeniem spadkobierców z konieczności przeprowadzania podziału nieruchomości i szybszym załatwieniem sprawy. Nabywca udziałów w nieruchomości może następnie sam wnieść o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – gdy spadkobierca nie płaci

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem. Takie stwierdzenie pada często w kierunku osób, które nie poczuwają się do odpowiedzialności za odziedziczony majątek. W odniesieniu do nieruchomości bywa, że spadkobiercy nie chcą płacić kosztów, jakie generuje nieruchomość, które powinni ponosić spadkobiercy wspólnie, adekwatnie do udziałów.

Niepłacone przez jednego spadkobiercę opłaty mogą obciążyć pozostałych i narazić ich na dodatkowe koszty i kłopoty. W takiej sytuacji spadkobiercy mogą regulować opłaty w pełnej wysokości, również część nierzetelnego spadkobiercy, aby uniknąć powstania zadłużenia. Następnie spadkobiercy mogą dochodzić roszczeń przed sądem, a najlepiej całkowicie zapobiec takim sprawom poprzez uregulowanie spraw związanych ze spadkiem – dokonanie działu spadku

Bez względu na to, czy spadkobierca nie ponosi swojej części opłat ze względu na brak znajomości przepisów prawa, które obciążają go tym obowiązkiem, czy też nie robi tego celowo, bo uważa, że nie musi, pozostali spadkobiercy, którzy regulują należność za niego, mogą złożyć do sądu pozew o zapłatę, dołączając jako dowód uregulowane przez siebie rachunki.

Jeżeli sąd nakaże spadkobiercy zapłatę zaległych kwot, natomiast ten nie ustosunkuje się do nakazu, pozostali mogą wszcząć egzekucję komorniczą i przymusowo ściągnąć należność przez komornika.

Jeżeli jednak spadkobiercy mają dość problemów, jakie niesie ze sobą współwłasność nieruchomości ze spadku, mogą dokonać działu spadku i definitywnie rozwiązać współwłasność np. poprzez przyznanie nieruchomości jednemu spadkobiercy, który podoła spłacie udziałów pozostałych. 

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci-nabytej-w-drodze-spadku

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – sprzedaż udziałów w nieruchomości nabytej w drodze spadku

Gdy spadkobierca nie interesuje się spadkiem, co sprawia pewne problemy pozostałym współspadkobiercom, ciekawym pomysłem może okazać się sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Nie trzeba podejmować kroków sądowych, aby pozbyć się ciążących udziałów w nieruchomości. Sprzedaż udziałów w nieruchomości pozwala wyjść ze współwłasności nieruchomości każdemu indywidualnemu spadkobiercy. Osoba, która będzie zainteresowana nabyciem udziałów, po dokonaniu transakcji sama będzie mogła dochodzić zniesienia współwłasności. Jest to zatem sposób, aby współwłaściciel nieruchomości, zrzucił ze swoich barków ciężar realizacji postępowania sądowego i zyskał gotówkę ze sprzedaży. 

Jednocześnie należy wiedzieć, że sprzedaż udziałów w nieruchomości nabytej w drodze spadku będzie prawdopodobnie mniej korzystna finansowo, niż sprzedaż nieruchomości wspólnie ze wszystkimi spadkobiercami i podział kwoty stosownie do udziałów. Niemniej jednak, często taka wspólna sprzedaż nie będzie po prostu możliwa ze względu na brak kontaktu ze spadkobiercą, złe relacje między współwłaścicielami czy odmienne poglądy.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – dział spadku czy sprzedaż udziałów w nieruchomości 

Gdy spadkobierca nie interesuje się spadkiem, i taka sytuacja jest problematyczna, pozostali mogą chcieć zakończyć w sposób definitywny współwłasność powstałą przez spadkobranie. Dział spadku pozwala znieść współwłasność nieruchomości, jednakże takie postępowanie sądowe może być czasochłonne i uciążliwe dla spadkobierców.

Alternatywą dla postępowania o dział spadku jest sprzedaż udziałów w nieruchomości. Prawo pozwala na sprzedaż udziałów w nieruchomości spadkowej. Czy lepiej jest zdecydować się na dział spadku, czy sprzedaż udziałów w nieruchomości? Wybór między tymi dwoma opcjami może być kluczowy dla rozwiązania trudnej sytuacji dziedziczenia.

Dział spadku to formalna procedura mająca na celu podział masy spadkowej między wszystkich spadkobierców. Jest to proces czasochłonny i często skomplikowany, zwłaszcza gdy jeden z uczestników nie angażuje się w sprawę lub w ogóle nie mamy z nim kontaktu. Jest to natomiast właściwy wybór, gdy spadkobierca chciałby stać się wyłącznym właścicielem nieruchomości.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości umożliwia uniknięcie uciążliwej procedury działowej. Dzięki temu możliwe jest szybsze uregulowanie kwestii dziedziczenia, bez konieczności podejmowania działań prawnych i sądowych oraz czekania miesiącami na finał sprawy. 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości jest możliwa po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub gdy spadkobiercy dysponują aktem poświadczenia dziedziczenia. Na taką transakcję często decydują się spadkobiercy, którzy nie potrafią porozumieć się w kwestii wspólnej sprzedaży całej nieruchomości. Wobec takiej sytuacji każdy spadkobierca z osobna, może sprzedać udział w nieruchomości, którego jest właścicielem i pozbyć się problemu szybciej.

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – pomoc skupu nieruchomości w trudnych sprawach związanych z dziedziczeniem nieruchomości

Dziedziczenie nieruchomości wspólnie przez kilka osób, może stanowić ogromne wyzwanie i stać się źródłem konfliktów i problemów. W takich sytuacjach pomoc skupu nieruchomości może okazać się nieoceniona. Firma specjalizująca się w skupie nieruchomości oferuje rozwiązanie dla osób, którym z różnych powodów zależy na szybkim i sprawnym pozbyciu się współwłasności.

Skup nieruchomości ze spadku Skup.io pomoże w sprawnym załatwieniu formalności związanych ze sprzedażą udziałów w nieruchomości ze spadku, co pozwala uniknąć długotrwałych procesów sądowych, stresu i jest szybką receptą na zakończenie problematycznych kwestii. Taka sprzedaż jest całkowicie bezpieczna dla sprzedającego, który ma zapewnioną opiekę prawną oraz pomoc specjalistów nieruchomości, którzy przeprowadzą przez transakcję sprzedaży. 

Transakcja może zostać zrealizowana błyskawicznie, nawet w kilka dni, a wypłata środków następuje terminowo, zawsze w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Jeśli masz problemy ze spadkiem lub chcesz jak najszybciej uporać się z kwestią dziedziczenia, warto rozważyć skorzystanie z usług skupu nieruchomości ze spadku Skup.io. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów chcą szybko pozbyć się współwłasności. Dzięki temu unikniesz stresu, wydatków na sądowe procesy oraz długotrwałych formalności związanych ze spadkiem. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – podsumowanie

Spadkobierca nie interesuje się spadkiem – co mogę zrobić? Jeżeli brak zainteresowania przedmiotem spadku, jakim jest nieruchomość, powoduje problemy po stronie pozostałych współspadkobierców, to można rozważyć sądowe uregulowanie kwestii dziedziczenia poprzez dział spadku lub sprzedaż udziałów w spadku, lub nieruchomości spadkowej.

Dział spadku może zakończyć współwłasność nieruchomości poprzez jej podział fizyczny, przyznanie nieruchomości jednemu spadkobiercy bądź sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. Postępowanie o dział spadku może być jednak czasochłonne, i wymagać od spadkobierców dopełnienia formalności. Sądowego postępowania można jednak całkowicie uniknąć dzięki sprzedaży udziałów w nieruchomości, która pozwala indywidualnemu współwłaścicielowi pozbyć się swojej części udziałów. 

Jak to zrobić? Skontaktuj się z nami i porozmawiaj z ekspertami, którzy odpowiedzą na twoje pytania oraz pomogą przeprowadzić szybką i korzystną transakcję!

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń